fbpx

august 19, 2020

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Back in business etter en periode med fokusert tanketrening
illustrerer negative vs positive tanker

Tanketrening er et viktig verktøy for meg. 

tanketreningslogo

Det er ett av verktøyene jeg bruker som hjelper meg å finne min indre balanse. Les om hvorfor jeg trakk meg tilbake fra virksomheten min som tanketrener, hva jeg har brukt tiden til og hvorfor jeg vil starte opp igjen.     

Egen tanketreningsvirksomhet i 5 år

Da er jeg endelig klar til å starte opp igjen som tanketrener etter et langt avbrekk der jeg for det meste har oppholdt meg i min egen lille verden.

Jeg begynte å tilby mine tanketreningstjenester høsten 2012 etter at jeg for egen maskin hadde klart å legge bak meg en livslang, kronisk depresjon – noe som for øvrig psykologen på VOP (voksenpsykiatrisk poliklinikk) mente ikke var mulig for en kvinne på min alder og med min sykehistorie. Vel, der tok han feil!

I 5 år tok jeg imot kunder og lærte dem det jeg hadde oppdaget i min egen helbredelsesprosess. Jeg hadde nemlig funnet ut at det ikke er foreldrene mine som er skyld i at jeg har strevd med psyken mesteparten av voksenlivet. Et fokus psykiatrien hadde gjennom alle årene jeg strevde. I dag vet jeg at dette skyldperspektivet er ei gedigen felle. Det er strengt tatt ingens skyld. Men det er selvfølgelig noe som forårsaker utfordringene. Og disse årsakene er etter hvert godt integrert inne i oss. Takk og lov vil jeg faktisk si. Det betyr jo at det er mulig å gjøre noe med det, ikke sant? Og det var dette jeg lærte kundene mine; hva de kunne gjøre med de indre årsakene til angst, depresjon, tankekjør, stress og annet f***skap som vi plager oss selv med.

Tanketreningen ble et underskuddsforetak

negative tanker

Men selv om jeg tjente penger på tanketrenervirksomheten min, tjente jeg likevel ikke nok til at regnskapet gikk i pluss. I realiteten sponsa jeg virksomheten min med flere titalls tusen kroner hvert eneste år og underskuddet i drifta balla jo på seg fra år til år. Jeg skjønte at jeg ikke kunne holde på på denne måten «i all evighet». Jeg skjønte også at grunnen til at jeg drev virksomheten min slik som jeg gjorde, hang 

sammen med flere fundamentale overbevisninger som jeg hadde plukket med meg opp gjennom oppveksten – virkelighetsoppfatninger av det sterkt begrensende slaget. Disse lå åpenbart godt lagret i underbevisstheten min og manifesterte seg i tankegangen min som frykt på forskjellige måter. Ikke som lammende angst, men som begrensninger som betydelig reduserte motet mitt til å gjøre ting som trengtes i driften av virksomheten min. Jeg skjønte at jeg måtte ta tak i dette nå.

Depressive tanker og følelser snek seg inn i livet mitt igjen

Etter hvert begynte jeg også å merke at jeg ikke klarte å være 100% til stede i kundemøtene og at jeg begynte å kjenne på et dypt, svart mørke inne i meg igjen. Jeg klarte riktignok å holde maska overfor kundene. Men jeg skjønte jo at det var tid for en time-out, at det beste for meg ville være å trekke meg tilbake en stund og finne ut hva slags mentalitetsendring som var nødvendig for meg nå. Jeg forstod at det var nødvendig for meg å skape bedre samsvar mellom tankegangen min og det jeg ville bruke livet mitt til. Jeg ville rett og slett ikke slite med disse begrensningene og dette tungsinnet mer. Stille og rolig trakk jeg meg derfor tilbake med en klar intensjon om å transformere den tankegangen som produserte dette ubehagelige mørket inne i meg.

Det som den nye kunnskapen hadde lært meg, gjorde at jeg visste at jeg ikke kom til å lykkes med bedriften min, før jeg klarte å snu på tankene mine og det som styrte dem. Jeg skjønte at det var tid for et dypdykk i vanetankene mine. Jeg skjønte at jeg trengte å endre grunnleggende oppfatninger jeg hadde om meg selv, om livet mitt og mulighetene mine. Den nye kunnskapen hadde nemlig åpnet øynene mine for det faktum et det er en sammenheng mellom personlighetstyper og resultatene som oppnås i livet OG at det er mulig å endre på dette. Det er mulig å endre personligheten vår om livet gir oss noe annet enn det vi liker.

Jeg forstod at jeg hadde utviklet en personlighet – en energistruktur – som ikke var på linje med det jeg drømte om, det jeg ville. Dette samsvaret er faktisk en betingelse for å lykkes med noe som helst. Vi skaper det som vi fokuserer på. Sånn er det bare. Enten vi er enige eller ikke. Enten vi liker det eller ikke. Om alle i verden virkelig forstod dette helt inn i dypet av sin bevissthet, ville situasjonen i verden i dag vært en ganske annen. Det er faktisk dette som er min motivasjon for å starte opp igjen. Dette er rett og slett mitt politiske ståsted: å bidra til en fredeligere verden ved å hjelpe en person av gangen til større indre fred og livsglede.

Ny runde med tanketrening

endre tanker

De neste par årene gikk jeg inn i observasjons- og tanketreningsmodus. Min egen transformasjonsprosess ble hovedfokuset mitt.

I fjor sommer trodde jeg at den viktigste jobben var gjort og inviterte til kurs i mental førstehjelp. Jeg satte i gang forberedelsene og begynte markedsføringen. Men utover høsten ble det stadig tydeligere for meg at den jobben som jeg trodde var sluttført, slettes ikke var det. I tillegg til at dette viste seg stadig tydeligere i min fysiske helse, opplevde jeg også et par situasjoner der det føltes som om jeg hadde ramla tilbake til start.

Det var bare én ting å gjøre: Med en salmiakklignende beslutning slapp jeg taket i alle mine planer. Primærfokuset ble på nytt å transformere de gamle, operative programmene i underbevisstheten min. Jeg skjønte at jeg måtte enda lengre inn i det automatiserte tankesettet mitt, for nå var jeg fast bestemt på å renske ut de vonde vanetankene en gang for alle! Jeg var mildest talt møkka lei av å falle i bakholdsangrep av mine egne destruktive, livslange vrangforestillinger.

Heldigvis hadde jeg en viss formening om hvordan jeg kunne ta tak i situasjonen for å lykkes bedre denne gangen, men jeg må jo innrømme at jeg famlet rundt i blinde til tider. En strategi jeg benyttet en god del, var å gå aktivt inn for å provosere opp til overflaten tanker som holdt meg tilbake. I tillegg repeterte jeg mye av det jeg hadde lært, slik at jeg ble i bedre stand til å se kritisk på min egen tankegang og det som fremstod som sant for meg. Samtidig var jeg som en sporhund etter enda mer ny kunnskap som kunne hjelpe meg i prosessen min.

Tankegangen vår skaper den fysiske helsa vår

Det er ikke lenger «overtro» som noen vil hevde, at vi produserer vår uhelse gjennom hvordan vi bruker tankene våre. Dette er godt dokumentert i de senere års forskning. Det er derfor blitt krystallklart for meg, at det er meget viktig å rydde vekk de underbevisste vrangforestillingene som vi sitter fast i, fordi de er pr definisjon selve sabotørene av velværet vårt så vel som drømmene våre. Etter hvert som årene går, sørger disse vrangforestillingene våre for å manifesterer seg som stadig sterkere begrensninger i vår fysiske helse. At vi deler våre vrangforestillinger med veldig mange andre, gjør dem for øvrig ikke til mindre vrangforestillinger

negative tanker skaper smerter

Hos meg manifesterer dette seg bl.a. som begrensninger og smerter i bevegelsesapparatet mitt. Det har vært et særdeles interessant studie – om enn temmelig smertefullt til tider. Men i mitt tilfelle er det veldig interessant å legge merke til hvordan smertenivået øker jo mer jeg går inn i flink-pike-syndromet eller lar en må-mentalitet styre meg. Tilsvarende; smertene forsvinner forbausende raskt når jeg klarer å navigere meg inn i det som jeg dypest sett har mest lyst til. Utfordringen min er at det er så mye automatisert "støy" i tankegangen min som gjør det krevende for meg å navigere meg dit.

Jeg erkjenner at det fortsatt er mer for meg både å lære på denne fronten og å jobbe med. Men jeg forstår bedre nå hvordan kommunikasjonen mellom personligheten min og mitt høyere SELV fungerer. Jeg har oppdaget "signalsystemet" mitt. Derfor oppdager jeg også mye raskere når jeg er på ville veier. Dette har gitt meg en ny trygghet som er vidunderlig å kjenne, kanskje særlig fordi jeg aldri før har kjent den tryggheten som jeg har kontakt med nå.

Back in business 

ny mentalitet

Så nå FØLER jeg meg klar til å starte opp igjen som samtalepartner, tanketrener og mentor. Dét er noe ganske annet enn å tro at jeg er klar...

Å få på plass denne distinksjonen har for mitt vedkommende tatt lang tid. Sånn er det med bevissthetsutvikling; det kan ta tid – og det går i "rykk og napp". Utviklingen kan aldri tegnes som en jevn, stigende kurve. Av og til trenger vi å svinse rundt i forskjellige mentalitetslandskap før vi snubler over et perspektiv som hjelper oss videre. Og noen ganger trenger vi mye tid på denne letingen, og noen ganger er vi "heldige" og snubler borti noe som utløser et ras av erkjennelser.

Ofte kikker vi over til andres liv og lurer på hvorfor det ser så lett ut for dem. Da sniker det seg lett inn destruktive tanker som "er det bare meg som er så innmari treig?" Og lignende selv-fordømmende tanker som drenerer motivasjonen vår og bremser ned framgangen. I realiteten finnes det ikke noen mal for for disse prosessene. Her er det ingenting som er hverken normalt eller unormalt. Det bare ER. Dette er det lurt å akseptere like gjerne først som sist. Det er lurt å legge fra seg alle sammenlignings-parametrene som veldig mange av oss drasser på. Å la disse få plass i tankegangen vår er i realiteten det samme som å kjøre med handbrekket på.

Men det er faktisk mulig å korte ned på den tiden som mange av prosessene våre tar. Det kan du f.eks. gjøre om du allierer deg med en som har gått veien før deg og som kan gjenkjenne selvbedraget ditt når du havner der. For der er det nemlig veldig lett å havne. Vi gjør det alle som én. Hele tiden. Og når vi havner der … Ja, da er det at tiden begynner å løpe – uten at vi får noe særlig annet igjen for det enn frustrasjon og venting på resultater som ikke kommer.

Jeg erkjenner at jeg for min del har tilbragt mesteparten av livet mitt der inne i selvbedraget – inne i det som fortoner seg som sant for oss uten at det trenger å være det. Det trenger ikke du å gjøre. Du kan få mer ut av livet enn å surre rundt i gamle virkelighetsoppfatninger som begrenser mulighetene dine. Mye av det vi har lært å tro på som sant, er nemlig ikke gyldig lengre. Vi drasser på en haug med slike vrangforestillinger som hindrer oss i å oppleve mest mulig av alt det flotte som livet faktisk KAN by på. Forutsetningen er at vi våger å gi slipp på «sannheter» som vi har lært å tro på og som føles så riktig og naturlig. Jo mer vi klarer å gi slipp på av vanetankene våre og erstatte dem med noen som funker bedre for oss og det vi ønsker å oppleve, desto lettere blir det å møte hver dag med et åpent og fryktløst sinn.

For at livet mitt skal oppleves meningsfylt til tross for at jeg har levd mesteparten av det inne i selvbedraget, vil jeg nå bruke erfaringene mine til å hjelpe andre som har lyst til å få mer ut av livet sitt enn som så. Derfor starter jeg opp igjen min virksomhet som samtalepartner, tanketrener og mentor – til tross for at jeg har kommet meg et stykke inn i pensjonsalderen allerede. Denne gangen tilbyr jeg mine tjenester digitalt, siden koronasituasjonen har lært det norske folk at det går utmerket an å snakke med hverandre over digitale plattformer. Men jeg tar også imot kunder på kontoret mitt her jeg bor for dere som bor i rimelig nærhet. Du finner et kart på kontaktsiden min.

inspirerende tanketrening

Jeg gleder meg til å komme i gang igjen. Jeg gleder meg til å være en støtte og inspirator for andre mennesker. Jeg gleder meg til å være vitne til at mennesker finner inn til kreftene og ressursene sine og derfor slår ut i full blomst, slik vi alle er ment å gjøre

Så om du strever med noe, er det bare å ta kontakt, så finner vi ut om du vil ha noe å hente på å innlede et samarbeid med meg. Tanketrening er egentlig ikke vanskelig. Det vanskelige er å oppdage det som begrenser, nettopp fordi det oppleves som "det er jo sånn det ER". M.a.o. det oppleves som sant, men som sagt; "sannhet" er veldig ofte ikke sant. Det er der jeg kan hjelpe deg. Jeg kan hjelpe deg å få øye på andre muligheter, andre veier ...

Bloggen min vil jeg bruke til å dele livserfaringene mine og de nye perspektivene som livet har gitt meg. Så om du vil, er du hjertelig velkommen til å følge meg. Da fyller du inn navn og epost nedenfor. Dermed havner du på mailinglista mi og du vil få beskjed hver gang jeg legger ut en ny blogg. Hvilket kommer til å skje med ujevne mellomrom etter en innkjøringsperiode. Jeg må skrive på inspirasjon, ikke som følge av en lovet rutine. Som takk for at du abonnerer på bloggoppdateringene, sender jeg deg et notat jeg har laget om Mine 6 viktigste hjelpemidler til et bedre liv

Åse Koppergård

Følg meg:

Blogger, samtalepartner, tanketrener og mentor 

Åse har en nerdete interesse for hvorfor livet blir som det blir og folk gjør som de gjør. I bloggen skriver hun bl.a. om den nye kunnskapen som springer ut av en kvantefysisk forståelse av virkeligheten og hvordan denne kunnskapen har hjulpet henne i hennes egen SELV-utviklingsprosess. Hun skriver også om hvilke konsekvenser denne kunnskapen har for fellesskapet vårt.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>