fbpx
tanketrening - veien til et bedre liv
Så utrolig det enn kan høres: tanketrening kan løse de fleste utfordringer i livet ditt og hjelpe deg bl.a. å nå målene dine raskere!

Samarbeid med en tanketrener
hjelper deg å bli kvitt indre uro, bekymringer, spekulasjoner og annet tankekjør som stjeler det beste av deg

Hvis du lengter etter ro i sjela, 
etter å nå målene dine og bruke tida di på det du liker, 
kort sagt leve livet ditt på dine egne premisser
og oppnå det du har lyst til å erfare...

Da er det på høy tid at du lærer hvordan
du kan bruke tankekrafta di smartere ...tankens kraft

Den tenkningen som har brakt meg så langt, har skapt noen

problemer som denne måten å tenke på ikke kan løse

---      Albert Einstein   ---

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale på telefon (ca. 20 min.) der vi avklarer hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

I løpet av samtalen

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner fremover
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon og i så fall skilles vi selvfølgelig som venner

Send SMS til  932 67 393

med følgende melding:  Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan

Mange forskere har de seneste årene frembragt mye ny kunnskap som radikalt endrer vår forståelse av livet, deriblant "the three amigos"; epigenetikeren Bruce Lipton, forsker Gregg Braden og dr. Joe Dispenza.

Vi vet nå at det vi opplever i hverdagen er et direkte resultat av tankegangen vår. Liker du ikke det du opplever, trenger du å gjøre justeringer som vil gi deg resultater som samsvarer bedre med det du vil. Dette kan være krevende for de fleste av oss, fordi det viser seg at tankegangen vår er styrt av elementer som ofte er utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Etter hvert som du lærer dette og forstår bedre hva som dypest sett må til for å lykkes med noe – som forøvrig er noe ganske annet enn det du lærer i de fleste kurs som selger suksess – vil det gi deg mer energi og pågangsmot til å håndtere de fleste utfordringene som du støter på i livet. Dette er en kunnskap som plasserer DEG i førersetet i ditt liv – i stedet for at andres virkelighetsoppfatninger om deg, ditt liv og dine muligheter skal styre hvordan du bruker skaperkrafta di til å forme ditt liv.
er tiden for å rydde på innsida! 

Det har faktisk like stor betydning for helsa di

som for hvordan du lever og opplever livet ditt!


Det er mulig å "omprogrammere" oss selv til å produsere nye elektriske impulser i hjernen og derigjennom skape varige endringer som både kan helbrede sykdommer og endre personligheten din slik at livet ditt også endrer seg.


Det er rett og slett mulig å omprogrammere hjernen, slik at den hjelper oss å utvide vår bevissthet og leve mer gledesfylte liv – liv der vi opplever å få brukt oss selv på måter som gir oss glede, mestring og tilfredshet. 

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale på telefon (ca. 20 min.) der vi avklarer hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

I løpet av samtalen

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner fremover
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon og i så fall skilles vi selvfølgelig som venner

Send SMS til  932 67 393

med følgende melding:  Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan

Tanketrening handler om

 • At DU er ok, men at du GJØR noe på det indre og ytre planet som åpenbart gir deg resultater du ikke er fornøyd med, siden det er ting i livet ditt som ikke fungerer slik du skulle ønske
 • Å forstå de mekanismene som styrer tankene dine
 • Å ta kontroll over tanker og følelser som gir deg uønskede resultater og opplevelser
 • Å innarbeide nye tankevaner og atferdsvaner som vil hjelpe deg å skape de resultatene og opplevelsene du vil ha i livet ditt

Tanketrening 

retter fokuset mot den krafta som skaper livet ditt, i stedet for å fokusere på livshistorien din eller å se etter årsaker i omgivelsene dine

Det er altså en vitenskapelig basert kunnskap at det IKKE er det som skjer i din ytre verden som skaper resultatene eller opplevelsene dine – til tross for at det er sånn det oppleves. Det er hvordan du fortolker det som skjer i din ytre verden, og hvordan du reagerer på det, som er vesentlig. Du gjør noe i ditt indre og du gjør det for det meste utenfor din bevisste oppmerksomhet. Dette kan du gjøre noe med!  Dette er det faktisk BARE du som kan gjøre noe med. Men hvis du ikke vet hva du trenger å gjøre for å skape de resultatene og opplevelsene du gjerne vil ha i livet ditt, vil det selvfølgelig oppleves vanskelig – på samme måte som alt annet du ikke kan, oppleves vanskelig. Helt til du har lært deg det.

tanketrener Åse Koppergård

tanketrener Åse Koppergård

Jeg kan hjelpe deg å omprogrammere ditt sinn med mitt

Tanke-
trenings-program

Dette er et individuelt tilpasset treningsprogram der du lærer steg for steg hvordan du programmerer hele det komplekse energisystemet ditt, slik at det støtter deg i å skape det livet DU ønsker å leve.

Programmet inkluderer bl.a.:

 • Energibevissthet
 • Fokuset ditt og hvordan det er lurt å bruke det
 • Hvordan du utvikler en ny tankegang 
 • Følelsenes og pustens rolle
 • Verdibevissthet og hvordan du blir bevisst dine operative verdier og om disse stemmer med DINE genuine verdier
 • Forholdet mellom vår høyere bevissthet og dagsbevissten, underbevisstheten og det ubevisste
 • Betydningen av sammenheng og balanse og hvordan du kan mestre dette
 • Og du får hjelp til å utvikle gode vaner som du må ha, dersom du skal lykkes med å skape reelle endringer i livet ditt endringer som hjelper deg å skape et BEDRE liv enn det du opplever nå

Jeg lærer deg HVORDAN du kan tenke 

ikke HVA du må tenke

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale på telefon (ca. 20 min.) der vi avklarer hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

I løpet av samtalen

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner fremover
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon og i så fall skilles vi selvfølgelig som venner

Send SMS til  932 67 393

med følgende melding:  Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan

Hvis flytsonen bare er noe du har hørt om og aldri erfart ...

 • Hvis du har vanskeligheter med å finne en mening med livet ...
 • Hvis du møter mye motgang i livet ...
 • Hvis du lett havner i konflikter med andre ...
 • Hvis du arbeider hardt og likevel bare får middelmådige resultater eller ingen nevneverdige resultater i det hele tatt ...
 • Hvis du ikke har den velstanden eller det sosiale livet som du drømmer om ... 

... da er tanketrening noe du vil få STOR nytte av

Det er nemlig ikke p.g.a. noe som andre har gjort mot deg eller ikke gjort for deg, at du sliter. Det er heller ikke fordi verden er som den er. Det er fordi det er noe du ikke har omfavnet med din bevissthet enda. Det er rett og slett noe du ikke forstår, noe som er av vital betydning å forstå, dersom du skal lykkes med å skape det du lengter etter og drømmer om. Det handler DIN manglende bevissthet om noe i din egen mentale innstilling og hva slags indre og ytre atferd som vil gi deg det du heller vil oppleve

Hva kan gjennomføring av tanketrenings-programmet
bety for deg og livet ditt?

MULIGE RESULTATER


For det første vil det befri deg fra indre uro, bekymringer og annet tankekjør som stjeler energioverskuddet ditt – som du ellers kunne brukt til å NYTE livet

Du vil få en større indre ro som vil åpne opp for en bedre selvfølelse og selvtillit. Det vil i seg selv gjøre at livsopplevelsen din blir mye bedre. I tillegg vil det føre til at du våger mer enn det du kanskje gjør i dag og således berike livet ditt med et større spekter av opplevelser

Når du har kontroll på energiutstrålingen din og den er grunnleggende positiv, vil du oppleve at mye av det som du i dag synes er vanskelig og krevende, vil oppleves som gøy og stimulerende. Du vil oppleve at selvsabotasje og andre destruktive uvaner du måtte slite med i dag, hindrer deg stadig mindre. I stedet vil mestringsfølelse bli en stadig større del av livsopplevelsen din og du vil oppleve å være i den berømmelige flytsonen stadig oftere 

Du vil oppleve at din naturlige kreativitet stiger til overflaten av din bevissthet. Konsekvensen er at der du før så problemer, vil du nå se løsninger og nye muligheter

Hvis økonomien din er et problem i dag, vil du etter fullført treningsprogram oppdage at du evner bedre å ta din plass og verdsette din egen kraft. Det vil bl.a. kunne manifestere seg på det økonomiske området. Økonomiske bekymringer vil ikke lenger være en dominerende del av hverdagen din

Du vil også kunne oppleve at kontakten og kommunikasjonen med andre mennesker blir mye enklere og varmere. Ensomhetsfølelse vil ikke lenger være en del av livet ditt

Du vil oppleve at du får mye mer energi og pågangsmot etter hvert som du kommer lengre og lengre inn i programmet og du vil oppleve at det blir stadig lettere å nå små og store mål du setter deg 

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale på telefon (ca. 20 min.) der vi avklarer hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

I løpet av samtalen

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner fremover
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon og i så fall skilles vi selvfølgelig som venner

Send SMS til  932 67 393

med følgende melding:  Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan

Les hva noen av kundene mine sier:

tanketreningskunde

Jeg tok kontakt med Åse fordi jeg følte meg usikker i den nye jobben min. Samarbeidet gav meg muligheten til å ta det neste skrittet i min utvikling som person. Etter å ha følt meg fanget i et gjentakende mønster har jeg nå klart å bryte ut. Nå føler jeg meg tryggere på meg selv og lar ikke omgivelsene rokke ved mitt fundament på den måten jeg kunne før


Maren Lauritzen

tanketreningskunde

Jeg har hatt angst hele livet. Jeg klarte meg greit i ungdomsårene, men da jeg ble voksen toppet det seg, livet var vanskelig. Psykolog resulterte i medisiner og status quo. Åse ble redningen min. Hun viste meg at tankemønstret mitt var usunt, og lærte meg teknikker for å tenke sunnere! I dag lever jeg ett normalt liv, der jeg selv har kontroll over tankene og følelsene mine. Jeg vil anbefale Åse som tanketrener til alle som sliter med seg selv. Ofte er det dine egne tanker som står i veien for ett godt liv.


Roar

tanketreningskunde

Du er tålmodig og gir ikke opp! Å endre tankene krever trening og jeg har lært mye om meg selv gjennom samtalene med deg. Har blant annet blitt tryggere på meg selv. Ikke minst har jeg lært meg å si nei. Med andre ord å følge hjertet og kjenne etter hva JEG vil.


Ragnhild Madsen 

tanketreningskunde

Du hjalp meg å rydde i mitt indre kaos. Du er en god lytter og en ærlig livsveileder. Du jattet ikke med meg. Likevel er du empatisk.


Gerd Louise, mamma til 4

tanketreningskunde

Åse kom inn i mitt liv som en reddende engel på et tidspunkt da jeg var langt nede etter egen alvorlig sykdom. I tillegg var familien rammet av både fysisk og psykisk sykdom. Jeg hadde ingen retning i livet lenger, og fant ikke ro noen steder. Det var da Åse fikk meg til å se innover, kjenne etter hva jeg følte, sette pris på det jeg hadde, godta livet som det var akkurat da. Vi samlet sammen bitene, brukte de som var bra, og gradvis bygget jeg meg opp igjen innenfra. Jeg fant tilbake til meg selv, men ikke til mitt gamle jeg. Det føltes som en ny og bedre utgave av meg. Jeg har fått det bedre med meg selv, er mer fornøyd og glad. Åse var entreprenøren som så det hele utenfra, og hjalp meg til å rette opp når jeg kom skjevt ut. Det er viktig å ha den rette energien til å gjøre ting, ikke for mye, og ikke for lite. Det er en treningssak. Åse er en god tanketrener. Hun kan sammenliknes med en katalysator i en kjemisk reaksjon. Hun får reaksjoner til å gå fortere, men er ikke selv en del av dem. Hun kan brukes på nytt til nye reaksjoner. Måtte mange flere få fortgang i sine indre prosesser, og oppleve å dele gleden i livet.  Takknemlig hilsen fra ...


Anne Hege Herring

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale på telefon (ca. 20 min.) der vi avklarer hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

I løpet av samtalen

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner fremover
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon og i så fall skilles vi selvfølgelig som venner

Send SMS til  932 67 393

med følgende melding:  Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan

Ofte stilte spørsmål

Hvem vil ha nytte av tanketrenings-programmet

Sannheten er at de aller fleste vil ha stor nytte og glede av å endre sin egen mentalitet, rett og slett fordi vi lever i en tankekultur som er stinn av frykt og begrensninger noe de fleste av oss har fått inn med "morsmelka" og som resten av livet mer eller mindre har marinert oss inn i. Det betyr at tanker som hindrer oss å skape det livet vi har lyst til å leve, er dypt forankret i det som befinner seg utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Av den grunn er "omprogrammering" av vårt eget energisystem noe som er svært krevende å utføre på egenhånd. Her snakker jeg ut av egen erfaring. Jeg har brukt mange år på min egen prosess. Det trenger ikke du gjøre.

DU KAN I STEDET PROFITTERE PÅ MIN HARDT TILKJEMPEDE KUNNSKAP OG ERFARING!


Er tanketrening vanskelig?

Å skape et bedre liv er i prinsippet ikke vanskelig. Du har de ressursene du trenger inne i deg, selv om du kanskje innbiller deg noe annet. ALLE mennesker har det vi trenger inne i oss til å skape gode liv for oss selv.


Men i praksis opplever de fleste at det er krevende å endre inngrodde tankevaner og atferdsvaner. Det skaper motstand inne i oss. Egoet vårt liker nemlig ikke endringer. Men hvis du ikke har det bra, MÅ du gjennom et endringsarbeid for å få det bedre. Å oppdage det som ligger utenfor din bevisste oppmerksomhet ER vanskelig uten noen ved din side som vil deg vel og som kan SE deg og HØRE deg og som med vennlighet og omtanke kan guide deg inn i en ny forståelse, et nytt perspektiv. Det ER lettere for andre å se det som befinner seg i blindfeltet ditt. Du vet; det der med å se splinten i andres øyne og overse bjelken i vårt eget... Det er mye sannhet i dette visdomsordet.

 

Livet er i utgangspunktet enkelt å leve. Når det oppleves krevende, er det fordi vi har komplisert livet, ofte mer enn det som er godt for oss. Vi motarbeider vår egen energi som følge av vrangforestillinger vi har om mangt og meget og som vi har fått med oss langs vår livsvei.


Det er derfor det er lurt å gjøre nødvendige endringsprosesser til et samarbeid med noen som vet hva du trenger å gjøre for å oppnå det du vil, og som kan inspirere deg, veilede deg og hjelpe deg gjennom det som du opplever som krevende. Det er faktisk ikke sikkert at det er det hver gang, når du bare vet hva som funker...

Hvor mye tid må jeg bruke?

Dette handler om prosesser som tar tid. Derfor varer programmet i ett til to år avhengig av framdriften din


Vi møtes en til to ganger i måneden og avtalene varer fra 15-20 minutter til 2 timer avhengig av tematikken vi arbeider med.


Avtalene våre foregår enten på Skype eller andre digitale plattformer, telefon eller på mitt kontor – avhengig av hvor i landet du bor


Mellom avtalene våre handler det ikke så mye om tidsbruk som det handler om fokus og oppmerksomhet. Derfor må du ville dette. Men i perioder må du kanskje regne med en halv til en time hver dag eller annen hver dag. Det er vanskelig å si helt konkret. Det kommer også an på deg og hvor viktig dette er for deg. Men hvis du ikke er interessert i å bruke noe av tiden din på dette, da er heller ikke jeg interessert i å innlede noe samarbeide med deg. Jeg ønsker å skape resultater. Derfor vil jeg bare jobbe med mennesker som vil gjøre det som trengs for å få et godt resultat.


Hvis du sliter med ulike former for selv-saboterende mønstre i arbeidet ditt mellom avtalene våre, er det viktig at du gir meg beskjed om dette straks de kommer til overflaten, slik at du ikke spiller unødvendig tid og energi. Da vil jeg hjelpe deg forbi motstanden du har inne i deg.


Når du skal vurdere om du har tid til å inngå et samarbeid, er det viktig å tenke igjennom hva som er viktig for deg NÅ. Vil du fortsette å ha det slik som du har det nå? 


Hvor sterkt ønsker du egentlig å skape bedringer i livet ditt? Er du villig til å prioritere deg selv? Hvis ikke DU synes livet ditt er viktig nok til å gjøre det, kan du heller ikke forvente at andre vil bruke av sin tid på å hjelpe deg.


Vit dette: Endring kommer ikke av seg selv. Og ingen andre kan gjennomføre det for deg. Du må investere noe for å få det bedre. 

Hvor mye koster det?

Programmet koster kr. 30.000,-.

Du kan betale månedlige avdrag på 2.500,-

eller betale kontant. Ved kontant betaling får du 4.500 kroner i rabatt


GARANTI:

a) Dersom du i løpet av den første måneden føler at dette ikke passer for deg, kan du trekke deg fra den skriftlige avtalen som vi inngår ved oppstart av samarbeidet, og få refundert det du har betalt

b) Dersom du etter ett år med samvittighetsfull innsats ikke merker resultater i livet ditt, får du tilbakebetalt hele beløpet som du har betalt inn. Så sikker er jeg på at du vil høste gode resultater av samarbeidet vårt.  


Når du skal vurdere om du har råd til dette eller ikke, må du tenke igjennom hvor viktig og verdifullt et bedre liv er for deg. Og så kan du sammenligne det med andre ting du bruker penger på og hvor lenge du har glede av de forskjellige investeringene.


Denne investeringen her vil du ha glede av resten av livet ditt. Den vil også gjøre det lettere for deg å utvikle en bedre økonomi, dersom det er et tema i livet ditt.


Jeg har for min del brukt mange hundre tusen kroner på kurs og seminarer i løpet av de siste 15 årene. Jeg var t.o.m. villig til å låne disse pengene til ågerrente, fordi et bedre liv var så viktig for meg. Jeg deler dette med deg for å sette ditt økonomiske valg i et perspektiv. 


Er dette dyrt?

Hvis jeg skulle laget en økonomisk kalkyle av tilbudet mitt, ville jeg fort kommet opp i adskillig mer enn den prisen jeg forlanger. 


Min motivasjon er imidlertid ikke først og fremst økonomisk. Jeg ser at mange mennesker sliter, og jeg har lyst til å bruke min livserfaring og kunnskap til å hjelpe folk. 


Derfor krever jeg ikke det som ville vært rimelig i forhold til hva det har kostet meg å erverve den kunnskapen og de erfaringene som ligger til grunn for programmet.


Spesial-avtaler

Dersom du er veldig motivert og du ikke klarer å betale kr 2.500,- hver måned, er jeg villig til å gå inn på en spesialavtale med deg. Slike avtaler fremforhandles i hvert enkelt tilfelle.

Litt om meg

Jeg har gått veien før deg. Jeg har m.a.o. egne erfaringer i den tanketreningsprosessen du har foran deg. Det begynte med at jeg for egen maskin la bak meg en livslang historie med angst, kronisk depresjon og annen elendighet gjennom å lese meg opp på ny forskning og trene opp tankene mine på grunnlag av det jeg fant. Når det var gjort, begynte jeg jobben med å omprogrammere et grunnleggende kritisk og negativt sinn med lav selvfølelse og et arsenal av elendige mestringsstrategier. Dette har vært en meget lærerik og interessant selvutviklings-prosess som har gitt meg et MYE bedre liv. Du kan profittere på den innsikt dette har gitt meg  – og starte DIN vei til et bedre liv. 

veien til et bedre liv

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale på telefon (ca. 20 min.) der vi avklarer hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

I løpet av samtalen

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner fremover
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon og i så fall skilles vi selvfølgelig som venner

Send SMS til  932 67 393

med følgende melding:  Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan

>