fbpx

august 26, 2020

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Må vi gjennom kriser før vi finner veien til et bedre liv?

Kriser er ofte døren inn til et bedre liv

Spørsmålet er: Er det mulig å slå inn på denne veien uten først å bli trigget av all motgangen og alle problemene? Les om hvorfor og hvordan problemer og kriser ofte er veien inn til et bedre liv og hvordan det er mulig å finne denne veien uten all dramatikken

bevissthet

Leter du etter veien til et bedre liv? Da kan det være smart å følge mindre med på nyhetene. Særlig hvis du blir fortvilet, motløs, sint og/eller forvirret av det du ser og hører. Å være "avhengig" av nyheter er et valg. Det går meget godt an å leve gode liv uten å følge med på medienes destruktive fokus. Det som presenteres får ofte virkeligheten  

til å fortone seg som en endeløs rekke av sykdom, krig, nød, terror, drap, overgrep, urettferdighet, korrupsjon, skandaler, løgn, splid og hat … Og så kom koronakrisen og gjorde ting enda verre og mange kjenner frustrasjonsnivået snart når helt opp til hårrota og vel så det noen ganger. Er du blant dem?

Et bedre liv krever ny bevissthet

Enda så utfordrende det kan være å følge med på alle de deprimerende nyhetene, så har alle disse hendelsene faktisk også sin oppside! Det vitner om systemer og tankegods i forfall. Det vitner om at en ny bevissthet bryter seg frem – en bevissthet som etter hvert vil ende med et bedre liv for de fleste av oss. Gamle strukturer holder på å smuldre opp for å gi plass til en ny bevissthet som vi mye heller ønsker å bygge våre samfunn på.

Vi er lei av all denne urettferdigheten, ikke sant?
Vi vil ha samfunn som gir plass til ALLE mennesker slik som vi er.
Vi tror ikke lenger på mytene om at
noen er viktigere og mer verdifulle enn andre.
Vi har gjennomskuet det nå.
Vi tror ikke på maktesløshet og makt over.
Vi vil ha bedre liv alle som en, ikke sant?
Da må noe vike plassen – og du vet ...
"det gör ont när knoppar brister"

to katter som samarbeider
  • Vi har større tro på at gode liv bygger på likeverd, kjærlighet, vennskap, romslighet og respekt for hverandres forskjellighet.
  • Vi tror på mangfold.
  • Vi tror at mennesker er viktigere enn budsjetter og aksjeutbytte – fordi vi har erkjent at det er de menneskelige ressursene som ER økonomien vår.
  • Vi tror at medfølelse og samhold bringer fram helt andre egenskaper hos hverandre enn kritikk og konkurranse.
  • Vi tror at bedre liv og bedre økonomi handler om ressursene som bor i hver eneste en av oss og hvordan vi forvalter disse ressursene både som samfunn og som enkeltmennesker

Utfordrende erfaringer

På det personlige planet er kanskje drømmen om et bedre liv vekket av personlig motgang av et eller annet slag …? Det kan være så mangt; sykdom, samlivsbrudd, svik, ensomhet, ulykke, overgrep og vanskelige oppvekstforhold … Eller kanskje du er forvirret fordi mye av det du har vært vant til gjennom mesteparten av livet ditt, ikke ser ut til å fungere så godt lenger? Mye av det som du trodde var sant, viser seg kanskje å ikke være det likevel? Eller at du reagerer på sedvanlig vis på ting, og får kanskje helt andre og mye mindre hyggelige tilbakemeldinger enn du er vant med? Kanskje du merker at usikkerheten og t.o.m. angsten kryper nærmere og nærmere? Kanskje du rett og slett føler deg stadig mer ukomfortabel med tingenes tilstand? Og kjenner at hvis det blir verre nå, da vet du sannelig ikke hva du gjør …?

Når jeg ser tilbake på mitt eget liv, da ser jeg at de vondeste og vanskeligste periodene var da jeg tviholdt på det som var, fordi jeg var redd for det ukjente. Jeg kunne ha spart meg for mye om jeg bare hadde visst det jeg vet i dag; 

det er motstanden som skaper smertene

Drømmen om et bedre liv

Vit dette; akkurat som den eskalerende dramatikken i storsamfunnet er tegn på at noe nytt holder på å sprenge seg fram, er det det samme som skjer i våre private liv. Ikke stritt i mot nødvendige endringer. Det gjør bare vondt verre. Når noe ser ut til å falle fra hverandre, når noe begynner å gjøre vondt, da er det et tegn på at endringens time er kommet. Da er det tid for å renske opp i gamle forestillinger både om oss selv, om andre, om livet og om mulighetene våre. 

tid for endring til et bedre liv

Drømmen om et bedre liv trenger ikke bare være en drøm det er vanskelig å tro på. Vi kan gjøre noe med drømmene våre. Vi kan realisere dem! Vi trenger ikke tro på det vi kanskje har lært, at drømmer er urealistiske, eller at det ikke er no’ vits fordi ingen ting nytter allikevel … De fleste drømmer kan fortone seg urealistiske med en gang. Men det er ikke hvorvidt en drøm er urealistisk eller ei som avgjør om den kan materialisere seg. Det er viljen vår, besluttsomheten vår og motet vårt som er de kritiske faktorene her.  

Når vi ser tilbake på historien, så ville det for bare få tiår siden vært urealistisk at du kan sitte hjemme hos deg selv å lese det jeg skriver her uten at det enten er et postbud eller et trykkeri involvert. Å karakterisere noe som urealistisk vitner i realiteten bare om at noen mangler forestillingsevne og/eller tillit til at alt er mulig når vi går inn for noe.

Så når livet varter opp med motbør av et eller annet slag, da er det viktig at vi tar signalene som livet byr på, på det største alvor. Det er livets måte å gjøre deg oppmerksom på at det er ubalanse et sted i energien din. Enten gjør du noe du egentlig ikke vil. Eller så unnlater du å gjøre noe du egentlig vil. Finn ut av det fremfor å feie det hele under teppet med alskens bortforklaringer. Å okke seg over hvor ille alt er blitt, fjerner ikke problemene. I stedet gir det dem bare mulighet til å vokse – helt til de blir til dramatiske hendelser vi gjerne skulle vært foruten. Derfor er det klokeste vi alle kan gjøre når misnøyen og frustrasjonene og smertene kommer krypende og vokser seg stadig større, å se på dette som viktige signaler vi trenger å lytte til FØR de rekker å ende som tragedier.

Veien til et bedre liv

skisse av kvinne som mediterer

Når problemene vokser seg stadig større, finner du veien til et bedre liv ved å begynne og lytte innover. På det personlige planet handler det om å kjenne på følelsene fremfor å "feie dem under teppet". Det handler om å 

gå i dialog med følelsene, undre deg, åpne deg for dem … Og så begynne å stille deg selv noen viktige spørsmål:

Hva er det du egentlig vil? NÅ?
Hva er det som egentlig gir deg en opplevelse av mening i livet?
Hva er det egentlig som fyller deg med glede?
 

Og så handler det om å lytte til svarene som kommer óg ta dem på det største alvor. Du må erkjenne at du trenger å starte prosessen med å endre på det som må endres for at livet ditt skal begynne å komme i best mulig samsvar med det du egentlig vil. Du må ta inn over deg at det er en jobb som må gjøres. På det indre planet. Slik jeg skrev om i den første bloggen min. Og så åpne deg for noe nytt og uventet …

Det koster å IKKE lytte til det man føler i sitt indre. Det koster å neglisjere egne drømmer og lengsler. Det koster å være feig og velge frykten for hva andre måtte finne på å mene om det vi vil. Det er nemlig et "valg".  Det har den nye kunnskapen gjort oss bevisst på. Det betyr ikke at det er valg som er like lett å ta hver gang, men det er et valg.

Sjøl har jeg f.eks. visst i fryktelig mange år at det er viktig for meg å skrive. Men jeg lot frykten for en idiotisk vrangforestilling jeg hadde, hindre meg. I dag betaler jeg prisen med en helsetilstand som riktignok er ganske så typisk for min aldersgruppe, men som egentlig ikke har noe med alder å gjøre. Det er nemlig en kunnskapsløs vrangforestilling. Det har alt å gjøre med en tankekultur som hviler på en feilaktig forståelse av ganske mange ting egentlig. OG det har å gjøre med et uforløst indre potensiale. GJØR NOE MED DET! Ikke vær like feig som jeg har vært.

Den nye kunnskapen

Den nye kunnskapen lærer oss at vi faktisk ikke er ofre for omstendigheter som inntreffer

med mindre vi "velger" å gjøre oss til ofre!

Det er hver og en av oss som har denne definisjonsmakten. En definisjonsmakt som hviler på hva vi har lært å tro på som sant. Vi VET i dag at vi alle har frihet til å velge hvordan vi fortolker det som skjer. Vi har alle frihet til å velge hva vi vil tenke om ting og hvordan vi vil tenke om det. Vi kan velge om vi vil la alle de dramatiske hendelsene ryste oss i vårt innerste og handlingslamme oss – eller om vi vil velge å bruke det som en oppvåkning til å ta oss selv og vår egen vilje på et større alvor enn vi har hatt for vane …

Det ER mulig å få et bedre liv enn du har nå
Du MÅ IKKE fortsette i samme spor som før
Du KAN velge noe annet
Men da er det lurt at du FØRST finner svarene på
hva DU vil, hva DU trives best med ...

Dette er dype, indre prosesser for mange. For andre kommer det helt naturlig, mens de flyter med i livets hendelser med et åpent og mottakelig sinn. Hvis du tilhører dem som synes det er vanskelig å bare flyte med i det som er, har du en jobb å gjøre på det indre planet. Da trenger du å øke din bevissthet om hva som skaper motstanden inne i deg og hvordan du kan transformere den til kraft og visdom som bringer deg stadig nærmere det gode livet du lengter etter.

Har du synspunkter på, erfaringer med eller refleksjoner over det jeg skriver om her? Legg gjerne igjen en kommentar nedenfor 🙂

I denne bloggen 

skriver jeg om bevissthet og bevisstgjøring, selvfølelse, selvtillit og selvrespekt. Og om hva fraværet av det gjør med oss. Jeg skriver om fordømmelse og aksept, depresjon og drømmer, tanker og følelser, fantasi og virkelighet, smerter og gleder, forventninger og apati, intensjon og fokus, om hjernen og dens mysterier ... Og om mange, mange andre ting som er relevant for den utvikling og endring vi trenger på det personlige planet når vi ønsker oss et bedre liv. Og inni blant hender det at jeg også skriver om utviklingen i samfunnet og hva jeg mener om det rådende politiske tankegodset.

Vil du bli varslet hver gang jeg legger ut en ny blogg-artikkel? Noe som kommer til å skje med ujevne mellomrom etter en innkjøringsfase. Fyll inn navn og epostadressen din nedenfor. Som takk for at du abonnerer på bloggoppdateringene, sender jeg deg et notat jeg har laget om Mine 6 viktigste hjelpemidler til et bedre liv

Åse Koppergård

Følg meg:

Blogger, samtalepartner, tanketrener og mentor 

Åse har en nerdete interesse for hvorfor livet blir som det blir og folk gjør som de gjør. I bloggen skriver hun bl.a. om den nye kunnskapen som springer ut av en kvantefysisk forståelse av virkeligheten og hvordan denne kunnskapen har hjulpet henne i hennes egen SELV-utviklingsprosess. Hun skriver også om hvilke konsekvenser denne kunnskapen har for fellesskapet vårt.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>