fbpx
tanketrening - veien til et bedre liv
Hjelp til selvhjelp
når du vil ha et bedre liv

Hei og velkommen hit til tanketrener Åse

tanketrener Åse Koppergård


Jeg heter Åse Koppergård og etter å ha drevet aktivt med tanketrening siden 2006, har det gått opp for meg at det problemfokuset som vi er så rusa på i våre dager, ikke er et smart fokus å ha, når man sliter og vil gjøre det man kan for å få det bedre i livet sitt

Jeg titulerer meg selv som 

samtalepartner, tanketrener og mentor:

 • Samtalepartner fordi samtalen er et viktig og effektivt verktøy i bevisstgjøringen av problematiske tankevaner som vi alle har fått med oss opp gjennom livet. I en bevisstgjørende samtale vil jeg lytte til deg med oppmerksomt nærvær, saklighet og empati. Dette vil hjelpe deg å åpne opp tankegangen din. Dermed vil du oppleve at det dukker opp nye tanker hos deg som vil åpenbare nye muligheter for deg.  I en bevisstgjørende samtale vil du oppleve at det er energiutveksling mellom oss og du vil få følelsen av å bli sett og hørt
 • Tanketrener  fordi det ikke er mulig å oppleve noe nytt om vi fortsetter å tenke som vi er vant med. Vi må rett og slett legge bort noen av vanetankene våre for å produsere nye følelser og nye resultater i livet vårt. Å bytte ut vanetanker med tanker man har lyst til å erfare, krever trening.  
 • Mentor  fordi jeg liker å hjelpe kundene mine å nå målene sine raskere og enklere.  En mentor er en nøytral "partner in crime" som hjelper deg å navigere gjennom ulike situasjoner som truer med å svekke besluttsomheten din og bremse ned framdrifta di på veien til målet ditt. 

"Produktet" jeg selger er 

ny bevissthet, endring og transformasjon

Jeg vet selvfølgelig at man bare kan lede en hest til vannhullet. Man kan ikke få den til å drikke, hvis den ikke er tørst. Følgelig; hvorvidt du oppnår ny bevissthet, endring eller transformasjon i et eventuelt samarbeid med meg, er helt og holdent opp til deg og om du er "tørst" nok. 

Men jeg har gått veien før deg. Jeg vet av erfaring hvordan det er å ville noe og likevel føle sterk motstand mot det i sitt indre – til tross for at man vet utmerket godt at det man vil er til ens eget beste.

 Jeg vet at tro kan flytte fjell, men jeg vet også at tro kan være fjellet og at å endre tro kan være veldig krevende – selv om det ikke trenger å være det. Likevel; jeg har funnet min vei til et bedre liv. Jeg forstår derfor meget godt at motstand er en del av "pakka" når man vil transformere seg selv og livet sitt. 

Jeg kan m.a.o gi deg informasjonen og gjenkjenne når du befinner deg i selvbedraget ditt eller om du er på rett vei mot det du vil. Jeg kan lære deg hva 

livet har lært meg av "knep" og strategier som kan hjelpe deg forbi motstanden og inn i en ny bevissthet og dermed også en ny livsopplevelse.

Likevel; det er ikke min dyktighet eller erfaring som vil avgjøre resultatet ditt. Det er DU som avgjør om du vil ta imot hjelpen jeg gir. At du er klar over dette, er faktisk viktig for deg også: Det er viktig at du kommer til den erkjennelse at DU er den med størst makt over ditt liv. Og om du ikke er der nå at du tror på dette, hjelper jeg deg gjerne dit :-)

Les hva som er
mine verdier og min motivasjon

Litt mer om meg

Akkurat som deg, ville jeg ha et godt liv. Det ligger liksom bakt inn i oss fra naturens side. Jeg er intet unntak fra regelen. Jeg prøvde da også så godt jeg kunne å gjøre som alle andre, fordi det var det jeg hadde lært. Jeg prøvde bl.a. å lære av de som hadde lykkes. Det funka ikke for meg. Jeg hadde ingen nevneverdig suksess. De spørsmålene dette fikk meg til å stille, skulle derimot forandre livet mitt ...

Et liv fylt av problemer

Gjennom hele mitt voksne liv hadde jeg et svare strev med en selvfølelse langt under pari, økonomiske problemer, angst, depresjon og selvmordstanker. Inni meg kokte det et sinne, men utad var jeg den "flinke piken" som gjorde så godt jeg kunne for å imponere andre. Dette førte meg inn i kraftig utbrenthet TO ganger! Grensesetting var nemlig et fremmedord i mitt liv ... fordi jeg ikke ante hvem JEG egentlig var – eller hva jeg ville med livet mitt.

Da jeg skjønte at psykiatrien ikke ville hjelpe meg med det som jeg følte at jeg trengte og i stedet ville sortere meg ut av arbeidslivet og uførepensjonere meg, kapitulerte jeg til slutt og tok imot "apanasjen" fra velferdsstaten. Men i motsetning til de såkalte fagfolkene, var jeg overbevist om at det måtte være mulig å legge bak seg psykiske problemer.  Jeg hadde større tro på mennesket og skaperverket enn som så. Jeg bestemte meg derfor for å bevise at psykologene tok feil. Takket være Internett fant jeg mye svært interessant informasjon. Jeg tok til meg det jeg fant og "for egen maskin" arbeidet jeg målrettet med å etablere en helt annen tankegang enn den livet hadde lært meg. Det er denne erfaringen jeg bygger på i mitt samarbeid med mine kunder.

Aktiv student i livets skole

tanketrener Åse på kurs hos dr. Joe Dispenza

På kurs hos en av verdens fremste forskere på bevissthet, hjernekraft og meditasjon

Jeg ble en ihuga student i livets mange mysterier og har etter hvert utviklet meg til å bli langt over gjennomsnittet lidenskapelig opptatt av hvorfor og hvordan vi mennesker blir som vi blir, samt hvordan det som jeg kaller "skaperverkets konstruksjon" egentlig henger sammen.

Etter å ha famlet meg fram i skogen av tilgjengelig informasjon, samt famlet meg gjennom villniset av mine indre emosjonelle blokkeringer og vrangforestillinger, har det blitt stadig klarere for meg hvorfor vi som enkeltindivider strever med livene våre. Og gjennom denne innsikten har det også blitt klarere for meg hvorfor vi strever med så mange problemer i samfunnet vårt  –  tross vår velstand og vårt velferdssamfunn.

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale på telefon (ca. 20 min.) der vi avklarer hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

I løpet av samtalen

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner fremover
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon og i så fall skilles vi selvfølgelig som venner

Send SMS til
932 67 393

med følgende melding: 
Ønsker strategisamtale
+ navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan

Formell bakgrunn

Jeg er utdannet adjunkt med sosiologi i fagkretsen og videreutdanning i entreprenørskap og karriereveiledning.

Jeg har brei yrkeserfaring  –  bl.a. fordi jeg ikke visste "hva jeg ville bli når jeg ble stor". Jeg har bl.a. erfaring med administrasjon både "på gulvet" og i mellomlederposisjoner. Jeg har jobbet i både privat og offentlig sektor og har bl.a. erfaring fra

 • skolen både som assistent, lærer og rektor
 • arbeidsmarkedsetaten  –  det som nå heter NAV  –  som yrkesveileder og distriktsarbeidssjef
 • direktoratsnivå (Distriktenes Utbyggingsfond) som rådgiver
 • reiselivsnæringen som turistsjef
 • selvstendig næringsvirksomhet som konsulent, prosjektleder og nå som tanketrener

Alt som skapes begynner med en tanke,
fortsetter med ord og fullbyrdes gjennom handling.

Det som skapes kan være destruktivt eller konstruktivt
avhengig av kvaliteten på vår tankegang og vårt fokus.

Min kompetanse

Den kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom min egen helbredelses- og bevisstgjøringsprosess, hviler på den nye kunnskapen som springer ut av en kvantefysisk forståelse av virkeligheten.  Denne nye kunnskapen hjelper oss å forstå mye bedre det som jeg liker å kalle "skaperverkets konstruksjon" – d.v.s. ...

 • de universelle rammebetingelsene som vi alle fungerer innenfor 
 • vår rolle i det store skaperverket, samt ...
 • hvordan vi er "skrudd sammen"

Det er denne nye forståelsen
som ligger til grunn for mitt arbeid
som blogger, samtalepartner, tanketrener og mentor 

Ny bevissthet

Når vi får denne nye forståelsen godt under huden, vil vi se at det problemfokuset som samfunnet vårt er så rusa på, tilhører et lavere bevissthetsnivå der vi holder oss selv beskjeftiget med å løse problemer. Hele tiden. Når vi lar dette fokuset styre livet vårt, blir det lite energi til overs til å skape det livet vi drømmer om innerst inne – óg til å nyte livet fullt ut ... 

Det er først når vi erkjenner vårt medskaperansvar i livet, at vi for alvor vil kunne fri oss fra fysiske og psykiske problemer av mange forskjellige slag

- Åse Koppergård -

>