fbpx
tanketrening - veien til et bedre liv
Hjelp til selvhjelp
når du vil ha et bedre liv

Taushetserklæring

Privatkunder

Personlig informasjon som våre kunder i fortrolighet velger å dele med våre representanter blir behandlet konfidensielt. Dette innebærer følgende:

  • Personopplysninger eller knowhow som vi får kjennskap til i vårt samarbeid med kunden vil hverken bli brukt, åpenbart, utlevert eller på annen måte gjort tilgjengelig for uvedkommende
  • Denne taushetserklæring gjelder også etter opphør av samarbeidet

Bedriftskunder

Vitalia Veiledning og firmaets representanter forplikter seg til å ikke bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende, informasjon hverken om personopplysninger eller data- og bedrifts- og forretningshemmeligheter og knowhow som firmaet og dets representanter får kjennskap til i sitt samarbeid med våre kunder. Vi pålegger også oss selv aktsomhet i omtale av andre forhold som vi blir kjent med eller erfarer under vårt samarbeide

Denne taushetserklæring gjelder også etter opphør av samarbeidet

Deling av informasjon

Personopplysninger som kommer Vitalia Veiledning i hende, vil aldri under noen omstendigheter bli delt med tredje part med mindre det er gitt spesifikk tillatelse til dette fra kunden. Dette gjelder også om Vitalia Veiledning selges eller slår seg sammen med en annen virksomhet

Eneste unntak fra vår ikke-delings policy er dersom offentlige myndigheter skulle kreve dette i forbindelse med etterforskning av ulovelige og kriminelle handlinger


>