Samtalen – god hjelp som gir klarhet

En god samtale er både klargjørende og bevisstgjørende og hjelper deg å finne dine egne løsninger på de utfordringer du møter i livet ditt. Forutsetningen er imidlertid at den du snakker med, evner å LYTTE til det du sier og være 100% til stede for deg. En god samtale er en samtale der du opplever at du blir sett og hørt.

Aktiver dine mentale ressurser

Hvis du er usikker på hva som er beste framgangsmåten for DEG når du støter på utfordringer i livet – enten det handler om

  • helsa di på noen måter
  • selvfølelsen din
  • om en viktig relasjon i livet ditt
  • om økonomien din
  • jobben din

så vil en dyktig samtalepartner som evner å stille deg bevisstgjørende spørsmål som aktiverer dine mentale ressurser og kanaliserer tankene dine inn i nye spor, ofte være en mye bedre og tilfredsstillende hjelp, enn en metode, ide eller behandling som noen har forelsket seg i. Andres erfaringer kan selvfølgelig også være nyttige å lytte til, men det vil bare være en god hjelp for deg om du FØLER at deres erfaring er viktig også for deg. Når du oppnår klarhet i dine egne tanker, er det som regel ikke behov for andres råd. Da føler du selv hva som er riktig for deg. 

Du har større ressurser i deg enn du er klar over

Ifølge den nye kunnskapen bor det betydelige ressurser i oss alle som altfor ofte ikke er forløst. Når du snakker med en som vet dette og som tror på deg og dine muligheter, vil det hjelpe deg å slappe av og dermed åpne opp for DINE latente ressurser og det du strever med blir mye klarere for deg og dermed lettere å ha med å gjøre. Dessuten; det gir en mye større tilfredsstillelse når du «suger løsningen ut av ditt eget bryst» enn når du med bevende hjerte følger andres råd.

Problemet

Livet kommer av og til med noen utfordringer som vi strever med å takle. Vi opplever kanskje at vi mister fotfeste og at tankene våre ender opp i et eneste stort virvar. Da begynner vi å streve vi med ting vi vanligvis håndterer greit.

Løsningen:

En dyktig og uhildet samtalepartner som lytter til deg og ser deg, kan i seg selv være nok for mange til å navigere seg inn i et bedre spor i livet. Men ofte kan det i tillegg være godt å få hjelp over tid, hjelp til å flytte fokus og kanalisere tankene sine inn i nye og mer konstruktive spor. 

Ta kontakt så tar vi en gratis, uforpliktende halvtimes samtale, der du legger fram utfordringene dine og hva du vil ha ut av et eventuelt samarbeid. Deretter sier jeg noe om hvordan vi kan samarbeide for at du skal nå målet ditt. Dette gir deg mulighet til å kjenne på om jeg er en god person for deg å samarbeide med. Dersom du finner ut at kjemien ikke er den rette for deg, skilles vi som venner og jeg ønsker deg lykke til på veien din videre.

Om Åse KoppergårdÅse Koppergård

Vitalitet og livslyst er for alle – også for deg som strever med tungsinn og mørke tanker. Selv om du i dag opplever at du er marinert i et hav av destruktive og vonde følelser, finnes det en vei ut. Jeg vet for jeg har vært der mesteparten av livet mitt. Og der er jeg ikke lenger! Les min historie her

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>