fbpx

Hjelp meg å gi hjelp
til selvhjelp

Det er mange hjelpeprosjekter i Nepal som fokuserer på kvinner, men de er lokalisert i byene. For kvinner på landsbygda er tilbudene ikke reelle både p.g.a. ansvar for familie, dårlig økonomi og vanskelige transportforhold. Minu Pariyar fra Pokhara i Nepal oppdaget dette og tok initiativet til et lokalt hjelpeprosjekt. Jeg fikk kontakt med Minu gjennom en felles bekjent fra Grane i Nordland som reiser til Nepal og bor der noen måneder hvert år.

Kvinneprosjektet Aasha

Prosjektleder Minu har et brennende engasjement for å hjelpe lavkastekvinner å lære seg et fag, slik at de kan forsørge seg og familien med en mer stabil inntekt enn hva de har mulighet til i dag. Det vil bl.a. gjøre det mulig for dem å betale for sine barns skolegang. 

Disse kvinnene som har lite eller ingen utdanning selv, befinner seg nederst på samfunnsstigen. De får kun tilfeldige jobber fra dag til dag og lever m.a.o. i en svært usikker tilværelse der det er praktisk talt umulig å legge planer for en god framtid.

Minu har i samarbeid med sin mann Binod som er skredder, dratt i gang dette opplæringsprosjektet der de lærer kvinner å sy på symaskin. Parallelt bygger de opp kvinnenes selvtillit og selvfølelse. 

Aasha betyr HÅP – håp for en ny æra

– en æra med læring, selvstendighet, respekt og egenverd –

Vil du bidra med et lite månedlig beløp?

Kvinneprosjektet Aasha har takket være de mange som støttet min innsamlingsaksjon i forbindelse med min 70-årsdag sommeren 2018, gjort unna de viktigste investeringene. I alle fall i første omgang. 


Men det koster jo å drifte et slikt prosjekt. Det er behov for nærmere fire tusen kroner hver måned til den daglige driften. I tillegg er det jo et ønske om å gi tilbudet til flere kvinner. 

kursdeltakere

Dersom du er villig til å bidra med en eller to hundrelapper i måneden, er det ikke mange bidragsyterne som kreves før vi er i mål!

Send din støtte til konto 9713.48.16221

Gå til nettbanken din og legg inn en automatisk belastning hver måned

på en valgt dato og på det beløpet du ønsker å bidra med 


Ingen mellomledd.
Pengene når fram til brukerne


Dette er direkte hjelp som går utenom alle systemer. Fordelen med dette er at vi snor oss forbi korrupsjon som det er mye av i mange hjelpesystemer – også offentlige og myndighetsgodkjente innsamlingsaksjoner.


Hvis du er opptatt av at hjelpen din skal nå fram til dem som trenger det, har du verdens beste garanti for det her i dette innsamlingsprosjektet. Her skal pengene kun gjennom ett ledd før de når målgruppen: Fra innsamlingskontoen sendes pengene direkte til mottakerkontoen i Nepal. Her er det ingen andre administrasjonskostnader enn det det koster å overføre pengene.


Jeg har ukentlig kontakt med prosjektleder Minu og opplever at hjelpen mottas med dyp takknemlighet og stor respekt for giverne.


Dette er hjelp til selvhjelp som hjelper noen av de aller fattigste i Nepal å gjøre noe positivt med sin egen situasjon.


Send din støtte til konto 9713.48.16221

De kasteløse

Selv om dagens kastesystem i Nepal ble forbudt i 1963, lever det fortsatt i «beste velgående» i kulturen og i folks bevissthet.

Nederst på rangstigen er de kasteløse dalitene.

Dette er diskriminering satt i system. Her handler det om å skille mennesker fra hverandre og ta fra dem deres menneskerettigheter. Dalitene blir ansett som mindre verdige mennesker og blir behandlet deretter. De er uten noen form for rettigheter hva gjelder eiendom, hus, hjem og penger.

I Nepal kommer kasteløse kvinner enda dårligere ut enn menn. Jeg har f.eks. lest en historie om ei jente som ble slått helseløs av en kvinne fra en høyere kaste fordi jentas skygge hadde falt på hennes sønn.


kastesystemet i Nepal

Dalit-kvinnene har absolutt INGEN rettigheter. Mange sendes til utlandet for å arbeide som hushjelper, men ender som regel opp i prostitusjon og som ofre for menneskehandel.


Dalit-kvinnene er m.a.o. levnet veldig små muligheter til å bedre sin egen livssituasjon selv, hvis de ikke får hjelp utenfra av medmennesker med et annet menneskesyn en det som preger kulturen de lever i.


Innsamlingsaksjonen drives av Åse Koppergård som kan kontaktes HER

>