Det finnes mange der ut som tilbyr coaching i en eller annen form,
så hva er det som skiller meg fra alle de andre?

Sannsynligvis min historie ...

Jeg ble oppgitt av psykiatrien fordi de ikke trodde at en kvinne i slutten av femtiårene med en lang historie med angst, depresjon, hyppige selvmordstanker og en selvfølelse langt under pari, kunne bli frisk. Jeg var overbevist om at de tok feil – og fikk rett!

Nedenfor kan du lese min historie og her kan du lese hvorfor jeg driver med dette

Tanketrener Åse 

En god samtale er bevisstgjørende og hjelper deg å finne dine egne løsninger på de utfordringer du møter i livet ditt. Gjennom gode og bevisstgjørende samtaler hjelper jeg deg å aktivere mer av dine mentale ressurser og kanalisere tankene dine inn i nye spor.  Sammenlignet med å gjøre denne jobben alene vil dette hjelpe deg å redusere betraktelig den tiden som i dag stjeles av bekymringer, frustrasjoner, usikkerhet og lidelse – tid jeg tror du mye heller vil bruke på å nyte livets mange goder.

dette er

min fortelling

Som alle andre ville jeg ha et godt liv. Det ligger jo bakt inn i oss fra naturens side. Jeg prøvde derfor så godt jeg kunne å gjøre som alle andre, fordi det var det jeg hadde lært, men jeg fikk sjelden til det som "alle andre" fikk til. Jeg hadde bl.a. lyst til å starte egen virksomhet og prøvde å lære av de som hadde lykkes. Det funka ikke for meg. Jeg hadde ingen nevneverdig suksess når jeg fulgte oppskriftene deres. De spørsmålene dette fikk meg til å stille, skulle derimot forandre livet mitt.

Et liv fylt av problemer

Gjennom størstedelen av mitt voksne liv har jeg hatt et svare strev med en selvfølelse langt under pari, økonomiske problemer, angst, depresjon og selvmordstanker. Inne i meg kokte det et sinne, men utad var jeg den «flinke og snille piken» som gjorde så godt jeg kunne for å imponere andre. Dette førte til at jeg stiftet et hardt og brutalt møte med den berømmelige "veggen" TO ganger! Grensesetting var nemlig et fremmedord i mitt liv. Jeg ante jo ikke hvem JEG var – eller hva jeg ville med livet mitt.


Da jeg skjønte at psykiatrien ikke ville hjelpe meg med det som jeg følte at jeg trengte og i stedet ville sortere meg ut av arbeidslivet og uførepensjonere meg, kapitulerte jeg til slutt og tok imot «apanasjen» fra velferdsstaten. Men i motsetning til fagfolkene i psykiatrien, var jeg overbevist om at det måtte være mulig å legge bak seg psykiske problemer. Jeg hadde større tro på skaperverket og på mennesket enn hva fagfolkene så ut til å ha.

Jeg bestemte meg for å bevise at fagfolka tok feil, og takket være Internett oppdaget jeg at det finnes mye NY kunnskap der ute som har stor betydning for hvordan vi lever livene våre. Jeg tok til meg det jeg fant og testet ut kunnskapen i mitt praktiske liv. I flere år strevde jeg med å etablere en helt annen tankegang enn den som livet hadde lært meg. Det er denne erfaringen jeg bygger på i mitt samarbeid med mine kunder.

Aktiv student i Livets skole

Jeg ble en ihuga student i livets mange mysterier og har etter hvert utviklet meg til å bli langt over gjennomsnittet lidenskapelig opptatt av hvorfor og hvordan vi mennesker blir, samt hvordan det som jeg kaller skaperverkets konstruksjon egentlig henger sammen.

Etter å ha famlet meg fram i skogen av tilgjengelig informasjon, samt famlet meg gjennom villniset av mine egne vrangforestillinger om virkeligheten, har det blitt stadig klarere for meg hvorfor vi som enkeltindivider strever med livene våre. Og gjennom denne innsikten har det også blitt klarere for meg hvorfor vi strever med så mange problemer i samfunnet vårt – tross vår velstand og vårt velferds-samfunn.

Min viktigste kompetanse

Den kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom min egen helbredelses- og bevisstgjøringsprosess, hviler på den nye kunnskapen som springer ut av en kvantefysisk forståelse av virkeligheten. Denne nye kunnskapen hjelper oss å forstå mye bedre «skaperverkets konstruksjon» – d.v.s.:

 • de universelle rammebetingelsene som vi alle fungerer innenfor
 • vår rolle i det store skaperverket
 •  hvordan vi er «skrudd sammen»
 • hvilke enorme krefter og muligheter som faktisk bor i oss  

Det er denne nye forståelsen som har formet verdigrunnlaget mitt og som også er det som ligger til grunn for alt det jeg gjør nå.

Ny bevissthet

Når vi får denne forståelsen godt innunder huden, vil vi se at det problemfokuset som samfunnet vårt er så rusa på, tilhører et lavere bevissthetsnivå der vi holder oss selv beskjeftiget med å løse problemer. Hele tiden. Når vi lar dette fokuset styre livet vårt, blir det lite energi til overs til å skape det livet vi drømmer om innerst inne – og til å nyte livet fullt ut.

MEN ...

Det finnes heldigvis en vei ut av dette og den veien heter …

NY BEVISSTHET – ENDRING – ET BEDRE LIV

Min transformasjon

tanketrener Åse

Den personen jeg er i dag og den jeg var for 20 år siden oppeves som to helt forskjellige personer. Veien har slettes ikke vært lett og den har satt sine spor, men det meste i livet har jo sin pris. Den prisen jeg har betalt med tid, smerter og frustrasjoner var ganske enkelt den prisen jeg måtte betale. Men om du spør meg om jeg i dag opplever at det var verdt det, er mitt svar et klart og rungende JA!

Du kan profittere på mine erfaringer, hvis du vil. Det oppleves nemlig svært meningsfullt for meg å bruke min hardt tilkjempede innsikt til å hjelpe andre.

Utdanning og arbeidserfaring

Jeg er utdannet adjunkt med sosiologi i fagkretsen og videreutdanning i entreprenørskap og karriereveiledning. Jeg har brei yrkeserfaring, bl.a. administrasjon og ledelse «på gulvet» og på mellomledernivå. Jeg har jobbet i både privat og offentlig sektor:

 • I skoleverket som lærer og rektor
 • I arbeidsmarkedsetaten (det som nå heter NAV) som yrkesveileder og distriktsarbeidssjef 
 • På direktoratsnivå som rådgiver (Distriktenes Utbyggingsfond)
 •  I reiselivsnæringen som turistsjef
 •  I selvstendig næringsvirksomhet som konsulent, prosjektleder og tanketrener
tanketrening

Er du klar for å starte på DIN vei til et bedre liv?

Jeg elsker å snakke med deg om det som er viktig for deg

 • Min kompetanse har jeg ervervet fra livet selv. For egen maskin – etter at jeg fylte 60 – la jeg bak meg alle de tunge utfordringene jeg hadde båret på i alle år. Jeg var m.a.o. ikke for gammel til å endre meg, slik psykiatrien trodde. Når kundene mine forteller meg at de strever med noe, da innebærer mine livserfaringer at jeg forstår veldig godt hvordan det føles
 • Jeg har alltid søkt kunnskap og er over gjennomsnittet interessert i hvorfor vi mennesker er som vi er og blir som vi blir. Jeg er derfor godt oppdatert på ny forskning omkring menneskets muligheter og utvikling
 • For øvrig er jeg opptatt av å fylle meg selv og livet mitt med gode verdier. 

Dette er hva noen tidligere kunder sier om samarbeidet med meg 

Anbefales! Åse er tålmodig og gir ikke opp. Å endre tankene krever trening og jeg har lært mye om meg selv gjennom samtalene med henne. Har blant annet blitt tryggere på meg selv. Ikke minst har jeg lært meg å følge hjertet og kjenne etter hva JEG vil.

Ragnhild
Regnskapsfører

Jeg har fått uvurderlig hjelp av Åse til å snu tankegangen min. Nå har jeg det mye lettere. Nå klarer jeg å leve med angsten i stedet for å kjempe imot den. Nå har jeg det bra.
Roar
Lokfører

Jeg har lært mye om meg selv og eget tankesett. Jeg har lært metoder for å strukturere tankene mine. Bevissthet om egne verdier har gjort det lettere å styre beslutningene mine.Annbjørg
Produksjonsleder

Noen nyttige artikler

>