fbpx
tanketrening - veien til et bedre liv

En mentor kan utgjøre forskjellen mellom
suksess og fiasko!

Hvis du vil forsikre deg om at du når målene dine, er det smarteste du kan gjøre å skaffe den en mentorDet er ikke noe som er enten bra eller dårlig.

Det er hva vi tenker om det som  gjør det sånn.

---      William Shakespeare   ---

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale over telefon (ca. 20 min) ​

I løpet av denne samtalen avklarer vi hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

Det beste er om du forbereder deg til denne samtalen basert på informasjonen nedenfor:

I løpet av samtalen  ...

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner 
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon. I så fall skilles vi selvfølgelig som venner

 

Send SMS NÅ til 932 67 393

med følgende melding: Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan


Hvorfor bruke en tanketrener som mentor?

Jeg lærer deg HVORDAN det er lurt å bruke tankekrafta di i ulike situasjoner –

ikke HVA du må tenke eller hva du må gjøre


Det siste finner du ut selv når du bare bruker tankekrafta di konstruktivt.


Vi lever i en kultur som har lært oss å begrense tankegangen vår, slik at det for mange blir krevende, ja nesten umulig å realisere drømmene sine. Vi har ikke forstått det som Shakespeare forstod, da han i andre akt puttet sitatet ovenfor i munnen på Hamlet. 

ny tankegang

Dette er kanskje den viktigste grunnen til at du vil profittere på å ha en tanketrener som din mentor – uansett hva slags mål du har lyst til å realisere i livet ditt, fordi: 


Det er tankegangen din som vil avgjøre 

om du kommer til å lykkes eller ikke

Den nye kunnskapen er nemlig tydelig på at det IKKE er det som skjer utenfor oss som avgjør hvilke resultater vi oppnår i livet, men hvordan vi bruker tankekrafta vår. 


Og når du underveis lærer deg å bruke denne skaperkrafta slik den er ment å brukes, vil du oppdage at du også får tilgang til andre ressurser som leder deg mot målet ditt.er tiden for å starte prosessen som til slutt realiserer 
DITT viktigste mål


Spørsmålet er:

Finner du fram i ditt indre villnis av
tanker, minner og lærte overbevisninger?
Begrenser de deg eller gir de deg muligheter?


BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale over telefon (ca. 20 min) ​

I løpet av denne samtalen avklarer vi hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

Det beste er om du forbereder deg til denne samtalen basert på informasjonen nedenfor:

I løpet av samtalen  ...

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner 
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon. I så fall skilles vi selvfølgelig som venner

 

Send SMS NÅ til 932 67 393

med følgende melding: Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan


Hvilken strategi liker du best:

– Jobbe hardt?
Tiltrekke deg målet ditt?

Å nå store og små mål krever ikke at du jobber døgnet rundt, er stinn av penger eller at alle rundt deg heier på deg. I stedet kan du gjennom samarbeidet vårt lære deg de knepene og strategiene som er smarte som følge av det faktum at vi er energivesener først og fremst og styrt av noen universelle lover som gjelder alt liv her på Jorden. Vi er nemlig levende magneter alle som én. Spørsmålet er: bruker vi de indre ressursene våre slik at vi tiltrekker oss det vi faktisk har lyst til å erfare – eller gjør vi det stikk motsatte. Resultatene i livet ditt viser deg om du opererer i samsvar med den universelle lovmessigheten eller ikke. Hvis du ikke gjør det, er veien til suksess en strevsom reise med mye hardt arbeid.


Dessuten; ofte når vi setter oss mål – og særlig når vi setter oss "hårete" mål – er det mange rundt oss som – i beste mening – prøver å snakke oss bort fra det vi vil. De gjør det ikke fordi de vil oss vel, men ofte fordi de er redd for at vi ikke skal lykkes og dermed bli skuffet. Slik "omsorg" er i seg selv de-motiverende og ofte egnet til å så en tvil på om vi strengt tatt er dyktige nok. Denne "omsorgen" gir i sin velmenthet veldig ofte et skudd for baugen for selvfølelsen og selvtilliten vår. Dermed skjer det noe i vårt indre som motarbeider intensjonen vår og skaper problemer i tiltrekningskrafta vår – hvorpå våre velmente "hjelpere" kan si "hva var det jeg sa". Denne dynamikken er slettes ikke god for noen.


Derfor er det lurt å i stedet ha en på sidelinja som har som sitt eneste mål at du skal lykkes – og som derfor er opptatt av å hjelpe deg og finne og bruke dine indre ressurser på en måte som innebærer at du i stadig større grad tiltrekker deg det som vil føre deg stadig nærmere målet ditt. 

 • Dette betyr IKKE at du ikke må jobbe for det du vil oppnå. Det betyr snarere at du har alt å vinne på å lære deg å bruke dine personlige ressurser smart, slik at tiltrekningskrafta di hjelper deg fremfor å motarbeide deg og veien til målet ikke suger ut alle kreftene i deg.
 • Det betyr også at du må være innstilt på å skjære igjennom mye av den vranglæren vi har lært oss å tro på og som vi opplever som sannheter. Mye av dette forfører oss inn i tvil og usikkerhet og fører ofte til at vi lar oss stanse lenge før vi nærmer oss målene våre. I realiteten er sannhet et relativt begrep – relativt til den som tror på "sannheten". En viktig del av samarbeidet er derfor å lære deg å være kritisk til dine egne "sannheter" og erstatte dem med perspektiver og oppfatninger som bringer deg dit du vil.

Det ER nemlig slik som Shakespeare sier. Det er tankegangen vår, mentaliteten vår, som avgjør hvordan vi fortolker noe som muligheter eller hindringer. Du gjør nemlig noe i ditt indre som for det meste foregår utenfor din bevisste oppmerksomhet – OG det påvirker tiltrekningskrafta di!


Å klare å skjære igjennom dette på egenhånd, kan være svært krevende. Tro meg. Etter at det gikk opp for meg AT jeg brukte tankekrafta mi feil, har jeg brukt flere år på å oppdage hva jeg faktisk tenker og tror i ulike situasjoner – fordi mitt selvutviklings-arbeid i all hovedsak har foregått i enerom. 

Faktum er at du har alle ressursene du trenger for å nå målene dine. Du har dem inne i deg. Det avgjørende for din mulighet til å lykkes med måloppnåelsen din, er hvordan du bruker disse ressursene. Hvis erfaringen din er at det er vanskelig å nå målene dine, da er det i seg selv et bevis på at du bruker dem feil!!!

Det er derfor du trenger en mentor som også er tanketrener. Gjennom mine egne erfaringer og den kunnskapen jeg har tilegnet meg siden jeg i 2005 for andre gang i mitt liv fikk et ublidt møte med den berømmelige "veggen" og endte i langvarig sykemelding nok engang, kan jeg bruke disse hardt tilkjempede kunnskapene til å hjelpe deg å oppdage DIN vei til målene dine. 

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale over telefon (ca. 20 min) ​

I løpet av denne samtalen avklarer vi hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

Det beste er om du forbereder deg til denne samtalen basert på informasjonen nedenfor:

I løpet av samtalen  ...

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner 
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon. I så fall skilles vi selvfølgelig som venner

 

Send SMS NÅ til 932 67 393

med følgende melding: Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kanHvordan forgår mentor-samarbeidet? 

Du vil oppleve mentor-samarbeidet som en personlig guidet reise! Samarbeidet skreddersys slik at du skal klare å oppfylle dine ønsker og mål innenfor det som er dine rammebetingelser. Bortsett fra i starten av samarbeidet, er det hele tiden DU som velger fokuset. Min jobb er å hjelpe deg å se hvordan du kan endre fokuset ditt og bruke tankekrafta di, når jeg hører at du «bryter» en eller flere av de energilovene som styrer tilværelsen vår.


Du vil oppleve mentor-samarbeidet som en dynamisk opplevelse som endres og utvikles etter hvert som du endrer deg såvel mentalt og spirituelt.


Intensjonen din bak samarbeidet kan være så mangt. Det kan f.eks. være at du vil

 • manifestere et spesifikt ønske eller oppnå et bestemt mål
 • overvinne personlige begrensninger og utfordringer
 • leve et liv uten angst og depresjon eller avhengighet av andre
 • forbedre helsa di, økonomien din eller andre forhold som du trenger å ta hånd om
 • utvikle en sterk selvtillit og kjærlighet til deg selv
 • lete etter svar på spørsmål som hittil har vært ubesvart hos deg
 • få en personlig innføring i de universelle lovene som styrer all virksomhet her på Jorden

Slik fungerer samarbeidet:

 • Når du har bestemt deg for å innlede et samarbeide, lager vi først en skriftlig avtale som bl.a. tydeliggjør min taushetsplikt i forhold til alt du deler med meg, hva du betaler for samarbeidet og betalingsvilkårene.
 • Etter de to første avtalene våre lager vi en samarbeidsplan som betraktes som et vedlegg til samarbeidsavtalen vår.  Planen viser et klart og tydelig mål for samarbeidet, faste avtaler over en periode, hvordan du kan kontakte meg mellom de faste avtalene, samt hvilke samarbeids-plattformer samarbeidet skal foregå på (hvor i landet du bor spiller derfor ingen rolle). Aktuelle kommunikasjons-plattformer kan være telefon, SMS, Messenger, Facebook, Skype eller Microsoft Teams.
 • I den første avtalen etter at samarbeidskontrakten er underskrevet, bearbeider vi målet ditt og avklarer i klartekst de elementene i målet som er viktig for at vi skal vite når målet er nådd. I tillegg identifiserer også hva drivkrafta di reelt sett er, m.a.o. ditt hvorfor
 • I den andre avtalen spesifiserer vi hva du mener er hindringer du kan støte på underveis og hva slags strategier du kan bruke for å komme deg forbi disse hindringene
 • I resten av samarbeidet er det du som fullt og helt bestemmer fokuset i avtalene våre
 • Avtalen gjelder til målet er realisert. Det betyr at det er sluttresultatet du kjøper – ikke "kun" tiden og kompetansen min. Enten du bruker 6 måneder eller ett år eller to på å realisere målet ditt, spiller ingen rolle. Samarbeidet fortsetter til du er i mål
 • Prisen på samarbeidet fastsettes i forhold til omfanget av målet ditt. Et mål der sannsynligheten for måloppnåelse bare er noen måneder, er naturlig nok rimeligere enn et stort mål som kanskje vil ta deg flere år å realisere.

Når du inngår en mentoravtale, får du noen viktige fordeler som andre kundegrupper ikke har:

 • Du får en mye tettere oppfølging
 • Når du støter på uforutsette hindringer eller om du kjenner at usikkerheten inne i deg stjeler framdrifta di, kan du ta kontakt UMIDDELBART på en måte som vi har avtalt. Da vil jeg kontakte deg straks jeg har anledning

Med en mentoravtale har du praktisk talt forsikret deg mot å mislykkes i prosjektet ditt – gitt at du er villig til å gjøre det som trengs

G A R A N T I 

Jeg gir deg faktisk 2 måneders garanti!

Dersom du i løpet av de to første månedene av vårt samarbeid føler at dette ikke fungerer for deg, kan du kansellere avtalen og få tilbake ALT du har betalt !!!Men dette gjelder også den andre veien:

Dersom jeg opplever at du ikke er villig til å gjøre de endringene som er nødvendig - at engasjementet ditt viser seg å være mindre enn du har gitt uttrykk for, kan også jeg avslutte samarbeidet innenfor de to første månedene. Dette fordi jeg vil produsere resultater. Det er jo det jeg selger. Og hvis jeg opplever at du tviholder på begrensningene dine, da blir det vanskelig å lykkes med samarbeidet. Dersom vi havner i denne situasjonen, vil du også få tilbake pengene du har betalt!!!  


Du risikerer m.a.o. INGENTING!!!

Jeg tar all risikoen fordi jeg VET at metodene mine fungerer

hvis bare samarbeidet fungerer

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale over telefon (ca. 20 min) ​

I løpet av denne samtalen avklarer vi hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

Det beste er om du forbereder deg til denne samtalen basert på informasjonen nedenfor:

I løpet av samtalen  ...

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner 
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon. I så fall skilles vi selvfølgelig som venner

 

Send SMS NÅ til 932 67 393

med følgende melding: Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan


Fordelene med å ha

din egen mentor

på sidelinja


Innledningsvis hjelper jeg deg gjennom en prosess som gjør målet ditt krystallklart og tydelig for deg på alle nivåer i din bevissthet; mentalt, følelsesmessig og spirituelt 

Du får hjelp til å hente ut ditt potensiale. Det bor mye mer i deg enn det du er klar over

Du har en å støtte deg til når du er usikker –  OG du får den praktisk talt med en gang 

Du får hjelp til å holde retningen mot målet ditt, hvis du står i fare for å "spore av"

Du får konkrete råd når du ber om det

Når du møter vanskelige situasjoner og må ta krevende beslutninger, vil jeg være der umiddelbart og hjelpe deg til klarhet og mot, slik at du evner å håndtere situasjonen på best mulig måte for deg selv og drømmen din. 

Om lysten til å gi opp skulle ta tak i deg på noe tidspunkt, da vil du oppleve den største fordelen med å ha en mentor som kun har ett mål: at du skal nå målet ditt. Da gjør jeg alt jeg kan for at du skal finne tilbake til lysten og pågangsmotet igjen

Hver gang du lykkes med å overskride et av de mange hindrene vi alltid støter på når vi vil realisere mål som er viktige for oss, vil selvtilliten og selvfølelsen din bli sterkere 

intensjon bestemmer eneriens form og retning

Erfaringene du får gjennom samarbeidet vårt, vil gjøre det lettere for deg å nå andre mål du måtte sette deg senere

Når du har en mentoravtale med meg, er du en prioritert kunde. D.v.s. at du kan ta kontakt med én gang noe oppstår og som du har behov for å drøfte eller lufte ut. Du slipper m.a.o. å vente i dager eller uker!

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale over telefon (ca. 20 min) ​

I løpet av denne samtalen avklarer vi hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

Det beste er om du forbereder deg til denne samtalen basert på informasjonen nedenfor:

I løpet av samtalen  ...

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner 
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon. I så fall skilles vi selvfølgelig som venner

 

Send SMS NÅ til 932 67 393

med følgende melding: Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan


Les hva noen av kundene mine sier:

tanketreningskunde

Jeg tok kontakt med Åse fordi jeg følte meg usikker i den nye jobben min. Samarbeidet gav meg muligheten til å ta det neste skrittet i min utvikling som person. Etter å ha følt meg fanget i et gjentakende mønster har jeg nå klart å bryte ut. Nå føler jeg meg tryggere på meg selv og lar ikke omgivelsene rokke ved mitt fundament på den måten jeg kunne før


Maren Lauritzen

tanketreningskunde

Du er tålmodig og gir ikke opp! Å endre tankene krever trening og jeg har lært mye om meg selv gjennom samtalene med deg. Har blant annet blitt tryggere på meg selv. Ikke minst har jeg lært meg å si nei. Med andre ord å følge hjertet og kjenne etter hva JEG vil.


Ragnhild Madsen 

tanketreningskunde

Du hjalp meg å rydde i mitt indre kaos. Du er en god lytter og en ærlig livsveileder. Du jattet ikke med meg. Likevel er du empatisk.


Gerd Louise, mamma til 4

tanketreningskunde

Åse kom inn i mitt liv som en reddende engel på et tidspunkt da jeg var langt nede etter egen alvorlig sykdom. I tillegg var familien rammet av både fysisk og psykisk sykdom. Jeg hadde ingen retning i livet lenger, og fant ikke ro noen steder. Det var da Åse fikk meg til å se innover, kjenne etter hva jeg følte, sette pris på det jeg hadde, godta livet som det var akkurat da. Vi samlet sammen bitene, brukte de som var bra, og gradvis bygget jeg meg opp igjen innenfra. Jeg fant tilbake til meg selv, men ikke til mitt gamle jeg. Det føltes som en ny og bedre utgave av meg. Jeg har fått det bedre med meg selv, er mer fornøyd og glad. Åse var entreprenøren som så det hele utenfra, og hjalp meg til å rette opp når jeg kom skjevt ut. Det er viktig å ha den rette energien til å gjøre ting, ikke for mye, og ikke for lite. Det er en treningssak. Åse er en god tanketrener. Hun kan sammenliknes med en katalysator i en kjemisk reaksjon. Hun får reaksjoner til å gå fortere, men er ikke selv en del av dem. Hun kan brukes på nytt til nye reaksjoner. Måtte mange flere få fortgang i sine indre prosesser, og oppleve å dele gleden i livet.  Takknemlig hilsen fra ...


Anne Hege Herring

Litt om meg

Jeg har gått veien før deg. Jeg har gjort alle feilene og har satt meg mange mål jeg ikke klarte å realisere. Det frustrerte vettet av meg i mange år inntil det gikk opp for meg hvor årsaken til problemet lå.

Siden har jeg studert tankens kraft og praktisert og testet ut min nye kunnskap på eget liv.

Du kan profittere på den innsikt og de erfaringer dette har gitt meg  – og starte DIN vei til et bedre liv. 

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale over telefon (ca. 20 min) ​

I løpet av denne samtalen avklarer vi hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

Det beste er om du forbereder deg til denne samtalen basert på informasjonen nedenfor:

I løpet av samtalen  ...

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner 
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon. I så fall skilles vi selvfølgelig som venner

 

Send SMS NÅ til 932 67 393

med følgende melding: Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan


>