Bruker du definisjonsmakta di til din fordel?

Helt fra vi er små programmeres vi inn i en tankegang som begrenser oss til å tro at vi er avhengig av noe utenfor oss for å kunne endre på tilstander inne i oss. Så lenge vi lar denne troen og tankegangen få styre livet vårt, har vi liten makt over egne tanker og følelser og dermed også over livet vårt. Heldigvis er det helt og holdent opp til oss selv om vi vil fortsette å tro og tenke på denne måten.

Du har all makt over livsopplevelsen din!

Sannheten er at DU har ALL makt over hvordan du vil oppleve livet ditt. Dette er essensen i det jeg lærer bort i mine en-til-en samtaler, samtalegrupper, foredrag og kurs.

Denne makten har du fordi du er det eneste mennesket som har makten over dine tanker og følelser – selv om det ikke oppleves sånn til vanlig. Det vi tenker og føler spiller en avgjørende rolle i skapelsen av våre liv.

Du har denne makten gjennom hvordan du fortolker det som skjer i livet ditt. Det er imidlertid ikke dette vi lærer, så derfor oppleves det ikke sånn. Det vi lærer, hviler dessverre på et verdensbilde som er gått ut på dato for lenge siden – om vi velger å tro på temmelig overbevisende resultater frembrakt av moderne forskning.

Krafta i definisjonsmakta di

Hvordan vi velger å fortolke – m.a.o. hvordan vi definerer noe – er det som genererer følelsene våre. Derfor er det ikke det som skjer som skaper de følelsene du har, men hva du tror og  tenker OM det som skjer, som produserer din følelsesmessige reaksjon, m.a.o. hvordan du bruker definisjonsmakta di.

Du har ALLTID et valg

Du kan velge hvordan du vil definere det som skjer og det som sies – av den enkle grunn at livet her på Jorden er et liv i kontrastenes grep. Det finnes derfor alltid en motsats til det som er eller det som skjer. Dagen har sin motsats i natten. Motsatsen til fremtiden er fortid. Oppe er motsatsen til nede, o.s.v. Når vi opplever noe som negativt, er det derfor ALLTID mulig å finne en positiv måte å fortolke det på. Det krever bare litt trening. Og med nok trening blir vi til slutt mestere i det.

Det er derfor DITT valg hvordan du definerer noe som skjer i livet ditt. Hvorvidt du definerer det som noe negativt eller som noe positivt vil gi deg to vidt forskjellige opplevelser i livet ditt. Du har nemlig all verdens rett til selv å bestemme hva DU vil med livet DITT, selv om mange nok vil fortelle deg noe annet – rett og slett fordi det passer dem best. Det du må spørre deg selv om, er: passer deres definisjon inn i det som DU vil oppleve og skape i livet ditt?

Vi er større enn vi tror, mektigere enn vi vet, og mer ubegrensede enn vi noen gang kunne drømme om.

Dr. Joe Dispenza

amerikansk forsker, forfatter, kursleder m.m.

Hva velger du?

Hva du føler, og hva du vil er m.a.o. fullt og helt DIN business. Ingen andre har strengt tatt mulighet til å gjøre noe med det. Det er jo KUN du som har makt over det som skjer i ditt indre liv – med mindre du delegerer denne makta til virkelighetsoppfatninger som bestrider eller ikke kjenner til denne kunnskapen, da. Da har du selvfølgelig et problem.

Problemet

Du tror så mye på andres virkelighetsoppfatninger at du ikke har brukt tid og energi på å finne ut hva som fungerer best for deg. Og siden disse virkelighetsoppfatningene nå er blitt vanetankegangen din, er det ingen enkel oppgave å endre denne tankegangen uten hjelp fra andre. Vanetanker er jo noe vi tror fullt og fast på og opplever som sant. Derfor oppleves endring av tankegang så vanskelig.

Løsningen:

Å alliere deg med et menneske du har tillit til – et menneske som kan hjelpe deg å oppdage hva som trengs å endres på for at du skal få det bedre i livet ditt – et menneske som forstår hva du vil, forstår hvordan du kan jobbe med denne problematikken, og som dessuten tar deg på alvor og forholder seg til deg med respekt og vennlighet. 

Ta kontakt så tar vi en gratis, uforpliktende halvtimes samtale, der du legger fram utfordringene dine og hva du vil ha ut av et eventuelt samarbeid. Deretter sier jeg noe om hvordan vi kan samarbeide for at du skal nå målet ditt. Dette gir deg mulighet til å kjenne på om jeg er en god person for deg å samarbeide med. Dersom du finner ut at kjemien ikke er den rette for deg, skilles vi som venner og jeg ønsker deg lykke til på veien din videre.

Om Åse KoppergårdÅse Koppergård

Vitalitet og livslyst er for alle – også for deg som strever med tungsinn og mørke tanker. Selv om du i dag opplever at du er marinert i et hav av destruktive og vonde følelser, finnes det en vei ut. Jeg vet for jeg har vært der mesteparten av livet mitt. Og der er jeg ikke lenger! Les min historie her

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>