Føler du deg marinert i bekymringer, fortvilelse, tungsinn, tankekjør eller andre tanker og følelser som drenerer energien din?

Her kan du lese om 1 til 1 samarbeidet med meg. Jeg har gått veien før deg og kan hjelpe deg å forkorte tiden som DINE mentale og emosjonelle utfordringer stjeler fra deg. Jeg kan hjelpe å finne tilbake energien din.

Har du fått nok av frustrasjonene, usikkerheten og lidelsene dine?

Jeg hjelper

Uansett hva som plager deg; 

GI DEG SELV EN SJANSE! Invester i et samarbeid som kan ende opp med at du får et mye bedre liv !

Jeg vet godt hvor håpløst det kan fortone seg og hvor vondt det kan oppleves, men jeg vet også at det er mulig å endre det! Så utrolig det enn kan høres, det handler om hvordan du tenker OM det du står i (Dette er faktisk hva vitenskapen forteller oss. Det er dessuten også min personlige erfaring).

Jeg kan hjelpe deg å snu den tankegangen som stjeler energien din. Jeg kan hjelpe deg å finne livslysten og livsgleden igjen. Det bor enorme ressurser inne i deg og jeg hjelper deg å navigere deg inn til dem!

Gi deg selv

ny bevissthet > endring > et bedre liv

Vi har alle utviklet tankevaner opp gjennom livet som – i større eller mindre grad – fører oss inn i utfordringer som må løses om vi ikke skal bli sittende fast i negative mønstre som stjeler så vel energien som tiden vår. Frustrasjoner, usikkerhet og lidelse ender ofte opp med å ødelegge livsopplevelsen vår fordi vi blir kvernende rundt i denne tankegangen over lengre tid. En nøytral samtalepartner som vet hvordan det føles – OG som har gått veien før deg fram til et bedre liv, kan hjelpe deg å redusere betraktelig det tapet av tid og energi som denne tankegangen ofte forårsaker. 


Ved å stille deg spørsmål og få deg til å undre deg litt mer, åpner det seg opp nye muligheter i hodet ditt. Plutselig ser du bedre det som du ikke har klart å se tidligere. Jeg har ofte opplevd kunder si "hvorfor tok jeg ikke kontakt med deg før?" Som regel bidrar samtalene til at kunden ser at han eller hun tror noe som er direkte ulogisk og irrasjonelt. Da går vi inn i en endringsprosess. Og siden vi alle har forskjellige livserfaringer, kan dette skje raskt for noen, mens det for andre er behov for mer tid og et grundigere arbeid. Å få en større bevissthet omkring din egen tankegang og hva som styrer den, muliggjør varige endringer til det bedre i livet ditt.

Har du fått nok av frustrasjonene, usikkerheten og lidelsene dine?

Tro kan flytte fjell,
MEN TRO KAN OGSÅ VÆRE FJELLET!

Vi har alle hørt at tro kan flytte fjell, men tro kan jo også være fjellet! Å endre tro kan være veldig krevende å gjøre på egenhånd. Det handler om å kjenne til den nye kunnskapen og om å bedre forstå det universelle «regelverket» eller «rammeverket» som vi alle fungerer innenfor – uavhengig av om vi har kunnskap om det eller ikke. Om vi liker det eller ikke spiller ingen rolle. Men om du FORSTÅR det kan du forholde deg til det og dermed begynne å mestre deg selv bedre. Å ha kunnskap om dette rammeverket og forstå hvordan det må mestres, kan gjøre livet veldig mye lettere å leve. Det er en av mine viktigste erfaringer i min egen endringsprosess. Her kan lese mer om min bakgrunn


"Jeg vil, jeg vil, men jeg får det ikke til!"

Er dette deg? Det betyr faktisk ikke at det er no' feil med deg. Det betyr bare at du ikke vet hvordan du skaper endring i ditt indre - som er de viktigste endringene du kan gjøre. Det kan jeg lære deg. Jeg vet av egen erfaring hvordan det er å ville noe og likevel føle sterk motstand mot det i sitt indre. Og det til tross for at man vet utmerket godt at det nye man vil, vil være til ens eget beste. Dette henger sammen med automatiske "programmer" som er tilknyttet sterke følelser av frykt. Dette er grunnen til at det er så vanskelig å endre på. Du har rett og slett to intensjoner som peker i hver sin retning. 

Så lenge dette er situasjonen din, blir du stående på stedet hvil uten evne til å endre på noe som helst. Dette ødelegger selvfølgelig selvfølelsen din. Du ser jo at andre klarer det, og da er det veldig lett å begynne å bebreide og fordømme deg selv. Når programmeringen vår – d.v.s. det vi har lært å tenke – ikke stemmer med det vi vil, er det både frustrerende, energidrenerende og forferdelig smertefullt. Heldigvis er det fullt mulig å få mye bedre kontroll på eget liv til tross for «feilprogrammering».
Det er det jeg hjelper deg med, hvis du vil.

Har du fått nok av frustrasjonene, usikkerheten og lidelsene dine?

Hva er fordelene med å samarbeide med en livsveileder, tanketrener og mentor som har gått veien før deg? 

Her er 3 vesentlige fordeler:

Anbefales. Du er tålmodig og gir ikke opp! Å endre tankene krever trening og jeg har lært mye om meg selv gjennom samtalene med deg. Har blant annet blitt tryggere på meg selv. Ikke minst har jeg lært meg å si nei. Med andre ord å følge hjertet og kjenne etter hva JEG vil.

Ragnhild
Regnskapsfører
Du oppdager lettere problematiske vanetanker som må endres

Vanetanker er tanker vi har tenkt så mye at vi tror på dem. Slike tanker opererer stort sett utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Vi opplever dem som sanne uavhengig av om de reelt sett er det eller ikke. Derfor er det så vanskelig å oppdage slike tanker hos seg selv.

Du får veiledning og støtte når du må ut av komfortsonen

All endring innebærer at vi må begynne å tenke utenfor "boksen" vår. Dette opplever de fleste av oss som krevende, skremmende eller usikkert og det holder oss ofte tilbake fra å gjøre det vi trenger å gjøre. Den som vil oppleve magien i livet, imidlertid lære seg å mestre dette. Da er det godt å oppleve å bli veiledet med varme og visdom i en vanskelig fase av endringsprosessen.

Du lærer hvor viktig aksept er og om fokusets betydning og de reglene som styrer det

Veldig mange av oss forstår ikke hvor viktig aksept er for vår egen utvikling. Dessuten er fokuset vårt veldig ofte kontraproduktivt uten at vi forstår det selv. Å forstå og å få trening i å fokusere slik at viljen din kan bli virkeliggjort, vil gjøre stor forskjell for din egen tilfredshet med livet ditt. 

Hvor viktig er det for deg å få et bedre liv?

Graden av motivasjon avslører seg ofte i hva vi velger å bruke penger på. Hvis du ikke er villig til å bruke penger på å få det bedre, vil du sannsynligvis heller ikke ha motivasjon nok til å gjøre det arbeidet som MÅ gjøres for at livet ditt skal endre seg. Faktum er at vi lever i et overflodsunivers. Når du forstår dette og hvordan du kan integrere denne kunnskapen i livet ditt, vil ikke lenger økonomiske problemer være en del av din virkelighet.

Fortsetter du å tenke og gjøre det du pleier, 
vil du få mer av det du har nå

Følgelig: Før du vurderer om du har råd til en samtalepartner som kan hjelpe deg i det du står i, er det viktig å kjenne etter

  • om du er frustrert nok over nå-situasjonen din til å ville gjøre noe med den
  • hvor motivert du er på en skala fra 1 til 10 til å foreta nødvendige endringer 

Det JEG kan love deg, er følgende: Jeg vil ...

  • være oppmerksomt til stede og LYTTE til deg
  • stille konstruktive spørsmål som leder tankene dine inn i nye spor – noe som hjelper deg å oppdage hva du kan tenke og gjøre annerledes
  • hjelpe deg å se vrangforestillinger som hindrer deg i å komme deg videre, samt å erstatte dem med perspektiver som vil fungere mye bedre for deg
  • respektere deg og det du står i og veilede deg med omtanke, vennlighet og klokskap
  • lære deg om akseptens magi og fokusets "hemmeligheter"

Har du økonomiske problemer?

Økonomiske problemer er et produkt av en lært negativ tankegang rundt økonomi. I tillegg handler det også om en feil forståelse av hva penger og økonomi handler om – en forståelse som er kulturelt betinget. Jeg har selv strevd med økonomien gjennom mesteparten av livet mitt, så jeg vet godt hvordan det føles. Jeg opererer derfor med spesialpriser og betalingsløsninger for deg som sliter med å få endene til å møtes, men som også har en sterk motivasjon og drivkraft til å gjøre noe konstruktivt med livet ditt. 

>