Taushetsløfte

Privatkunder

Personlig informasjon som mine kunder i fortrolighet velger å dele med meg, blir selvfølgelig behandlet konfidensielt. Dette innebærer følgende:
Personopplysninger eller knowhow som jeg får kjennskap til i mitt samarbeid med kunden vil hverken bli brukt, åpenbart, utlevert eller på annen måte gjort tilgjengelig for uvedkommende.
Denne taushetserklæring gjelder også etter opphør av samarbeidet.

Bedriftskunder

Personlig informasjon som mine kunder i fortrolighet velger å dele med meg, blir selvfølgelig behandlet konfidensielt. Dette innebærer følgende:
Personopplysninger eller data-, bedrifts- og forretningshemmeligheter samt viktig knowhow for bedriften som jeg får kjennskap til i mitt samarbeid med kunden vil hverken bli brukt, åpenbart, utlevert eller på annen måte gjort tilgjengelig for uvedkommende.

Jeg har også pålagt meg selv aktsomhet i omtale av andre forhold ved virksomheten som jeg måtte bli kjent med eller erfare i løpet av vårt samarbeid.

Denne taushetserklæring gjelder også etter opphør av samarbeidet.
Insert Content Template or Symbol
>