Synes du meditasjon er vanskelig?

Holosync
gjør det enkelt:

Ta på deg øretelefonene og klikk play ...

I løpet av få minutter mediterer du
like dypt som en buddhistmunk!!

Holosync-brukere rapporterer om fantastiske, positive resultater for spesifikke helserelaterte problemer som angst, depresjon, ulike former for avhengighet, utbrenthet, spiseforstyrrelser og PTSD (posttraumatisk stresslidelse) for å nevne noe …

hjernebølger

Det er nemlig mulig å bruke lyd til å påvirke hjernebølgene, slik at du transporteres inn i de hjernebølgemønstrene som resetter og fornyer kropp og sjel. Det er en omfattende vitenskap bak dette, men ikke alle som lager meditasjons-programmer v.h.a. såkalte binaurale rytmer, har forstått fullt ut hva som er poenget med meditasjon når de lager programmene sine. Holosync-programmet er basert på denne forståelsen.

Mine erfaringer med Holosync

I februar 2006 «snublet» jeg tilfeldigvis over meditasjonsprogrammet Holosync på Internett. Jeg hadde i mange år strevd med å mestre mediasjon og hadde prøvd meg på mange forskjellige former for meditasjon. Jeg opplevde imidlertid hver gang at jeg ikke mestret det. Hvilket selvfølgelig var frustrerende. Jeg leste jo om alle fordelene som forskningen hadde funnet ut at meditasjon gav. Og jeg trengte virkelig den hjelpen. Jeg var imidlertid altfor utålmodig til å lykkes med de mer tradisjonelle metodene jeg kom i kontakt med.

de 3 nivåene i meditasjonsprogrammet Holosync

Da jeg oppdaget Holosync-programmet bestilte jeg umiddelbart Awakening prolog, som er programmets innledende nivå, fra det amerikanske firmaet Centerpointe Reseach Institute.

Nå, alle disse årene senere, vet jeg at det først og fremst var
Holosync som hjalp meg gjennom alle utfordringene mine.
 


Så hva er det dette programmet egentlig gjør?

Kort fortalt produserer det lyd som er på forskjellige frekvenser for hvert øre. Dette stresser hjernen. Etter en stund finner hjernen ut av det og du har fått litt høyere tålegrense for stress. Det samme gjentas gjennom i alt 3 hovednivåer som hver er delt inn i 4 undernivåer – m.a.o. til sammen 12 nivåer i tillegg til det første innledende nivået. Hvert av de 12 nivåene varer i om lag ett år. Det innledende nivået varer i om lag 3 måneder. Hver gang du er ferdig med ett nivå har du blitt sterkere i forhold til å tåle stress i hverdagen.

Det er i prinsippet det samme som skjer når du trener kroppen fysisk. Til å begynne med stresses musklene av det tunge arbeidet og blir såre og vonde. Men etter en stund tåler musklene vekt-belastningene og lungene den høyere pulsen bedre. Da må du øke treningsmengden eller belastningen for å få den ønskede effekten.

Det er altså det samme Holosync-programmet gjør med livsenergien din.

Poenget med meditasjon er for øvrig ikke først og fremst å ha det bra under meditasjonen. Det er hva meditasjonen gjør med deg som er det viktige;

meditasjon øker nemlig tålegrensen din for stress
og gir deg økt indre ro

Sagt på en annen måte; du tåler mer og mer før du begynner å føle stress. Du blir roligere. Dette er forklaringen på at folk som mediterer jevnlig, blir mindre syke enn andre. Det finnes stabler med forskningsrapporter som dokumenterer hvilken god effekt meditasjon har på helsa vår.

Skaperen av programmet, nå avdøde Bill Harris, forstod at det handler om å øke tålegrensene og ikke først og fremst velværet under meditasjonen. Han utviklet derfor Holosync med utgangspunkt i denne forståelsen. Fordi hjernen din tåler mer og mer stress etter hvert som du bruker programmet, er det laget så mange nivåer som nevnt ovenfor. Grunnen til at det ikke er flere er rett og slett fordi det er teknisk umulig.

Alt i alt kan du bruke programmet i 12-13 år avhengig av hvor lenge du tøyer hvert nivå.

Jeg er ferdig med en hel sekvens og brukte nesten 14 år på den. Jeg kjøpte hvert nivå etter hvert, siden jeg ikke hadde råd til å kjøpe alt på en gang. Da jeg var ferdig savnet jeg de daglige meditasjonene så mye at jeg har startet på en ny omgang. Av og til bruker jeg Holosync som «tenkehette» fordi det dukker opp så mange klare tanker underveis som hjelper meg både i min egen personlige utvikling, men også i mitt arbeid som tanketrener. Det oppleves som om kontakten mellom meg her i den fysiske dimensjonen og den delen av min bevissthet som befinner seg i den ikke-fysiske dimensjonen, er mye tettere når jeg mediterer med Holosync.

Ble du fristet til å prøve programmet?

Klikker du på denne linken, kommer du til salgssiden deres:

Meditasjonsprogrammet HOLOSYNC

Eller kanskje du vil
vite litt mer først?

I Holosync-rapporten har jeg skrevet mer om programmet, teknologien bak, fordelene og ulempene og hva det gjør med deg, samt hva det vil koste deg.

Klikker du på knappen kommer du til en side der du kan laste ned rapporten umiddelbart uten å legge igjen navn eller epostadresse

Holosync-rapporten
>