Økt bevissthet, selvinnsikt og trygghet

Annbjørg hadde akkurat fått ny lederjobb i et stort konsern da hun kom til meg. Hun var usikker på sin egen mestringsevne og følte seg også usikker på om hun ville klare å sette grenser for seg selv i den situasjonen hun befant seg i. For at hun ikke skulle ende opp med en utbrentdiagnose, ønsket hun hjelp til å gjøre noe preventivt.

Hva vi gjorde

I løpet av de neste seks månedene møttes vi en gang i måneden. Vi fikk på plass hva som var målet hennes med samarbeidet vårt, og med utgangspunkt i det gjennomgikk vi en prosess der hun fikk på plass sine fem viktigste verdier og hvordan hun kunne jobbe med seg selv for å sikre at hun forholdt seg aktivt til dem i situasjoner der hun stod overfor viktige valg.

Vi ryddet også opp i usikkerheten hennes, hva som skapte den og hvordan hun kunne forholde seg til den. I tillegg jobbet vi med å realitetsorientere henne omkring hennes kompetanse og styrke. Derfra fortsatte vi med bevisstgjøringen av tankegangen hennes i konkrete situasjoner, hvorfor hun tenkte som hun gjorde og hvordan hun kunne endre tankegangen sin når hun merket at hun ikke tenkte optimalt i forhold til hva hun ønsket å oppnå. Etter det første halve året hadde vi noen oppfriskningssamtaler de nærmeste par årene.

Økt trygghet, selv-innsikt og bevissthet

Selv beskrev hun samarbeidet som at det hadde gitt henne større trygghet, økt selvinnsikt og større bevissthet om eget tankesett og hvor fundamentalt dette er for evnen til å foreta gode prioriteringer. Hun følte helt klart at hun hadde oppnådd målet med samarbeidet vårt.

Selv kan jeg legge til at hun fremstår som en framifrå leder som gjør en glimrende jobb. Det er derfor ikke noe å undres over at hun er høyt verdsatt av bedriftens ansatte.

Problemet

Usikkerhet på egne evner og dårlig evne til å sette egne grenser er noe de aller fleste av oss har erfaringer med i livene våre. Dette er det heldigvis mulig å gjøre noe med.

Løsningen:

Tanketrening sammen med en som har gått veien før deg og kjenner til fallgruvene og hva som faktisk fungerer, er en effektiv vei til økt bevissthet, selvinnsikt og trygghet. Dette er en arbeidsform som skaper varig endring.

Ta kontakt så tar vi en gratis, uforpliktende halvtimes samtale, der du legger fram utfordringene dine og hva du vil ha ut av et eventuelt samarbeid. Deretter sier jeg noe om hvordan vi kan samarbeide for at du skal nå målet ditt. Dette gir deg mulighet til å kjenne på om jeg er en god person for deg å samarbeide med. Dersom du finner ut at kjemien ikke er den rette for deg, skilles vi som venner og jeg ønsker deg lykke til på veien din videre.

Om Åse KoppergårdÅse Koppergård

Vitalitet og livslyst er for alle – også for deg som strever med tungsinn og mørke tanker. Selv om du i dag opplever at du er marinert i et hav av destruktive og vonde følelser, finnes det en vei ut. Jeg vet for jeg har vært der mesteparten av livet mitt. Og der er jeg ikke lenger! Les min historie her

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>