Mitt hvorfor

Mine personlige utfordringer i livet lærte meg at ...

... vi har ALL MAKT over våre egne liv!

Det vi tror, tenker og føler er selveste skaperkrafta vår og den må brukes på en annen måte enn det vi lærer i vår kultur.... det spiller en stor rolle HVORDAN vi tenker!

I vår kultur lærer vi å tro og tenke på måter som viser seg å skape utfordringer i livene våre som de fleste av oss gjerne skulle vært foruten. Dette mind-settet må vi endre, og jeg har oppdaget hva som funker og hva som ikke funker
... jeg liker å bruke erfaringene mine til å hjelpe andre

Jeg har oppdaget at jeg er en god lytter – en egenskap som er særdeles viktig å ha i dette arbeidet. Kombinert med min oppriktige interesse for ditt ve og vel og den innsikten mine livserfaringer har gitt meg gjør dette meg til en god livsveileder, tanketrener og mentor om jeg skal tro kundene mine

Derfor er å hjelpe mine medmennesker å endre den tankegangen som stjeler livslysten og livskrafta deres, det mest meningsfulle jeg kan bruke mine livserfaringer og hardt ervervede kompetanse til

MIN VISJON

Et rausere samfunn der vi først og fremst tror på OSS SELV og HVERANDRE – et romsligere samfunn der det er plass til hver og en av oss sånn som vi er med våre sterke og svakere sider – et inkluderende samfunn der alle stimuleres til å hente ut det beste i seg selv og dermed leve gode liv

MIN Misjon

Å hjelpe mennesker til å
– leve sin egen sannhet
– eie sin egen stemme
– komme i kontakt med sin egen sjel
– uttrykke seg selv på sin egen måte
– gjøre det som får livsgleden i dem til å
   sprute

Mitt manifest

Vi lever i en tid som idealiserer kjappe løsninger. Dette er en forførende tankegang som får deg til å tro at alt kan løses fort og smertefritt. Sannheten er at det i de fleste tilfeller forholder seg helt annerledes i praksis. Til å begynne med i mitt personlige utviklingsarbeid lot jeg meg forføre av denne lettvintheten. Resultatet var at jeg bare trakk meg selv enda lenger ned i sjølforakt og annen elendighet enn det jeg allerede var. For når jeg oppdaget at andre mestret disse "løsningene" – som jeg etter hvert skjønte var særdeles lettbente og utilstrekkelig for mitt vedkommende – da endte jeg opp med å sementerte den feilaktige konklusjonen jeg allerede hadde trukket tidlig i livet mitt, nemlig at det var noe feil med meg. Jeg fikk jo ikke til det som "alle" andre så ut til å klare uten nevneverdige problemer ...

La dette være krystallklart:

Det er IKKE NOE FEIL MED NOEN MENNESKER!

Hvis noe er "feil" så er det tankegangen – og tanker kan endres

Oppfatningen om at det er noe feil med folk som ikke passer inn i vår ofte temmelig trangsynte virkelighetsforståelse, er en vrangforestilling som rir kulturen vår som en mare. Etter hvert som jeg studerte den nye kunnskapen, skjønte jeg hvorfor. Disse kjappe og lettvinte løsningene kan nok fungere for noen, men de er definitivt ikke gyldige for alle. Det handler nemlig ikke så mye om hva du gjør, slik folk flest later til å tro. Det er noe ganske annet som er essensielt om man skal nå målene sine – uansett hva slags mål det gjelder – enten det handler om personlig utvikling, utvikling av bedrifter, kunstnerisk utvikling, utvikle en idrettskarriere, utvikle gode relasjoner, you name it ... Det er den bevisstheten du har som bestemmer resultatene dine. Og bevissthet handler ikke først og fremst om kunnskap, men om selvforståelse og virkelighetsoppfatning. Hvis du ikke liker resultatene du erfarer i livet ditt, MÅ du endre noe i bevisstheten din. Og det er slettes ikke så enkelt.

Mine oppdagelser har fått meg til å lande på følgende prinsipper som bør ligge til grunn for alt endringsarbeid, om man skal lykkes med det. Jeg kaller det:

Mitt manifest

Prinsipp #1 - Endringsvilje

For å lykkes med noe må du være villig til å endre den tankegangen og de virkelighetsoppfatningene som skaper de problemene du står overfor.

Prinsipp # 2 - Bevissthet

Det er dine personlige oppfatninger av virkeligheten, m.a.o. hva du tror om deg selv og dine muligheter som setter grenser for hva som er mulig for deg å mestre, oppnå og oppleve. 

Når noen forteller deg at du bare kan gjøre sånn og sånn, og vipps … Da har de ikke forstått at resultatet av det som gjøres avhenger av bevisstheten til den som utfører oppgaven. Det er m.a.o. det bevissthetsnivået du befinner deg på som avgjør hva slags resultat du får. Og hvis du ikke tar høyde for bevisstheten, kan du nok løse problemet der og da, men det kommer tilbake igjen. Hvis du vil løse et problem en gang for alle, må du være villig til å endre den bevisstheten som skapte problemet.

Prinsipp # 3 - Ansvarlighet

Mennesker som tar det hele og fulle eierskapet til sin egen sannhet uavhengig av om den er negativ eller positiv, har uendelige muligheter i livet fordi de har ALL MAKT over det som skaper livet deres, nemlig sine egne tanker og følelser.

Disse 3 prinsippene er fundamentale. I tillegg er det min erfaring at ytterligere 3 prinsipper er viktige for at endringsarbeidet skal lykkes:

VARME

En oppriktig respekt og kjærlighet til deg som medmenneske er nødvendig. Det er lite som gror i et harskt eller overfladisk miljø. Å bli møtt med varme innebærer å bli sett, hørt og akseptert for den du er. Dette er fundamentalt viktig om du ønsker å oppnå positiv endring. Det er særlig viktig å bli møtt på denne måten, dersom du sliter med en negativ selvoppfatning og synes det er vanskelig å akseptere deg selv som du er.

VISDOM

Veiledning som springer ut av den innsikten som er trukket ut av erfaringene man får når man frigjør seg fra egne emosjonelle opplevelser er av en helt annen karakter enn boklig lærdom. Dette emosjonelle dypdykket gir både bedre dømmekraft, vurderings-evne, sterkere moral og dypere forståelse og medfølelse med andre.
Jeg har gjort mange slike emosjonelle dypdykk i mitt eget liv.VILJE

Hvis man ikke har en indre drivkraft bak det man gjør, er det ikke rare resultatene man oppnår. En fornuftstyrt vilje har ikke tilstrekkelig momentum i seg til å bringe deg helt fram til målet. Du må FØLE at du VIL endringen, om du skal oppnå noen av de resultatene du lengter etter. Du må føle at nok er nok at du vil oppleve noe annet enn det du opplever nå.
Dersom arbeidet ikke er forankret i følelsene, må det først jobbes med dette før det egentlige endringsarbeidet starter. 

Dette er hva jeg tror – og har erfart – er det viktigste fundamentet for å skape og vedlikeholde et liv som er godt å leve. Når vi tar inn over oss disse 6 prinsippene har vi i realiteten ALL MAKT over våre egne liv og hvordan vi opplever det.

Det er dette jeg har fokusert på i min egen utvikling, og jeg tilskriver min personlige suksess det faktum at jeg har fulgt disse prinsippene. Hvis du ønsker å lære mer om dette, er du på riktig sted.

Klikker du på denne lenken kan du bestille en gratis og uforpliktende samtale der målet er å finne ut om vi har den rette kjemien til å starte opp et fruktbart samarbeid som vil hjelpe deg et stykke videre i din personlige utvikling.

Er du klar for å starte på DIN vei til et bedre liv?

Vi kan ikke løse problemene våre med den samme bevisstheten som skapte dem.

- ALbert Einstein -

>