november 28, 2022

Veien til et bedre liv handler ikke først og fremst om å finne smarte knep eller teknikker, selv om det selvfølgelig finnes metoder som er mer effektive enn andre. Det er riktignok ikke vanskelig å finne noen som selger slike vidunderkurer for både det ene og det andre. Men vit dette …

Les mer
Veien til et bedre liv

november 27, 2022

Annbjørg hadde akkurat fått ny lederjobb i et stort konsern da hun kom til meg. Hun var usikker på sin egen mestringsevne og følte seg også usikker på om hun ville klare å sette grenser for seg selv i den situasjonen hun befant seg i. For at hun ikke skulle ende opp med en utbrentdiagnose, ønsket hun hjelp til å gjøre noe preventivt.

Les mer
Økt bevissthet, selvinnsikt og trygghet

november 27, 2022

En god samtale er både klargjørende og bevisstgjørende og hjelper deg å finne dine egne løsninger på de utfordringer du møter i livet ditt. Forutsetningen er imidlertid at den du snakker med, evner å LYTTE til det du sier og være 100% til stede for deg. En god samtale er en samtale der du opplever at du blir sett og hørt.

Les mer
Samtalen – god hjelp som gir klarhet

november 27, 2022

Anne hadde nylig gjennomgått en kreftoperasjon da vi startet samarbeidet. I tillegg var familien hennes rammet av både fysisk og psykisk sykdom. Hun opplevde at livssituasjonen hennes var svært krevende og sa selv at hun opplevde at hun ikke hadde en retning på livet sitt lenger og at hun ikke fant ro noen steder.

Les mer
En ny og bedre utgave av seg selv