fbpx
tanketrening - veien til et bedre liv
Hjelp til selvhjelp
når du vil ha et bedre liv

Ansvarserklæring

  • Uansett hvor viktig representanter for Vitalia Veiledning måtte mene at den informasjonen er som deles med våre gjester på våre nettsteder, gjennom sosiale medier og med våre kunder og kursdeltakere, så er den informasjonen som formidles lite verdt, dersom den ikke omsettes til handling av kunden.
  • Vekst og utvikling handler i mindre grad om kunnskap – selv om kunnskap er viktig og verdifullt. Det handler i langt større grad om å bli bevisst virkeligheten slik den er, hva man tenker om den og kvaliteten på disse tankene, samt hva disse tankene skaper av følelser og handlinger
  • Følgelig kan representanter for Vitalia Veiledning ikke love sine kunder at de vil få de resultatene som forespeiles, med mindre informasjonen settes ut i praksis. Ansvaret for resultatet av individuell veiledning og deltakelse på kurs hviler derfor helt og holdent på hver enkelt kunde. All informasjon som formidles via Vitalia Veiledning sine web-områder og i sosiale medier, er kun ment som hjelp til selvhjelp. Vi setter imidlertid vår ære i å formidle kunnskap som er relevant for det praktiske liv.
  • Selv om noe kunnskap er universell og tidløs, er informasjon og kunnskap i all hovedsak ferskvare. Den kunnskapen og innsikten som formidles via Vitalia Veilednings nettsteder, sosiale medier og gjennom våre tjenester og produkter, vil alltid være basert på den kunnskapen representanten for Vitalia Veiledning har på det aktuelle tidspunktet. Selv om representantene for Vitalia Veiledning hele tiden vil bestrebe seg på å opptre sannferdig, kan dette kun skje i forhold til den kunnskap og innsikt som den enkelte har til enhver tid.
  • Riktig informasjon til riktig tid kan gjøre den store forskjellen. Likevel; alle artikler, produkter og tjenester formidlet gjennom Vitalia Veiledning har ikke som intensjon å løse bedrifters eller privatpersoners problemer for dem. Intensjonen er kun å opplyse og gi kunnskaper som eventuelt kan føre til ønskede endringer forutsatt at man tar kunnskapen til seg og setter den ut i livet.
  • Til syvende og sist er vi alle ansvarlige for de valg vi tar og de handlinger vi utfører – også om dette skjer på sviktende grunnlag eller basert på feil informasjon.
  • Vitalia Veiledning gir ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig, anvendelig, egnet eller komplett noe av innholdet som formidles via våre nettsteder, tjenester og produkter vil være. Det samme gjelder eventuelle tilleggstjenester og/eller –produkter som måtte tilbys fra noen av våre samarbeidspartnere.
  • Vitalia Veiledning skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller andre skader, heri inkludert, men ikke begrenset til spesielle, utilsiktede konsekvenser som følger av hvordan informasjon, tjenester og produkter, levert gjennom oss, brukes.
  • Vitalia Veiledning gir kun fornøydgarantier der dette er spesifikt beskrevet ved presentasjon av ulike tjenester og produkter som leveres av oss og som vi er ansvarlig for. Tredje parts produkter og tjenester formidlet via Vitalia Veiledning er fullt og helt tredje parts eget ansvar.
  • Vitalia Veiledning fraskriver seg alt ansvar for innholdet på eksterne webområder som vi måtte velge å linke til fra våre webområder eller omtale gjennom våre tjenester og produkter.
>