fbpx

Hjelp meg å gi hjelp
til selvhjelp

Det er mange hjelpeprosjekter i Nepal som fokuserer på kvinner, men de er lokalisert i byene. For kvinner på landsbygda er tilbudene ikke reelle både p.g.a. ansvar for familie, dårlig økonomi og vanskelige transportforhold. Minu Pariyar fra Pokhara i Nepal oppdaget dette og tok initiativet til et lokalt hjelpeprosjekt. Jeg fikk kontakt med Minu gjennom en felles bekjent fra Grane i Nordland som reiser til Nepal og bor der noen måneder hvert år.

Kvinneprosjektet Aasha

Prosjektleder Minu har et brennende engasjement for å hjelpe lavkastekvinner å lære seg et fag, slik at de kan forsørge seg og familien med en mer stabil inntekt enn hva de har mulighet til i dag. Det vil bl.a. gjøre det mulig for dem å betale for sine barns skolegang. 

Disse kvinnene som har lite eller ingen utdanning selv, befinner seg nederst på samfunnsstigen. De får kun tilfeldige jobber fra dag til dag og lever m.a.o. i en svært usikker tilværelse der det er praktisk talt umulig å legge planer for en god framtid.

Minu har i samarbeid med sin mann Binod som er skredder, dratt i gang dette opplæringsprosjektet der de lærer kvinner å sy på symaskin. Parallelt bygger de opp kvinnenes selvtillit og selvfølelse. 

Aasha betyr HÅP

– håp for en ny æra 

– en æra med læring, selvstendighet, respekt og egenverd –

Vil du bidra enten med et lite månedlig beløp eller et engangsbeløp?

Nå i corona-tiden er det ekstra vanskelig for deltakerne og deres familier som nå ikke har inntektsmuligheter. For 200 kroner i måneden hjelper du oss å brødfø én familie i én måned.

Send din støtte til konto 9713.48.16221

Gå til nettbanken din og legg inn en automatisk belastning hver måned

på en valgt dato og på det beløpet du ønsker å bidra med

 

Du kan også

vippse et engangsbeløp til 93267393
VIKTIG at du merker overføringen med 'Aasha'


Ingen mellomledd.
Pengene når fram til brukerne


Dette er direkte hjelp som går utenom alle systemer. Fordelen med dette er at vi snor oss forbi korrupsjon som det er mye av i mange hjelpesystemer – også i offentlige og myndighetsgodkjente innsamlingsaksjoner.

Hvis du er opptatt av at hjelpen din skal nå fram til dem som trenger det, har du verdens beste garanti for det her i dette innsamlingsprosjektet. Her skal pengene kun gjennom ett ledd før de når målgruppen: Fra innsamlingskontoen sendes pengene direkte til mottakerkontoen i Nepal. Her er det ingen andre administrasjonskostnader enn det det koster å overføre pengene.

Jeg har ukentlig kontakt med prosjektleder Minu og opplever at hjelpen mottas med dyp takknemlighet og stor respekt for giverne.

Dette er hjelp til selvhjelp som vanligvis hjelper noen av de aller fattigste i Nepal å gjøre noe positivt med sin egen situasjon. Nå i disse corona-tider hjelper vi dem å brødfø seg selv og sine familier.


Send din støtte til konto 9713.48.16221

Litt om initiativtakeren til denne innsamlingsaksjonen

Hei,

Jeg heter Åse Koppergård

og jeg driver til daglig egen virksomhet som samtalepartner, tanketrener og mentor. Da jeg i 2018 fyllte 70 år bestemte jeg meg for å finne et innsamlingsprosjekt som mine venner kunne gi til i stedet for å kjøpe gaver til meg. Jeg fikk så god kontakt med prosjektlederen av Aasha at kontakten er opprettholdt siden da. Etter at jeg har tatt opp igjen min egen virksomhet, sørger jeg for at 10% av omsetningen min går til prosjektet, men vi vil sette stor pris på ekstra bidrag fra deg. Behovet er stort.

De kasteløse

Selv om dagens kastesystem i Nepal ble forbudt i 1963, lever det fortsatt i «beste velgående» i kulturen og i folks bevissthet.

Nederst på rangstigen er de kasteløse dalitene.

Dette er diskriminering satt i system. Her handler det om å skille mennesker fra hverandre og ta fra dem deres menneskerettigheter. Dalitene blir ansett som mindre verdige mennesker og blir behandlet deretter. De er uten noen form for rettigheter hva gjelder eiendom, hus, hjem og penger.

I Nepal kommer kasteløse kvinner enda dårligere ut enn menn. Jeg har f.eks. lest en historie om ei jente som ble slått helseløs av en kvinne fra en høyere kaste fordi jentas skygge hadde falt på hennes sønn.


kastesystemet i Nepal

Dalit-kvinnene har absolutt INGEN rettigheter. Mange sendes til utlandet for å arbeide som hushjelper, men ender som regel opp i prostitusjon og som ofre for menneskehandel.

Dalit-kvinnene er m.a.o. levnet veldig små muligheter til å bedre sin egen livssituasjon selv, hvis de ikke får hjelp utenfra av medmennesker med et annet menneskesyn en det som preger kulturen de lever i.


Innsamlingsaksjonen drives av Åse Koppergård som kan kontaktes HER

>