fbpx

Hvis flytsonen bare er noe du har hørt om og aldri erfart ...

 • Hvis du har vanskeligheter med å finne en mening med livet ...
 • Hvis du møter mye motgang i livet ...
 • Hvis du lett havner i konflikter med andre ...
 • Hvis du arbeider hardt og likevel bare får middelmådige resultater eller ingen nevneverdige resultater i det hele tatt ...
 • Hvis du ikke har den velstanden eller det sosiale livet som du drømmer om ... 

... da er tanketrening noe du vil få STOR nytte av

tankens kraft

Den tenkningen som har brakt meg så langt, har skapt noen

problemer som denne måten å tenke på ikke kan løse

---      Albert Einstein   ---

tanketrening - veien til et bedre liv
Så utrolig det enn kan høres: 
Tanketrening kan løse de fleste utfordringer i livet ditt !

Samarbeid med en tanketrener
hjelper deg å bli kvitt indre uro, bekymringer, spekulasjoner og annet tankekjør som stjeler det beste av deg

Hvis du lengter etter ro i sjela, 
etter å nå målene dine 

og bruke tida di på det du liker, 
kort sagt leve livet ditt på dine egne premisser
og oppnå det du har lyst til å erfare...

Da er den mest effektive veien dit å lære deg hvordan
du kan bruke tankekrafta di smartere ...


Mange forskere har de seneste årene frembragt mye ny kunnskap som radikalt endrer vår forståelse av livet, deriblant "the three amigos"; epigenetikeren dr. Bruce Lipton, forsker Gregg Braden og dr. Joe Dispenza.

Vi vet nå at det vi opplever i hverdagen er et direkte resultat av tankegangen vår. Liker du ikke det du opplever, trenger du å gjøre justeringer som vil gi deg resultater som samsvarer bedre med det du vil. Dette kan være krevende for de fleste av oss, fordi tankegangen vår er styrt av elementer som ofte befinner seg utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Etter hvert som du lærer dette og forstår bedre hva som dypest sett må til for å lykkes med noe – som forøvrig er noe ganske annet enn det du lærer i de fleste kurs som selger suksess – vil det gi deg mer energi og pågangsmot til å håndtere de fleste utfordringene som du støter på i livet. Dette er en kunnskap som plasserer DEG i førersetet i ditt liv – i stedet for at andres virkelighetsoppfatninger om deg, ditt liv og dine muligheter skal styre hvordan du velger å bruke skaperkrafta di til å forme DITT liv.er tiden for å rydde på innsida! 

Det har faktisk like stor betydning for helsa di

som for hvordan du lever og opplever livet ditt!


Det er mulig å "omprogrammere" oss selv til å produsere nye elektriske impulser i hjernen og derigjennom skape varige endringer som både kan helbrede sykdommer og endre personligheten din, slik at livet ditt også endrer seg.


Det er rett og slett mulig å omprogrammere hjernen, slik at den hjelper oss å leve mer gledesfylte liv – liv der vi opplever å få brukt oss selv på måter som gir oss glede, mestring og tilfredshet. 

Det er en vitenskapelig basert kunnskap at det IKKE er det som skjer i din ytre verden som skaper resultatene eller opplevelsene dine – til tross for at det er sånn det oppleves. Det er hvordan du fortolker det som skjer i din ytre verden, og hvordan du reagerer på det, som er vesentlig. Du gjør noe i ditt indre og du gjør det for det meste utenfor din bevisste oppmerksomhet. Dette kan du gjøre noe med!  Dette er det faktisk BARE du som kan gjøre noe med. Men hvis du ikke vet hva du trenger å gjøre for å skape de resultatene og opplevelsene du gjerne vil ha i livet ditt, vil det selvfølgelig oppleves vanskelig – på samme måte som alt annet du ikke kan, oppleves vanskelig. Helt til du har lært deg det.

Tanketrening handler om

 • At DU er ok, men at du GJØR noe på det indre og ytre planet som åpenbart gir deg resultater du ikke er fornøyd med, siden det er ting i livet ditt som ikke fungerer slik du skulle ønske
 • Å forstå de mekanismene som styrer tankene dine
 • Å ta kontroll over tanker og følelser som gir deg uønskede resultater og opplevelser
 • Å innarbeide nye tankevaner og atferdsvaner som vil hjelpe deg å skape de resultatene og opplevelsene du vil ha i livet ditt

Tanketrening 

retter fokuset mot den krafta som skaper livet ditt, i stedet for å fokusere på livshistorien din eller å se etter årsaker i omgivelsene dine

tanketrener Åse Koppergård

tanketrener Åse Koppergård

Jeg kan hjelpe deg å omprogrammere ditt sinn med mitt

Tanke-
trenings-program

Dette er et individuelt tilpasset treningsprogram der du lærer steg for steg hvordan du programmerer hele det komplekse energisystemet ditt, slik at det støtter deg i å skape det livet DU ønsker å leve.

Programmet inkluderer bl.a.:

 • Energibevissthet
 • Fokuset ditt og hvordan det er lurt å bruke det
 • Hvordan du utvikler en ny tankegang 
 • Følelsenes og pustens rolle
 • Verdibevissthet og hvordan du blir bevisst dine operative verdier og om disse stemmer med DINE genuine verdier
 • Forholdet mellom vår høyere bevissthet og dagsbevissten, underbevisstheten og det ubevisste
 • Betydningen av sammenheng og balanse og hvordan du kan mestre dette
 • Og du får hjelp til å utvikle gode vaner som du må ha, dersom du skal lykkes med å skape reelle endringer i livet ditt endringer som hjelper deg å skape et BEDRE liv enn det du opplever nå

Jeg lærer deg HVORDAN du kan tenke 

ikke HVA du må tenke

Hva kan gjennomføring av tanketrenings-programmet
bety for deg og livet ditt?

MULIGE RESULTATER


For det første vil det befri deg fra indre uro, bekymringer og annet tankekjør som stjeler energioverskuddet ditt – som du ellers kunne brukt til å NYTE livet

Du vil få en større indre ro som vil åpne opp for en bedre selvfølelse og selvtillit. Det vil i seg selv gjøre at livsopplevelsen din blir mye bedre. I tillegg vil det føre til at du våger mer enn det du kanskje gjør i dag og således berike livet ditt med et større spekter av opplevelser

Når du har kontroll på energiutstrålingen din og den er grunnleggende positiv, vil du oppleve at mye av det som du i dag synes er vanskelig og krevende, vil oppleves som gøy og stimulerende. Du vil oppleve at selvsabotasje og andre destruktive uvaner du måtte slite med i dag, hindrer deg stadig mindre. I stedet vil mestringsfølelse bli en stadig større del av livsopplevelsen din og du vil oppleve å være i den berømmelige flytsonen stadig oftere 

Du vil oppleve at din naturlige kreativitet stiger til overflaten av din bevissthet. Konsekvensen er at der du før så problemer, vil du nå se løsninger og nye muligheter

Hvis økonomien din er et problem i dag, vil du etter fullført treningsprogram oppdage at du evner bedre å ta din plass og verdsette din egen kraft. Det vil bl.a. kunne manifestere seg på det økonomiske området. Økonomiske bekymringer vil ikke lenger være en dominerende del av hverdagen din

Du vil også kunne oppleve at kontakten og kommunikasjonen med andre mennesker blir mye enklere og varmere. Ensomhetsfølelse vil ikke lenger være en del av livet ditt

Du vil oppleve at du får mye mer energi og pågangsmot etter hvert som du kommer lengre og lengre inn i programmet og du vil oppleve at det blir stadig lettere å nå små og store mål du setter deg 

Les hva noen av kundene mine sier:

tanketreningskunde

Jeg tok kontakt med Åse fordi jeg følte meg usikker i den nye jobben min. Samarbeidet gav meg muligheten til å ta det neste skrittet i min utvikling som person. Etter å ha følt meg fanget i et gjentakende mønster har jeg nå klart å bryte ut. Nå føler jeg meg tryggere på meg selv og lar ikke omgivelsene rokke ved mitt fundament på den måten jeg kunne før


Maren Lauritzen

tanketreningskunde

Jeg har hatt angst hele livet. Jeg klarte meg greit i ungdomsårene, men da jeg ble voksen toppet det seg, livet var vanskelig. Psykolog resulterte i medisiner og status quo. Åse ble redningen min. Hun viste meg at tankemønstret mitt var usunt, og lærte meg teknikker for å tenke sunnere! I dag lever jeg et normalt liv, der jeg selv har kontroll over tankene og følelsene mine. Jeg anbefaler Åse som tanketrener til alle som sliter med seg selv. Ofte er det dine egne tanker som står i veien for ett godt liv.


Roar

tanketreningskunde

Du er tålmodig og gir ikke opp! Å endre tankene krever trening og jeg har lært mye om meg selv gjennom samtalene med deg. Har blant annet blitt tryggere på meg selv. Ikke minst har jeg lært meg å si nei. Med andre ord å følge hjertet og kjenne etter hva JEG vil.


Ragnhild Madsen 

tanketreningskunde

Du hjalp meg å rydde i mitt indre kaos. Du er en god lytter og en ærlig livsveileder. Du jattet ikke med meg. Likevel er du empatisk.


Gerd Louise, mamma til 4

tanketreningskunde

Åse kom inn i mitt liv som en reddende engel på et tidspunkt da jeg var langt nede etter egen alvorlig sykdom. I tillegg var familien rammet av både fysisk og psykisk sykdom. Jeg hadde ingen retning i livet lenger, og fant ikke ro noen steder. Det var da Åse fikk meg til å se innover, kjenne etter hva jeg følte, sette pris på det jeg hadde, godta livet som det var akkurat da. Vi samlet sammen bitene, brukte de som var bra, og gradvis bygget jeg meg opp igjen innenfra. Jeg fant tilbake til meg selv, men ikke til mitt gamle jeg. Det føltes som en ny og bedre utgave av meg. Jeg har fått det bedre med meg selv, er mer fornøyd og glad. Åse var entreprenøren som så det hele utenfra, og hjalp meg til å rette opp når jeg kom skjevt ut. Det er viktig å ha den rette energien til å gjøre ting, ikke for mye, og ikke for lite. Det er en treningssak. Åse er en god tanketrener. Hun kan sammenliknes med en katalysator i en kjemisk reaksjon. Hun får reaksjoner til å gå fortere, men er ikke selv en del av dem. Hun kan brukes på nytt til nye reaksjoner. Måtte mange flere få fortgang i sine indre prosesser, og oppleve å dele gleden i livet.  Takknemlig hilsen fra ...


Anne Hege Herring

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på tanketrening og mentoring med en tanketrener?

 • Tanketreningsprogrammet er først og fremst et program for SELV-utvikling. Det er et tilbud som særlig vil hjelpe deg som bærer på en utrygghet inne i dag. Du mangler en indre styrke som gjør at du kanskje har lett for å "snu kappen med vinden" eller er redd for å hevde dine oppriktige meninger av frykt for hva andre vil si. I tanketrenings-programmet jobber vi fokusert med å bygge den indre styrken din, slik at du etter hvert "står som en påla i deg selv" og slik at du etter hvert våger å være den du føler i hjertet ditt at du er.
 • Mentortilbudet handler om å realisere en konkret drøm du har i hjertet ditt. Kanskje har du hatt denne drømmen en god stund, men ikke funnet motet til å sette den ut i livet. Eller kanskje det er en ny drøm som føles sterk og riktig å forfølge. Du vil selvfølgelig utvikle deg selv som menneske i denne prosessen, men det er drømmen som er hovedfokuset i samarbeidet.

Hvem vil ha nytte av tanketrenings-programmet

Sannheten er at de aller fleste vil ha stor nytte og glede av å endre sin egen mentalitet, rett og slett fordi vi lever i en tankekultur som er stinn av frykt og begrensninger noe de fleste av oss har fått inn med "morsmelka" og som resten av livet mer eller mindre har marinert oss ytterligere inn i. Det betyr at tanker som hindrer oss å skape det livet vi har lyst til å leve, er dypt forankret i det som befinner seg utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Og vi tror jo fullt og fast på tankene våre. Av den grunn er "omprogrammering" av vår egen tankegang noe som er svært krevende å utføre på egenhånd. Her snakker jeg ut av egen erfaring. Jeg har brukt mange år på min egen prosess. Det trenger ikke du gjøre.

Men hvis jeg skal være litt mer konkret, så vil ett års tanketreningsprogram være særlig nyttig hvis ...

 • du har vanskeligheter med å finne ut hva du vil med livet ditt, har en grunnleggende dårlig selvfølelse samt problemer med å akseptere at du er som du er. Da er det noe i fundamentet i personlighetsstrukturen din som du ikke fikser med en samtale eller to. Da vil tid og repetisjoner være viktige ressurser for deg
 • det er lettere for deg å være kritisk overfor det meste, at du har lettere for å se problemene med noe eller noen, enn mulighetene (de finnes nemlig alltid de også). Da er det også noe i fundamentet i personligheten din som hindrer deg å se lysere på tilværelsen. At du har det sånn er ikke feil. Men det er heller ikke et godt sted å være, er det vel? Det fratar deg muligheter som jeg tipper du drømmer om i ditt stille sinn. Den gode nyheten er at det er mulig å gjøre noe med dette. Jeg er faktisk et konkret bevis på at det er mulig...

Å akseptere seg selv og virkeligheten slik som den faktisk er og samtidig ha tro på en positiv framtid, er faktisk mye lettere sagt enn gjort når man gjennom et helt liv har haugevis med bevis på det motsatte. Å endre på dette handler om å prøve og feile og ikke gi opp. Derfor er det godt å ha et menneske å støtte seg på som virkelig forstår hva du står i og som oppmuntrer og veileder deg med varme og forståelse og som kan fortelle deg hva som funker og hva som ikke gjør det.

MITT TILBUD TIL DEG ER Å PROFITTERE PÅ MIN HARDT TILKJEMPEDE ERFARING OG KUNNSKAP, SLIK AT DU KAN BRUKE MYE MINDRE TID PÅ ENDRINGSPROSESSEN DIN ENN DET DU ELLERS VILLE!

Er tanketrening vanskelig?

Å skape et bedre liv er i prinsippet ikke vanskelig. Du har de ressursene du trenger inne i deg, selv om du kanskje innbiller deg noe annet. ALLE mennesker har det vi trenger inne i oss til å skape gode liv for oss selv.

Men i praksis opplever de fleste at det er krevende å endre inngrodde tankevaner og atferdsvaner. Det skaper motstand inne i oss. Egoet vårt liker nemlig ikke endringer. Men hvis du ikke har det bra, MÅ du gjennom et endringsarbeid for å få det bedre.

Å oppdage det som ligger utenfor din bevisste oppmerksomhet ER vanskelig uten noen ved din side som vil deg vel og som kan SE deg og HØRE deg og som med vennlighet og omtanke kan guide deg inn i en ny forståelse, et nytt perspektiv. Det ER lettere for andre å se det som befinner seg i blindfeltet ditt. 

Livet er i utgangspunktet enkelt å leve. Når det oppleves krevende, er det fordi vi har komplisert livet, ofte mer enn det som er godt for oss. Vi motarbeider vår egen energi som følge av vrangforestillinger vi har om mangt og meget og som vi har fått med oss langs vår livsvei.

Det er derfor det er lurt å gjøre nødvendige endringsprosesser til et samarbeid med noen som vet hva du trenger å gjøre for å oppnå det du vil, og som kan inspirere deg, veilede deg og hjelpe deg gjennom det som du opplever som krevende. Det er faktisk ikke sikkert at det er det hver gang, når du bare vet hva som funker...

Hva er bevisstgjøring?

Den bevisstheten som du har til enhver tid formes av

 • familiekulturen du vokste opp i
 • erfaringene dine fra spesielt barndommen og tidlige ungdomsår, men også fra livet forøvrig 
 • hva du har lært deg å tro på som sant, riktig og viktig
 • de miljøene du har vært en daglig del av opp gjennom livet ditt
 • utdanningen din
 • selvsnakket ditt

Ditt bevisste sinn, d.v.s. det du er klar over – m.a.o. dagsbevisstheten din, representerer bare om lag 5% av hele din bevissthet. Resten, m.a.o. om lag 95%, befinner seg utenfor din bevisste oppmerksomhet! Til tross for dette, er det som befinner seg utenfor din bevisste oppmerksomhet det som har størst innflytelse over livet ditt!!!

Bevisstgjøring handler derfor om å bli klar over mer av det som former personligheten din og styrer tankegangen din og valgene du tar.

Hvor mye tid må jeg bruke?

Dette handler om prosesser som tar tid. Derfor varer programmet i minst ett år og sannsynligvis også lenger – avhengig av utgangspunktet ditt og framdriften din.

Vi møtes en til to ganger i måneden og noen ganger også oftere enn det avhengig av tematikken vi arbeider med. Avtalene varer fra 15-20 minutter til et par timer også avhengig av tematikken vi arbeider med.

Avtalene våre foregår enten på Skype eller andre digitale plattformer, pr telefon eller på mitt kontor – avhengig av hvor i landet du bor

Mellom avtalene våre handler det ikke så mye om tidsbruk som det handler om fokus og oppmerksomhet. Derfor må du ville dette. Det viktigste er at du dette året er innstilt på å prioritere deg selv og det som er viktig for deg. 

Hvis du ikke er interessert i å bruke noe av tiden din på dette, da er heller ikke jeg interessert i å innlede noe samarbeide med deg. Jeg ønsker å skape resultater. Derfor vil jeg bare jobbe med mennesker som vil gjøre det som trengs for å få et godt resultat.

Hvis du sliter med ulike former for selv-saboterende mønstre i arbeidet ditt mellom avtalene våre, er det viktig at du gir meg beskjed om dette straks de kommer til overflaten, slik at du ikke spiller unødvendig tid og energi. Da vil jeg hjelpe deg forbi motstanden du har inne i deg, som forøvrig er helt normalt å støte på. Vi gjør det alle sammen når vi må endre på noe i oss selv

Når du skal vurdere om du har tid til å inngå et samarbeid, er det viktig å tenke igjennom hva som er viktig for deg NÅ. Vil du fortsette å ha det slik som du har det nå? Hvor sterkt ønsker du egentlig å skape bedringer i livet ditt? Er du villig til å prioritere deg selv? Hvis ikke DU synes livet ditt er viktig nok til å gjøre det, kan du heller ikke forvente at andre vil bruke av sin tid på å hjelpe deg.

Vit dette
Endring kommer ikke av seg selv
Og ingen andre kan gjennomføre det for deg
Du må investere noe for å få det bedre 

Hvor mye koster det?

Tanketrenings-programmet koster kr. 1.990,- pr mnd., varer i minst ett år og betales etterskuddsvis hver måned. 
Samlet pris er følgelig minimum 23.880 kroner. Det er opp til kunden om treningen skal fortsette etter ett år

NB: Denne prisen gjelder ut 2020. F.o.m. 1. januar 2021 øker prisen til kr. 2.490,- pr mnd

RABATT

 1. 1
  Hvis du betaler for hele året i én innbetaling, innvilges du 2 måneders rabatt. Innbetalingen vil dermed lyde på kr. 19.900,- og betales først etter én måneds samarbeid p.g.a. ganrantien min
 2. 2
  Hvis du betaler totalsummen i 2 hele innbetalinger, innvilges du én måneds rabatt. Den første innbetalingen vil da være på kr. 10.945,- én måned etter oppstart av samarbeidet og neste innbetaling på kr. 10.945,- etter ytterligere 6 mndr.

GARANTI

a) Dersom du i løpet av den første måneden føler at dette ikke passer for deg, kan du trekke deg fra den forpliktende avtalen som vi inngår ved oppstart av samarbeidet.

b) Dersom du etter ett år med samvittighetsfull innsats ikke merker resultater i livet ditt, får du tilbakebetalt hele beløpet som du har betalt inn. Så sikker er jeg på at du vil høste gode resultater av samarbeidet vårt. 

All økonomisk risiko hviler m.a.o. fullt og helt på mine skuldre

VIKTIG Å TENKE GJENNOM

Når du skal vurdere om du har råd til dette eller ikke, må du tenke igjennom hvor viktig og verdifullt et bedre liv er for deg. Og så kan du sammenligne det med andre ting du bruker penger på og hvor lenge du har glede av disse forskjellige investeringene.

Denne investeringen her vil du ha glede av resten av livet ditt. Livskvaliteten din vil bli mye bedre og det du har lært i løpet av dette året er noe som ingen kan ta fra deg.

Jeg har for min del brukt flere hundre tusen kroner på kurs og seminarer i løpet av de siste 15 årene. Jeg var t.o.m. villig til å låne disse pengene til ågerrente, fordi et bedre liv var viktig for meg. Jeg deler dette med deg for å sette ditt økonomiske valg i et perspektiv.

SPESIALAVTALE

Dersom du er veldig motivert og du ikke klarer å betale den prisen som forlanges hver måned, er jeg villig til å gå inn på en spesialavtale med deg. Det er fordi jeg er opptatt av å hjelpe motiverte mennesker. Jeg tror nemlig verden blir et mye bedre sted for oss alle etter hvert som mennesker lærer seg å bruke livskrafta si på en måte som gjør dem tilfreds med seg selv og livet sitt.

DERFOR:

Dersom økonomien din begrenser deg og hindrer deg i å ta kontakt, da bestemmer du deg for å ta kontakt likevel og så går vi helhjertet inn for å finne en løsning du kan leve med :-)

Slike spesialavtaler fremforhandles i hvert enkelt tilfelle.

DU STØTTER MITT HUMANITÆRE ARBEID

Jeg støtter et lite, lokalt kvinneprosjekt utenfor den nest største byen, Pokhara, i Nepal. 10% av all omsetningen min sender jeg til den lokale prosjektlederen av kvinneprosjektet Aasha. Du hjelper m.a.o. ikke bare deg selv når du samarbeider med meg. Du hjelper også kasteløse kvinner som har det vanskelige p.g.a. gamle tradisjoner i den Nepalske kulturen. Klikker du på linken, kan du lese mer om prosjektet.

Litt om meg

Jeg har gått veien før deg. Jeg har m.a.o. egne erfaringer i den tanketreningsprosessen du har foran deg. Det begynte med at jeg for egen maskin la bak meg en livslang historie med angst, kronisk depresjon og annen elendighet gjennom å lese meg opp på ny forskning og trene opp tankene mine på grunnlag av det jeg fant. Når det var gjort, begynte jeg jobben med å omprogrammere et grunnleggende kritisk og negativt sinn med lav selvfølelse og et arsenal av elendige mestringsstrategier. 

Dette har vært en meget lærerik og interessant selvutviklings-prosess som har gitt meg et MYE bedre liv, selv om jeg fortsatt kan kjempe med gamle, begrensende  virkelighetsoppfatninger i gitte situasjoner. Den store forskjellen ligger i at jeg klarer å håndtere disse utfordringene nå. Det klarte jeg ikke før. Du kan lese mer om meg og min prosess her

Det som mine kamper har lært meg, kan du profittere på. Den innsikten som mine prosesser og mine oppdagelser har gitt meg kan du bruke til å starte DIN vei til et bedre liv. Det er jo ikke nødvendig "å finne opp hjulet" på nytt igjen hele tiden, er det vel?

>