Offer-mentaliteten – en dysfunksjonell tankegang

Offer-mentaliteten er en måte å tenke på som innebærer at man tror fullt og fast på at «de andre» har mer makt enn en selv har. Du synes synd på deg selv fordi andre ikke ser og forstår deg og ender hele tiden opp som et offer for ytre omstendigheter som du mener du ikke er herre over. Dette er en lært mentalitet som preger vår kulturelle tankegang stadig mer. Det er også en svært smertefull måte å bruke tankekrafta si på som drenerer det meste av handlekrafta di. Dette er m.a.o. en lite funksjonell måte å tenke på som står i veien for å skape seg et godt og velfungerende liv uten sykdom og annen elendighet som overgrep, skilsmisse, ran og fattigdom.

Du kan velge bort offer-mentaliteten

Selv om vi kan oppleve å bli offer for andres destruktive atferd eller andre former for ytre hendelser som kan være emosjonelt krevende å gi slipp på, så betyr likevel ikke det at vi for evig og alltid er dømt til å leve resten av livet som et offer. Det er opp til hver og en av oss hvordan vi «velger» å reagere på noe som skjer. Selv om vi ikke kunne velge å ikke bli utsatt for noe traumatisk, kan vi velge å ikke BLI i det traumatiske. 

Det er forskjell på medlidenhet og medfølelse

Det er riktignok ikke så lett å komme seg ut av denne mentaliteten fordi i den tankekulturen vi lever i, forbinder vi ofte medfølelse med å synes synd på. Medfølelse er imidlertid en positiv energi som vibrerer på mye høyere frekvenser enn den medlidenheten som veldig mange forveksler det med. Folk har derfor lett for å reagere med vrede når de hører at noen prøver å ymte frempå at den som har vært utsatt for noe, vil være tjent med å ta tak i seg selv og se på hendelsen på en annen måte. Da blir dette veldig lett fortolket som at man er ufølsom og hensynsløs. I energimessig forstand er det slettes ikke det.

Flytt fokus

Den nye kunnskapen har lært oss at alt – absolutt alt – i universet er energi og at vi styrer denne energien og hvordan den manifesteres i vår virkelighetsopplevelse gjennom hvordan vi fokuserer tankene våre. Det vi vet nå, er at det vi fokuserer på vokser. Så med mindre vi elsker å lide, vil det mest konstruktive vi kan gjøre, være å flytte fokuset vårt bort fra det vonde og finne noe annet å tenke på som vil gi oss en bedre følelsesmessig opplevelse. Vi må erkjenne at en slik tankegang rammer først og fremst oss selv.

Du har all makt over din livsopplevelse

Når vi tar på oss offerrollen gir vi automatisk fra oss mye av den makta vi har til å forme våre egne liv slik som vi innerst inne ønsker å leve. Vi gir fra oss muligheten til å lykkes så vel økonomisk som helsemessig og på andre måter. I utgangspunktet ER vi nemlig ikke svake. I utgangspunktet har vi all makt over vår egen opplevelse av livet. Men det er opp til hver og en av oss hvordan vi vil bruke denne makta; til å være et handlekraftig og fornøyd menneske – eller gi bort krafta til offer-mentaliteten.

Problemet

Du tror ikke på dine egne krefter og denne troen farger veldig mye av tankene dine. Jeg har vært der selv og vet hvor vondt det er. Jeg har imidlertid klart å legge denne tankegangen bak meg. Det kan du også gjøre.

Løsningen:

Du må ned i det underbevisste og endre det du tror om deg selv og virkeligheten din. Dette er krevende å gjøre på egen hånd, mens en som har gått veien før deg og vet hvor alle fallgruvene er, kan hjelpe deg inn i et nytt og mye mer ressurssterkt tankemønster. Sliter du med offer-mentalitet, anbefaler jeg et lengre samarbeid, da dette ikke er noe man vanligvis klarer å endre på i løpet av en samtale eller to.

Ta kontakt så tar vi en gratis, uforpliktende halvtimes samtale, der du legger fram utfordringene dine og hva du vil ha ut av et eventuelt samarbeid. Deretter sier jeg noe om hvordan vi kan samarbeide for at du skal nå målet ditt. Dette gir deg mulighet til å kjenne på om jeg er en god person for deg å samarbeide med. Dersom du finner ut at kjemien ikke er den rette for deg, er det selvfølgelig helt greit og vi skilles som venner.

Om Åse KoppergårdÅse Koppergård

Vitalitet og livslyst er for alle – også for deg som strever med tungsinn og mørke tanker. Selv om du i dag opplever at du er marinert i et hav av destruktive og vonde følelser, finnes det en vei ut. Jeg vet for jeg har vært der mesteparten av livet mitt. Og der er jeg ikke lenger! Les min historie her

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>