fbpx
tanketrening - veien til et bedre liv
Hjelp til selvhjelp
når du vil ha et bedre liv

Lengter du etter den gode samtalen - den bevisstgjørende samtalen som gir deg klarhet i hva du vil og hvordan du vil gå fram?

Du vet, den gode samtalen der du merker at du blir LYTTET til ... Den samtalen der du ikke bare møter reaksjoner på ordene du bruker, men virkelig FØLER at samtalepartneren din etter beste evne går inn for å FORSTÅ hva du faktisk sier ... at det du formidler faktisk blir tatt i mot og respektert ... 

Slike bevisstgjørende samtaler åpner opp noe viktig inne i oss. 
De åpner en kilde til innsikt som vi alle har tilgang til ...

En dyktig samtalepartner og veileder kan hjelpe deg !

illustrerer den gode og bevisstgjørende samtalen
Hvis du ikke har noen å snakke med om noe som er viktig for deg, er det lett å vikle seg inn i destruktive tanker som skaper beslutningsvegring og handlingslammelse. En bevisstgjørende samtale eller flere hjelper deg å rydde i tanker og følelser, slik at du får tilbake overskuddet til å leve livet ditt igjen
Det er lettere å få den gode samtalen med en som ikke har noen annen agenda enn å være til din disposisjon og lytte til det du sier, en som også har taushetsplikt ... 

NB: Samarbeidet kan skje både ved personlig frammøte eller via digitale plattformer og telefon

bilde av ugle som illustrasjon til ny kunnskap

Den tenkningen som har brakt meg så langt, har skapt noen

problemer som denne måten å tenke på ikke kan løse

---      Albert Einstein   ---

Det egentlige problemet ditt ligger her – i tankene dine 

Det er også her du finner løsningene ...

Ny kunnskap

Det er ikke alltid man får den gode samtalen med sine nærmeste, er det vel? 
Det som virkelig vil hjelpe deg, er å ha en samtalepartner som forstår hvordan vårt sinn fungerer og hvordan livene våre skapes. Det har nemlig kommet mye ny kunnskap de senere årene som innebærer at vi trenger å revidere en god del – både når det gjelder mye av det vi har lært å tro på som sant, samt hvordan vi bruker tankekrafta vår. Det er ingen naturlov at vi må streve i livene våre. Selv små justeringer i tankegangen og fokuset ditt vil kunne skape lettelser i hvordan du opplever livet. Bevisstgjørende samtaler hjelper deg i denne prosessen
Denne manglende innsikten i hvordan vi skaper våre egne liv, koster oss ofte dyrt på mange måter og gjør livet til et  unødvendig strev. Løsningene på det du strever med, finner du nemlig inne i deg selv. Men vet du hvordan du finner fram til dem? Det er nettopp det de bevisstgjørende samtalene hjelper deg med ...

Bevisstgjørende samtaler hjelper deg til større klarhet 

 • Jeg kan lytte til deg og stille bevisstgjørende spørsmål som sender tankene dine inn på nye og mer fruktbare spor
 • Jeg kan hjelpe deg å se klarere det som egentlig hindrer deg, d.v.s. den tankegangen du praktiserer.  Jeg kan hjelpe deg å se hvorfor den måten du tenker på funker så dårlig.  Dermed blir det lettere for deg å justere tankegangen din og dermed finne andre måter du kan håndtere situasjonen på 
 • Om du ønsker det kan jeg forklare for deg hvorfor tankene dine er selve problemet OG hvorfor de er det stedet løsningen på utfordringene dine skapes. Dette vil gi deg en bedre forståelse av hvorfor det ikke er "de andre" som må forandre seg, m.a.o. hvorfor DU er den beste til å endre situasjonen din
 • Om du ønsker det kan jeg gi deg noen råd og tips som motiverer og inspirerer deg til å ta tak i det som trengs å endres på i vanetankegangen din, slik at du kan angripe situasjonen på en annen måte som vil gi deg en mye bedre følelse

Les hva noen av kundene mine sier:

Åse kom inn i mitt liv som en reddende engel for noen år siden. Jeg var langt nede etter egen alvorlig sykdom. I tillegg var familien rammet av både fysisk og psykisk sykdom. Jeg hadde ingen retning i livet lenger, og fant ikke ro noen steder. De bevisstgjørende samtalene med Åse fikk meg til å se innover, kjenne etter hva jeg følte, sette pris på det jeg hadde, og godta livet som det var akkurat da. Vi samlet sammen bitene, brukte de som var bra, og gradvis bygget jeg meg opp igjen innenfra. Jeg fant tilbake til meg selv, men ikke til mitt gamle jeg. Det føltes som en ny og bedre utgave av meg. Jeg har fått det bedre med meg selv, er mer fornøyd og glad. Åse var entreprenøren som så det hele utenfra, og hjalp meg til å rette opp når jeg kom skjevt ut. Det er viktig å ha den rette energien til å gjøre ting, ikke for mye, og ikke for lite. Det er en treningssak. Åse er en god tanketrener og samtalepartner. Hun kan sammenliknes med en katalysator i en kjemisk reaksjon. Hun får reaksjoner til å gå fortere, men er ikke selv en del av dem. Hun kan brukes på nytt til nye reaksjoner.

Måtte mange flere få fortgang i sine indre prosesser, og oppleve å dele gleden i livet.  Takknemlig hilsen fra ...


Anne Hege Herring

Jeg har hatt angst hele livet. Jeg klarte meg greit i ungdomsårene, men da jeg ble voksen toppet det seg, livet var vanskelig. Psykolog resulterte i medisiner og status quo. Åse ble redningen min. Samtalene med henne viste meg at tankemønstret mitt var usunt, og lærte meg teknikker for å tenke sunnere! I dag lever jeg ett normalt liv, der jeg selv har kontroll over angsten og mine egne tanker og følelser. Jeg anbefaler Åse som tanketrener og samtalepartner til alle som sliter med seg selv. Ofte er det dine egne tanker som står i veien for ett godt liv.Roar

Tanketrener, mentor og samtalepartner 

viser samtalepartneren Åse Koppergård

Åse Koppergård

Jeg har gått veien før deg. Siden 2006 har jeg arbeidet aktivt med å utvide min egen bevissthet.  
Det begynte med at jeg for egen maskin la bak meg en livslang historie med angst, kronisk depresjon og annen elendighet gjennom å lese meg opp på ny forskning og trene opp tankene mine.  
Når det var gjort, gikk jeg løs på min grunnleggende kritiske og negative mentalitet med tilhørende lav selvfølelse og et arsenal av elendige mestringsstrategier. Selv om det har vært krevende å gjøre dette helt på egenhånd, har det vært en meget lærerik og interessant selvutviklingsprosess som har gitt meg et MYE bedre liv.
viser en tilbakemelding fra en fornøyd kunde

Utdrag fra en tilbakemelding fra en kunde

 

 Du kan profittere på mine personlige erfaringer og den innsikt dette har gitt meg   –  og starte DIN vei til et bedre liv gjennom bevisstgjørende samtaler med meg

Jeg tilbyr inspirasjons- og bevisstgjørende samtaler til:

 

viser ungdom i samtale

Ungdom som er usikre på seg selv  

og hva de vil bruke livet sitt til

 

viser voksne mennesker i samtaler

Voksne menn og kvinner 

i alle aldre med mange forskjellige

problemstillinger

vis par som vil ha en bevisstgjørende samtale

Par som strever i forholdet

 

Her er flere kundeuttalelser

Jeg tok kontakt med Åse fordi jeg følte meg usikker i den nye jobben min. De gode samtalene med Åse gav meg muligheten til å ta det neste skrittet i min utvikling som person. Etter å ha følt meg fanget i et gjentakende mønster har jeg nå klart å bryte ut. Nå føler jeg meg tryggere på meg selv og lar ikke omgivelsene rokke ved mitt fundament på den måten jeg kunne før


Maren Lauritzen

Du er tålmodig og gir ikke opp! Å endre tankene krever trening og jeg har lært mye om meg selv gjennom de gode samtalene med deg. Har blant annet blitt tryggere på meg selv. Ikke minst har jeg lært meg å si nei. Med andre ord å følge hjertet og kjenne etter hva JEG vil.


Ragnhild Madsen 

Du hjalp meg å rydde i mitt indre kaos. Du er en god lytter og en ærlig samtalepartner og  livsveileder. Du jattet ikke med meg. Likevel er du empatisk.


Gerd Louise, mamma til 4

Ofte stilte spørsmål

Hvem vil ha god nytte av bevisstgjørende samtaler?

Bevisstgjørende samtaler kan særlig være nyttige i disse situasjonene:
 • Når du er ute av balanse og livssituasjonen din her og nå oppleves kranglete og vanskelig å håndtere
 • Når du trenger å bearbeide tanker, følelser og opplevelser
 • Når du sitter fast i livshistorien din og trenger hjelp til å flytte fokus
 • Når du trenger å snakke med en som lytter aktivt 
 • Når du trenger å få bedre orden på relasjonene dine med andre og føler behov for en lyttende sparringpartner
 • Eller om du bare har behov for å sparre med noen om stort og smått i livet ditt

Hvorfor hjelp til selvhjelp?

SELVHJELP

Det er bare DU som kan skape fundamentale endringer i din tankegang og energistruktur. Du er den eneste i hele verden som kan bestemme over hva du vil fylle hodet ditt med av tanker og dermed hva du vil skape av erfaringer i livet ditt

HJELP TIL SELVHJELP

 • Når du er marinert i negative tanker, kan det imidlertid være svært vanskelig til tider å finne ut hvordan du kommer deg ut av dette tankemoduset. En nøytral person klarer lettere å se hva du sitter fast i og gjennom bevisstgjørende samtaler vise deg noen veier ut av denne tankegangen
 • Det som styrer tankegangen din befinner seg for det meste utenfor din bevisste oppmerksomhet helt til du blir gjort oppmerksom på det
 • Hvis du ikke har kunnskap om menneskets energistruktur og tankenes viktige rolle i den, trenger du å skaffe deg denne kunnskapen, om du ikke skal bli så frustrert at du gir opp å skape et bedre liv for deg selv. Og det er det ingen grunn til. Løsningene er ofte nærmere enn vi ofte tror
Hvis du er frustrert og føler deg tiltrukket av tanken på at du kan designe ditt eget liv slik som du vil at det skal være, ja da må du rett og slett ta grep.

Jeg aksepterer deg for den du er og er samtidig klar og tydelig hvis tankegangen din peker i en annen retning enn dit du vil

Hva er bevisstgjøring?

Den bevisstheten som du har til enhver tid formes av

 • familiekulturen du vokste opp i
 • hva du har lært deg å tro på som sant, riktig og viktig
 • erfaringene dine fra særlig barndommen, men også senere i livet
 • de miljøene du har vært en daglig del av opp gjennom livet ditt
 • utdanningen din
 • selvsnakket ditt

Rundt 35-års-alderen har vi gjort så mange ting så mange ganger at de har blitt en ubevisst vane, og 95% av hvem vi er, er i virkeligheten ubevisste tanker, automatiske vaner, emosjonelle reaksjoner, tro, oppfatninger og holdninger som for en stor del fungerer bak i kulissene av vår bevissthet. Følgelig handler bevisstgjørings-prosessen din om å bli klar over hva du er ubevisst om deg selv, hvilket starter endringsprosessen din.                          --- dr. Joe Dispenza

M.a.o.: Om du ønsker bedre kontroll med hva som skjer i livet ditt og hvordan du reagerer på det, så går veien gjennom bevisstgjøring av egne tankevaner, virkelighetsoppfatninger og atferd. 


Den gode samtalen med en som lytter aktivt og interessert til det du har å si, gir en veldig god opplevelse og er i seg selv svært bevisstgjørende. Det er fordi det hjelper deg å slappe av i samtalen, hvilket bidrar til at du åpner opp for kilden til innsikt inne i deg. Energien din flyter uten motstand og dermed kommer svarene du trenger, til deg. Den gode og bevisstgjørende samtalen er derfor svært verdifull og til god hjelp.


Når vi har en samtalepartner som er mer oppslukt av sin egen virkelighetsforståelse og å få bekreftelser på denne, kommer det et stressmoment inn i samtalen som forstyrrer og hindrer denne naturlige energiflyten. Derfor er ikke alle samtaler bevisstgjørende.

Hvor mye koster det?

Én bevisstgjørende samtale koster kr. 990,-. 
Denne prisen gjelder ut 2020. F.o.m. 1. januar 2021 økes prisen til kr. 1.190,- pr samtale 

RABATT

Bestiller du 5 samtaler får du én samtale gratis. Samlet pris blir dermed kr. 3.960,-

SPESIALPRIS

Studenter, skoleelever, trygdede og andre med svak økonomi kan få spesialpris som avtales i hvert enkelt tilfelle.  

HUMANITÆRT ARBEID

10% av det du betaler, går til å støtte et kvinneprosjekt for kasteløse kvinner i Nepal. For hver samtale vi har hjelper du m.a.o. ikke bare deg selv, men også kvinner som er i bunnen på rangstigen i kulturen de lever i. 

>