fbpx
tanketrening - veien til et bedre liv

En mentor kan utgjøre forskjellen mellom
suksess og fiasko!

Hvis du vil forsikre deg om at du klarer å realisere drømmen din, er det smarteste du kan gjøre å skaffe deg en mentorDet er ikke noe som er enten bra eller dårlig.

Det er hva vi tenker om det som  gjør det sånn.

---      William Shakespeare   ---

Det er en ny lov som gjelder i verden i dag

Hva om Janteloven ikke er død? Hva om den bare har gjemt seg langt bak i underbevisstheten din og slår på bremsene dine så fort du begynner å drømme om og lengte etter det som bor i hjertet ditt? I så fall vil det alltid bo en frustrasjon inne i deg, selv om du er blitt så vant med den at du knapt registrerer den. Men energien er der like fullt – og den er ikke bra for deg...

Det er ikke lenger sexy å være beskjeden og tilbakeholden. Nå synes vi det er flott å se at folk i stedet realiserer drømmene sine. Vi blir glade av å se at folk byr på seg selv og blåser i surpompene som mener at det meste ikke er mulig. Vi liker å se den energien som stråler ut fra dem som våger – og som lykkes – rett og slett fordi de vil og kan og tør – og fordi når de gjør det kan vi også gjøre det ...

Er du av dem som gjemmer en drøm i hjertet ditt?

GJØR NOE MED DET! Det er sjelden for sent...

Mentoren presenterer Vilkantørloven

Selv om du føler at du fortsatt er på leting, at du ikke har alle svarene på feltet du har dine erfaringer og din innsikt fra, så er det andre som også leter og som ikke har funnet svarene sine. DU kan være den som har det de leter etter …

Hvorfor bruke en tanketrener som mentor?

Jeg lærer deg HVORDAN det er lurt å bruke tankekrafta di i ulike situasjoner 

ikke HVA du må tenke eller hva du må gjøre

Det siste finner du ut selv når du bare bruker tankekrafta di konstruktivt.

Vi lever i en kultur som har lært oss å begrense tankegangen vår, slik at det for mange blir krevende, ja nesten umulig å realisere drømmene sine. Vi har ikke forstått det som Shakespeare forstod, da han i andre akt puttet sitatet ovenfor i munnen på Hamlet. 
ny tankegang

Dette er kanskje den viktigste grunnen til at du vil profittere på å ha en tanketrener som din mentor – uansett hva slags mål du har lyst til å realisere i livet ditt, fordi: 


Det er tankegangen din som vil avgjøre 

om du kommer til å lykkes eller ikke

Ny kunnskap

Den nye kunnskapen er nemlig tydelig på at det IKKE er det som skjer utenfor oss som avgjør hvilke resultater vi oppnår i livet, men hvordan vi fortolker det vi ser, hører og erfarer.  Og fortolkningene våre er avgjørende for om vi drenerer energien vår eller fyrer opp motivasjonen og pågangsmotet vårt. Det er m.a.o. ditt indre liv og hvordan du der forvalter energien din, som er avgjørende for om du lykkes eller ikke med det du bestemmer deg for.

Med en tanketrener på laget som vil være din sparringpartner underveis, vil du lære deg å bruke skaperkrafta di slik den er ment å brukes. Du vil oppdage at du gjennom dette samarbeidet finner veien inn til flere av dine indre ressurser – ressurser som leder deg mot målet ditt i stedet for at du hele tiden må kjempe så hardt for å nå det.er tiden for å starte prosessen som til slutt realiserer 
DITT viktigste mål


Spørsmålet er:

Finner du fram i ditt indre villnis av
tanker, minner og lærte overbevisninger?
Begrenser de deg eller gir de deg muligheter?


Strategi

Hvilken strategi liker du best?

– Jobbe hardt?
Tiltrekke deg målet ditt?

Å nå store og små mål krever ikke at du jobber døgnet rundt, er stinn av penger eller at alle rundt deg heier på deg. I stedet kan du gjennom samarbeidet vårt lære deg hva slags tankegang, knep og strategier som er smarte som følge av det faktum at vi er energivesener først og fremst og styrt av noen universelle lover som gjelder alt liv her på Jorden. Vi er nemlig levende magneter alle som én. Spørsmålet er: bruker vi de indre ressursene våre slik at vi tiltrekker oss det vi faktisk har lyst til å erfare – eller gjør vi det stikk motsatte? Resultatene i livet ditt viser deg om du opererer i samsvar med den universelle lovmessigheten eller ikke. Hvis du ikke gjør det, er veien til suksess en strevsom reise med mye hardt arbeid.

Problematisk omsorg

Dessuten; ofte når vi setter oss mål – og særlig når vi setter oss "hårete" mål – er det mange rundt oss som – i beste mening – prøver å snakke oss bort fra det vi vil. De gjør det ikke fordi de ikke vil oss vel, men ofte fordi de er redd for at vi ikke skal lykkes og dermed bli skuffet. Slik "omsorg" er i seg selv de-motiverende og ofte egnet til å så en tvil på om vi strengt tatt er dyktige nok. Denne "omsorgen" gir i sin velmenthet veldig ofte et skudd for baugen for selvfølelsen og selvtilliten vår. Dermed skjer det noe i vårt indre som motarbeider intensjonen vår og skaper problemer i tiltrekningskrafta vår – hvorpå våre velmente "hjelpere" kan si "hva var det jeg sa". Denne dynamikken er slettes ikke god for den som vil realisere drømmene sine.

Support

Derfor er det lurt å i stedet ha en på sidelinja som har som sitt eneste mål at du skal lykkes – og som derfor er opptatt av å hjelpe deg og finne og bruke dine indre ressurser på en måte som innebærer at du i stadig større grad tiltrekker deg det som vil føre deg stadig nærmere målet ditt. 

 • Dette betyr IKKE at du ikke må jobbe for det du vil oppnå. Det betyr snarere at du har alt å vinne på å lære deg å bruke dine personlige ressurser smart, slik at tiltrekningskrafta di hjelper deg fremfor å motarbeide deg, og slik at veien til målet ikke suger ut alle kreftene i deg
 • Det betyr også at du må være innstilt på å skjære igjennom mye av den vranglæren vi har lært oss å tro på og som vi opplever som sannheter. Mye av dette forfører oss inn i tvil og usikkerhet og fører ofte til at vi lar oss stanse lenge før vi nærmer oss målene våre. I realiteten er sannhet et relativt begrep – relativt til den som tror på "sannheten". En viktig del av samarbeidet er derfor å lære deg å være kritisk til dine egne "sannheter" når disse begrenser og hindrer deg. Jeg vil hjelpe deg å erstatte dem med perspektiver og oppfatninger som bringer deg dit du vil. Og dette handler ikke om å fortelle deg hva du "bør" eller "må". Det handler om å hjelpe deg til erkjennelser som skaper endringer i bevisstheten din

Det ER nemlig slik som Shakespeare sier. Det er tankegangen vår, mentaliteten vår, som avgjør hvordan vi fortolker noe som muligheter eller hindringer. Du gjør nemlig noe i ditt indre som for det meste foregår utenfor din bevisste oppmerksomhet – OG det påvirker tiltrekningskrafta di!

Utfordringene

Å klare å skjære igjennom dette på egenhånd, kan være svært krevende. Tro meg. Etter at det gikk opp for meg AT jeg brukte tankekrafta mi feil, har jeg brukt mange år på å oppdage hva jeg faktisk tenker og tror i ulike situasjoner. Jeg har nemlig gjennomført brorparten av mitt selvutviklingsarbeid i enerom fordi jeg manglet tillit. Du kan imidlertid korte ned tidsbruken vesentlig i selvutviklingsarbeidet ditt på vei mot drømmen din. Det kan du gjøre ved å profittere på mine hardt tilkjempede erfaringer

Selv om det enda ikke er en del av den almenne, kulturelle tenkemåten i det norske samfunnet, er det et vitenskapelig faktum at vi har alle ressursene vi trenger inne i oss. Det avgjørende for DIN mulighet til å lykkes med det du vil, er hvordan du bruker disse ressursene. Hvis erfaringen din er at det er vanskelig å få til det du vil, da er dét i seg selv et bevis på at du har mye å hente på å lære deg å forvalte dine indre ressurser bedre!!!

Det er derfor du trenger en mentor som også er tanketrener. Gjennom mine egne erfaringer og den kunnskapen jeg har tilegnet meg siden jeg i 2005 for andre gang i mitt liv fikk et ublidt møte med den berømmelige "veggen" og endte i langvarig sykemelding for andre gang, kan jeg bruke disse hardt tilkjempede kunnskapene og innsiktene til å hjelpe deg å oppdage DIN vei til materialiseringen av drømmen din. 

Fordelene med å ha

din egen mentor

på sidelinja


Du får hjelp til å formulere krystallklare mål som er tydelig for deg på alle nivåer i din bevissthet; mentalt, emosjonelt og spirituelt 

Du får hjelp til å hente ut mer av ditt potensiale i manifestasjonsprosessen . Det bor mye mer i deg enn det du er klar over

Du har en å støtte deg til når du er usikker –  OG du får denne støtten praktisk talt med en gang du har behov for den

Du får hjelp til å holde retningen mot målet ditt, hvis du står i fare for å "spore av"

Du får konkrete råd når du ber om det

Når du møter vanskelige situasjoner og må ta krevende beslutninger, vil jeg være der umiddelbart og hjelpe deg til klarhet og mot, slik at du evner å håndtere situasjonen på best mulig måte for deg selv og drømmen din. 

Om lysten til å gi opp skulle ta tak i deg på noe tidspunkt, da vil du oppleve den største fordelen med å ha en mentor som kun har ett mål: at du skal nå målet ditt. Da gjør jeg alt jeg kan for at du skal finne tilbake til lysten og pågangsmotet igjen

Hver gang du lykkes med å overskride et av de mange hindrene vi alltid støter på når vi vil realisere drømmer som er viktige for oss, vil selvtilliten og selvfølelsen din bli sterkere 

intensjon bestemmer eneriens form og retning

Erfaringene du får gjennom samarbeidet vårt, vil gjøre det lettere for deg å nå andre mål du måtte sette deg senere

Når du har en mentoravtale med meg, er du en prioritert kunde. D.v.s. at du kan ta kontakt med én gang noe oppstår og som du har behov for å drøfte eller lufte ut. Du slipper m.a.o. å vente i dager eller uker!

Les hva noen av kundene mine sier:

tanketreningskunde

Jeg tok kontakt med Åse fordi jeg følte meg usikker i den nye jobben min. Samarbeidet gav meg muligheten til å ta det neste skrittet i min utvikling som person. Etter å ha følt meg fanget i et gjentakende mønster har jeg nå klart å bryte ut. Nå føler jeg meg tryggere på meg selv og lar ikke omgivelsene rokke ved mitt fundament på den måten jeg kunne før


Maren Lauritzen

tanketreningskunde

Du er tålmodig og gir ikke opp! Å endre tankene krever trening og jeg har lært mye om meg selv gjennom samtalene med deg. Har blant annet blitt tryggere på meg selv. Ikke minst har jeg lært meg å si nei. Med andre ord å følge hjertet og kjenne etter hva JEG vil.


Ragnhild Madsen 

tanketreningskunde

Du hjalp meg å rydde i mitt indre kaos. Du er en god lytter og en ærlig livsveileder. Du jattet ikke med meg. Likevel er du empatisk.


Gerd Louise, mamma til 4

tanketreningskunde

Åse kom inn i mitt liv som en reddende engel på et tidspunkt da jeg var langt nede etter egen alvorlig sykdom. I tillegg var familien rammet av både fysisk og psykisk sykdom. Jeg hadde ingen retning i livet lenger, og fant ikke ro noen steder. Det var da Åse fikk meg til å se innover, kjenne etter hva jeg følte, sette pris på det jeg hadde, godta livet som det var akkurat da. Vi samlet sammen bitene, brukte de som var bra, og gradvis bygget jeg meg opp igjen innenfra. Jeg fant tilbake til meg selv, men ikke til mitt gamle jeg. Det føltes som en ny og bedre utgave av meg. Jeg har fått det bedre med meg selv, er mer fornøyd og glad. Åse var entreprenøren som så det hele utenfra, og hjalp meg til å rette opp når jeg kom skjevt ut. Det er viktig å ha den rette energien til å gjøre ting, ikke for mye, og ikke for lite. Det er en treningssak. Åse er en god tanketrener. Hun kan sammenliknes med en katalysator i en kjemisk reaksjon. Hun får reaksjoner til å gå fortere, men er ikke selv en del av dem. Hun kan brukes på nytt til nye reaksjoner. Måtte mange flere få fortgang i sine indre prosesser, og oppleve å dele gleden i livet.  Takknemlig hilsen fra ...


Anne Hege Herring

PRIORITERT KUNDE

Når du inngår en mentoravtale, får du noen viktige fordeler som andre kundegrupper ikke har:

 • Du får en mye tettere oppfølging
 • Når du støter på uforutsette hindringer eller om du kjenner at usikkerheten inne i deg stjeler framdrifta di, kan du ta kontakt UMIDDELBART på en måte som vi har avtalt. Da vil jeg kontakte deg straks jeg har anledning

Med en mentoravtale har du praktisk talt forsikret deg mot å mislykkes i prosjektet ditt – gitt at du er villig til å gjøre det som trengs

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på tanketrening og mentoring med en tanketrener?

 • Mentor-tilbudet handler om å realisere en konkret drøm du har i hjertet ditt. Kanskje har du hatt denne drømmen en god stund, men ikke funnet motet til å sette den ut i livet. Eller kanskje det er en ny drøm som føles sterk og riktig å forfølge. Du vil selvfølgelig utvikle deg selv som menneske i denne prosessen, men det er drømmen som er hovedfokuset i samarbeidet. Når den er nådd, vil du både ha realisert drømmen og styrket selvfølelsen din og troen på at du får til det du vil.
 • Tanketreningsprogrammet er først og fremst et program for SELV-utvikling. Det er et tilbud som særlig vil hjelpe deg som bærer på en utrygghet inne i dag. Du mangler en indre styrke som gjør at du kanskje har lett for å "snu kappen med vinden" eller er redd for å hevde dine oppriktige meninger av frykt for hva andre vil si. I tanketrenings-programmet jobber vi fokusert med å bygge den indre styrken din, slik at du etter hvert "står som en påla i deg selv" og slik at du etter hvert våger å være den du føler i hjertet ditt at du er. I mentor-tilbudet er det realiseringen av drømmen som gir deg denne indre tryggheten. 

Hvem vil ha nytte av en mentor?

Enhver som er opptatt av å realisere drømmene sine på enkleste og raskeste måte, vil ha stor nytte og glede av å ha sin egen mentor på sidelinja.

Så fort du f.eks. merker en usikkerhet inne i deg, vil du kunne bruke metoren din som en sparringpartner som hjelper deg å komme til klarhet og således komme deg forbi usikkerheten din.

Eller når du feks. står overfor et avgjørende valg – som det vil være mange av på veien mot målet – er det til stor hjelp å vite at du har en å støtte deg på.

Eller om du blir altfor forelsket i en bestemt framgangsmåte og begynner å stange hodet i veggen som følge av det. Da er det godt å ha en på laget ditt som vil deg vel og som hjelper deg å realitetsorientere deg med vennlighet og omtanke.

Men det er mange andre situasjoner du vil komme i, der det er godt å ha en på sidelinja som er opptatt av at du skal klare det

Dersom du har erfaringer der du av en eller annen mer eller mindre plausibel grunn gav opp å nå målet ditt, vil du oppleve det som spesielt nyttig, fordi den negative erfaringen vil i seg selv være en hemsko for deg som det er viktig å komme over. Det vil jeg som din mentor hjelpe deg med.

Hvordan foregår mentor-samarbeidet?

Du vil oppleve mentor-samarbeidet som en personlig guidet reise! Bortsett fra i starten av samarbeidet der vi sammen bygger fundamentet for din suksess, er det hele tiden DU som velger fokuset. Min jobb er å lytte og veilede, slik at du ser hvordan du kan bruke tankekrafta di og fokuset til å spille på lag med den universelle energien som vil gjøre deg til en magnet på det beste resultatet som er mulig for deg å oppnå. Samarbeidet vårt vil endres og utvikles parallelt med din personlige utvikling på det mentale, emosjonelle og spirituelle planet.

Slik fungerer samarbeidet

 • Når du har bestemt deg for å innlede et samarbeide, lager vi først en skriftlig avtale som bl.a. tydeliggjør min taushetsplikt i forhold til alt du deler med meg, hva du betaler for samarbeidet og betalingsvilkårene
 • Vi starter samarbeidet med å tydeliggjøre intensjonen din bak samarbeidet og drivkrafta bak målet ditt, m.a.o. ditt hvorfor.
 • Deretter sørger vi for at målet ditt er utvetydig og krystallklart, slik at det aldri vil være noen tvil om når målet ditt er nådd
 • Så dukker vi inn i hva du mener vil være de største hindringene dine for å nå målet ditt, for så å utmeisle strategier du kan anvende i kritiske situasjoner
 • Deretter finner vi fram til hva som er det naturlige første skrittet på veien mot målet ditt og hvordan du kan berede grunnen for at realiseringsprosessen skal bli så artig og smidig som mulig
 • Når dette fundamentet er skapt, vil det være du som styrer resten av prosessen og jeg er fra nå av sparringpartneren som du kan kontakte så ofte du vil. I tillegg følger jeg deg opp jevnlig for å høre hvordan det går
 • Avtalen gjelder til målet er realisert. Det betyr at det er sluttresultat du kjøper – ikke "kun" tiden og kompetansen min. Om du bruker mye lengre tid på realiseringen av prosjektet ditt enn vi stipulerte ved starten av samarbeidet, spiller ingen rolle. Samarbeidet fortsetter til du er i mål uten at det påvirker prisen vi har avtalt

Hvor mye koster det?

Prisen på samarbeidet vil være avhengig av hva prosjektet ditt er. Prisen avtales derfor i hvert enkelt tilfelle. 

Humanitært arbeid

Når du samarbeider med meg, støtter du samtidig kvinneprosjektet Aasha utenfor Pokhara i Nepal. Dette er et privat drevet prosjekt som jeg har direkte kontakt med. Jeg vet derfor at pengene når fram og at de brukes klokt av den engasjerte og meget pålitelige prosjektlederen.

10% av omsetningen min går til dette prosjektet

Litt om meg

Jeg har gått veien før deg. Jeg har gjort alle feilene og har satt meg mange mål jeg ikke klarte å realisere. Det frustrerte vettet av meg i mange år inntil det gikk opp for meg hvor årsaken til problemet lå.

Siden har jeg studert tankens kraft og praktisert og testet ut min nye kunnskap på eget liv.

Du kan profittere på den innsikt og de erfaringer dette har gitt meg  – og starte DIN vei til et bedre liv. 

>