tanketrening - veien til et bedre liv
Hjelp til selvhjelp
når du vil ha et bedre liv

Min visjon

innenforskap

Et rausere samfunn der vi først og fremst tror på OSS SELV og HVERANDRE  -  et romsligere samfunn der det er plass til hver og en av oss sånn som vi er

Min misjon

fri for begrensninger

Å hjelpe mennesker til å

 • leve sin egen sannhet
 • eie sin egen stemme
 • komme i kontakt med sin egen sjel
 • uttrykke seg selv på sin egen måte
 • gjøre det som får livsgleden i dem til å sprute

Min intensjon

Jeg vil inspirere deg til å forløse mer av det som bor i deg. Jeg vil hjelpe deg å oppdage mer av drivkrafta og kreativiteten din og hvordan du kan leve resten av livet ditt på grunnlag av dine egne verdier og på dine egne betingelser (fremfor frykten for hva andre måtte tenke og mene om den du er og det du gjør)


Min bakgrunn

tanketrener Åse Koppergård


Jeg heter Åse Koppergård og jeg tror at det problemfokuset som så mange har, ikke er et smart fokus å ha når man sliter og vil gjøre det man kan for å få det bedre i livet sitt

Jeg titulerer meg selv som samtalepartner og  tanketrener ...

Jeg titulerer meg selv som samtalepartner og  tanketrener ...

Jeg titulerer meg selv som samtalepartner og  tanketrener ...

Jeg titulerer meg selv som samtalepartner og  tanketrener ...

 • samtalepartner fordi jeg elsker samtalesituasjonen med den tilstedeværelsen, energiutvekslingen og følelsen som det gir når man lytter oppmerksomt og interessert til hverandre
 • tanketrener fordi et langt og strevsomt liv har lært meg betydningen av å legge bort vanetanker som skaper trøbbel og bytte dem ut med tanker som man har lyst til å erfare. Dette krever trening. Derav tanketrener. 

Jeg har ord på meg for å være en god samtalepartner. Hvis du vil ha en samtaletime med meg, kan du bestille en GRATIS og uforpliktende samtale over telefon der vi i fellesskap kommer fram til hva slags hjelp du trenger, hva slags samarbeidsform som evt. passer best for deg, samt hva et samarbeid vil koste deg. Dersom du i løpet av samtalen kjenner på at dette ikke er for deg, aksepteres det selvfølgelig uten at du utsettes for noen form for overtalelses-teknikker og vi avslutter samtalen som gode venner. Klikk på knappen, så kommer du til en nettside der du kan bestille denne samtalen nå med en gang

Litt mer om meg

Akkurat som deg, ville jeg ha et godt liv. Det ligger liksom bakt inn i oss fra naturens side. Jeg er intet unntak fra regelen. Jeg prøvde da også så godt jeg kunne å gjøre som alle andre, fordi det var det jeg hadde lært. Jeg prøvde bl.a. å lære av de som hadde lykkes. Det funka ikke for meg. Jeg hadde ingen nevneverdig suksess. De spørsmålene dette fikk meg til å stille, skulle derimot forandre livet mitt ...

Et liv fylt av problemer

Gjennom hele mitt voksne liv hadde jeg et svare strev med en selvfølelse langt under pari, økonomiske problemer, angst, depresjon og selvmordstanker. Inni meg kokte det et sinne, men utad var jeg den "flinke piken" som gjorde så godt jeg kunne for å imponere andre. Dette førte meg inn i kraftig utbrenthet TO ganger! Grensesetting var nemlig et fremmedord i mitt liv ... fordi jeg ikke ante hvem JEG egentlig var.


Da jeg skjønte at psykiatrien ikke ville hjelpe meg med det som jeg følte at jeg trengte og i stedet ville sortere meg ut av arbeidslivet og uførepensjonere meg, kapitulerte jeg til slutt og tok imot "apanasjen" fra velferdsstaten. Men i motsetning til de såkalte fagfolkene, var jeg overbevist om at det måtte være mulig å legge bak seg psykiske problemer.  Jeg hadde større tro på mennesket enn som så. Jeg bestemte meg derfor for å bevise at psykologene tok feil. Takket være Internett fant jeg mye svært interessant stoff. Jeg tok til meg det jeg fant og "for egen maskin" arbeidet jeg målrettet med å etablere en helt annen tankegang enn den livet hadde lært meg. Det er denne erfaringen jeg bygger på i kursene mine og i samtale med mine kunder.

Aktiv student i livets skole

tanketrener Åse på kurs hos dr. Joe Dispenza

På kurs hos en av verdens fremste forskere på bevissthet, hjernekraft og meditasjon

Jeg ble en ihuga student i livets mange mysterier og har etter hvert utviklet meg til å bli langt over gjennomsnittet lidenskapelig opptatt av hvorfor og hvordan vi mennesker blir som vi blir, samt hvordan det som jeg kaller "skaperverkets konstruksjon" egentlig henger sammen.

Etter å ha famlet meg fram i skogen av tilgjengelig informasjon, samt famlet meg gjennom villniset av mine indre emosjonelle blokkeringer og vrangforestillinger, har det blitt stadig klarere for meg hvorfor vi som enkeltindivider strever med livene våre. Og gjennom denne innsikten har det også blitt klarere for meg hvorfor vi strever med så mange problemer i samfunnet vårt  –  tross vår velstand og vårt velferdssamfunn.

Formell bakgrunn

Jeg er utdannet adjunkt med sosiologi i fagkretsen og videreutdanning i entreprenørskap og karriereveiledning.

Jeg har brei yrkeserfaring  -  bl.a. fordi jeg ikke visste "hva jeg ville bli når jeg ble stor". Jeg har bl.a. erfaring med administrasjon både "på gulvet" og i mellomlederposisjoner. Jeg har jobbet i både privat og offentlig sektor og har bl.a. erfaring fra

 • skolen både som assistent, lærer og rektor
 • arbeidsmarkedsetaten  –  det som nå heter NAV  –  som yrkesveileder og distriktsarbeidssjef
 • direktoratsnivå (Distriktenes Utbyggingsfond) som rådgiver
 • reiselivsnæringen som turistsjef
 • selvstendig næringsvirksomhet som konsulent, prosjektleder og nå som tanketrener

Alt som skapes begynner med en tanke,
fortsetter med ord og fullbyrdes gjennom handling.

Det som skapes kan være destruktivt eller konstruktivt
avhengig av kvaliteten på vår tankegang.

All den nye kunnskapen som modige og kloke forskere bringer til torgs i denne tiden vi lever i, springer ut av en kvantefysisk forståelse av virkeligheten.  Denne nye kunnskapen hjelper oss å forstå mye bedre det som jeg liker å kalle "skaperverkets konstruksjon" – d.v.s. de universelle rammebetingelsene som vi alle fungerer innenfor, vår rolle i det store skaperverket samt hvordan vi er "skrudd sammen".

Det er denne nye forståelsen

som ligger til grunn for mitt arbeid 

Når vi får denne nye forståelsen godt under huden, vil vi se at det problemfokuset som samfunnet vårt er så rusa på, tilhører et lavere bevissthetsnivå der vi holder oss selv beskjeftiget med å løse problemer. Hele tiden. Det blir lite energi til overs til å nyte livet fullt ut når vi lar dette fokuset styre livet vårt ... 

Jeg har laget to kurs jeg kaller «Mental førstehjelp - fra lidelse til lettelse». Først et gratis nettbasert kurs over 4 leksjoner som gir deg en smakebit på introduksjonskurset som er et kurs over 2 dager der du må møte opp fysisk. I disse kursene lærer du hvordan du kan komme deg ut av den tankefella det er å se på utfordringer som problemer. Der blir du også kjent med en del av den nye kunnskapen som har gitt oss et annet syn på mennesket enn det mekanistiske menneskesynet som dessverre fortsatt preger store deler av samfunnet vårt. I tillegg lærer du mange andre nyttige innsikter som jeg deler fra min egen utviklingsprosess, innsikter som vil hjelpe deg å skape et mye bedre liv. Du kan lese mer om introduksjonskurset her.

Mesteparten av energien din styres av noe som ligger utenfor din bevisste oppmerksomhet. Økt bevissthet om dette vil gi deg en helt ny forståelse av deg selv og ditt eget liv. I tillegg vil det gi deg et mye større mulighetsrom, noe som har potensiale i seg til å endre livet til noe som du vil oppleve som MYE bedre.

Det er først når vi erkjenner vårt medskaperansvar i livet, at vi for alvor vil kunne fri oss fra fysiske og psykiske problemer av mange forskjellige slag

- Åse Koppergård -

>