fbpx
tanketrening - veien til et bedre liv
Hjelp til selvhjelp
når du vil ha et bedre liv


Lær hvordan du kan mestre livet ditt bedre!

Ikke la energien din gå til spille på negative tanker! 

Søk hjelp og kom deg på rett spor igjen i livet ditt, før du søler bort for mye av tida di!

Har du tenkt over at en person stinn av negative tanker og følelser, aldri vil kunne få et like godt liv som en person som er grunnleggende positiv og autentisk? 

Heldigvis er det fullt mulig å endre tankegangen og fokuset vårt og gå fra et liv dominert av problemer og vanskeligheter til et interessant, spennende og godt liv. 

tanketrener Åse Koppergård

Hei, jeg heter Åse ...

og etter at jeg tok meg selv ut av et langt liv med psykiske problemer, er jeg blitt lidenskapelig opptatt av bevissthet og av hvordan vi bruker tankens kraft til å skape muligheter eller hindringer i livene våre. Det var nemlig etter at jeg forstod at jeg brukte tankekrafta mi feil, at jeg fant veien til et mye bedre liv.  

Jeg liker å bruke det som denne erfaringen har gitt meg, til å hjelpe mennesker som strever med noe i livet sitt, til å se sine egne krefter bedre og lære dem hvordan de kan bruke tankens kraft til å skape en stadig bedre livsopplevelse såvel privat som profesjonelt

Klikk på overskriftene så åpnes informasjonen

MIN VISJON, MISJON OG INTENSJON

Min visjon

Et rausere samfunn der vi først og fremst tror på OSS SELV og HVERANDRE – et romsligere samfunn der det er plass til hver og en av oss sånn som vi er  – et inkluderende samfunn

innenforskap

Min misjon

Å hjelpe mennesker til å

 • leve sin egen sannhet
 • eie sin egen stemme
 • komme i kontakt med sin egen sjel
 • uttrykke seg selv på sin egen måte
 • gjøre det som får livsgleden i dem til å sprute
fri for begrensninger

Min intensjon

Jeg vil inspirere deg til å forløse mer av det som bor i deg. Jeg vil hjelpe deg å oppdage mer av drivkrafta og kreativiteten din og hvordan du kan leve resten av livet ditt på grunnlag av DINE verdier og på DINE betingelser

(fremfor å la frykten for hva andre måtte tenke og mene om den du er og det du gjør, styre valgene dine og atferden din)

min intensjon

VISSTE DU AT ...

 1. 1
  ... opp mot 80% av alle besøk hos fastlegene er relatert til stress? Og at veldig få får tilbud om stressmestringskurs. Er ikke det rart sett i et folkehelseperspektiv? 
 2. 2
  ... følelsene dine er navigasjonsverktøyet ditt? 
 3. 3
  ... du må ut av komfortsonen for å lære og erfare noe nytt?
 4. 4
  ... problemene dine er et resultat av at du bruker tankekrafta di til å begrense mulighetene dine?
 5. 5
  ... når du øker bevisstheten din om hva du faktisk tenker, føler og fokuserer mye på, vil livet ditt endre seg "av seg selv"?
 6. 6
  ... når du setter noe eller noen høyt og du gjør det med oppriktighet fra hjertet, da legger du samtidig til rette for healing av egen kropp og sjel?
 7. 7
  ... tankene våre er elektriske impulser som forteller kroppen hva den skal føle?
 8. 8
  ... følelsene våre er elektromagnetisk energi som trekker til seg annen energi av samme kvalitet?
 9. 9
  ... kroppen vår er omgitt av et elektromagnetisk felt som utvider seg og trekker seg sammen avhengig av hva vi tenker og føler?
 10. 10
  ... forskere har målt energifeltet rundt kroppen vår og funnet at det kan strekke seg minst 3 meter ut fra kroppen?
 11. 11
  ... det er mulig å "omprogrammere" oss selv til å produsere nye elektriske impulser i hjernen som etter hvert vil kunne manifestere seg som varige endringer i livet vårt?
 12. 12
  ... hjernen vår er plastisk og at det innebærer at vi kan endre hjernen helt til vår siste dag på jorden? Selv om vi sitter fast i vanetenking, kan vi velge å endre vaner som begrenser mulighetene våre

HVORFOR HJELP TIL SELVHJELP?

Selvhjelp

Fordi det bare er DU som kan skape fundamentale endringer i din energistruktur, d.v.s. i din personlighet 

Hjelp til selvhjelp

 • Fordi når du er marinert i negative tanker, kan det være vanskelig å finne ut hvordan du kommer deg ut av dette tankemoduset
 • Fordi det som styrer tankegangen din for det meste befinner seg utenfor din bevisste oppmerksomhet
 • Fordi hvis du ikke har kunnskap om menneskets energistruktur og hvordan du jobber på energiplanet, trenger du å skaffe deg denne kunnskapen, om du ikke skal bli så frustrert at du gir opp å skape et bedre liv for deg selv

Hvis du er frustrert og føler deg tiltrukket av tanken på at du kan designe ditt eget liv slik som du vil at det skal være, ja da må du rett og slett ta grep

Hos meg finner du kunnskap, inspirasjon, veiledning, hjelp og oppmuntring. Jeg vil se deg og forstå deg så godt det lar seg gjøre fra det perspektivet som livet mitt har gitt meg. Og som du vil oppdage dersom du utforsker dette webområdet nærmere, så har jeg noen erfaringer som du kan trekke veksler på

Jeg akseptere deg for den du er og veileder deg inn i en bedre forståelse av hvordan vi mennesker er "skrudd sammen" og viser deg hvordan du kan bruke denne kunnskapen til beste for deg selv.

HVORFOR ER ENDRING SÅ VANSKELIG?

Å gjøre endringer på det personlige planet, kan være krevende for de fleste av oss. Det er fordi tankegangen vår er styrt av elementer som for en stor del er utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Derfor vil hjelp og støtte fra personer med aktuell kunnskap og taushetsplikt, være til god hjelp

Det ligger i vår natur å ville ha balanse i livet vårt, t.o.m. om den balansen vi har laget oss er usunn og på lengre sikt vil skape enda større problemer for oss. Å gå inn for å endre på tankevaner og atferd vil for en periode skape ubalanse i den energistrukturen som vi har. Vi må utenfor komfortsonen vår.


Vi har lett for å stritte imot endringer – helt til det blir nødvendig. Ofte må vi derfor ha en «wake up call» som f.eks. sykdom, andre dramatiske hendelser eller et så høyt frustrasjonsnivå at vi ikke orker mer av det som er, før vi er villige til å endre på noe i livet vårt.


Det er imidlertid ikke nødvendig med dramatikk og frustrasjon for at vi skal klare å gjennomføre nødvendige endringer. Kunnskap og vilje er tilstrekkelig for å gå inn i et aktivt endringsarbeid

Endring må skapes innenfra og ut. Å hoppe på alle slags metoder som andre har hatt suksess med, er ingen garanti for at metoden gir DEG de samme resultatene. Vi er alle forskjellige. Vi har ulike verdier, erfaringer og drømmer. Derfor virker ikke alt likt på alle. Det er m.a.o. ikke noe feil med DEG bare fordi du ikke får like gode resultater med noe som andre får. Du har bare ikke vært nøye med å virkelig kjenne etter om det du valgte føltes godt for DEG. For at du skal lykkes med å skape VARIGE endringer i livet ditt, er det av avgjørende betydning at du utvikler bevissthet om ditt indre liv, slik at valgene dine stemmer bedre med den DU er.


Jeg har gått veien før deg. Jeg har gjort alle feilene – óg jeg har lært av dem. Gjennom innhenting av kunnskap og prøving og feiling over 14-15 år, har jeg funnet ut hvordan ting henger sammen og hvorfor noe fungerer for noen, men ikke for andre. Du kan profittere på mine erfaringer.

Det er dessuten IKKE det som skjer i din ytre verden som skaper resultatene eller opplevelsene dine – til tross for at det er sånn det oppleves. Det er hvordan du fortolker det som skjer i din ytre verden, og hvordan du reagerer, som er vesentlig. Du gjør noe i ditt indre og du gjør det for det meste utenfor din bevisste oppmerksomhet. Dersom du strever med noe i livet ditt, betyr det at du gjør noe som påvirker tankene og følelsene dine på en negativ måte. Du forvalter ganske enkelt energien din på en måte som skaper disharmoni og ubalanse og dette gir deg en negativ energi-utstråling. Den energien du utstråler, d.v.s. det du føler,  påvirker tiltrekningskrafta di. Når tiltreknings-krafta di er negativ, kan du gjøre noe med det! Dette er det faktisk BARE du som kan gjøre noe med. Men hvis du ikke vet hva du trenger å gjøre for å skape de resultatene og opplevelsene du gjerne vil ha i livet ditt, vil det selvfølgelig oppleves vanskelig – på samme måte som alt annet du ikke kan, oppleves vanskelig. Helt til du har lært det ...

Etter hvert som du får mer bevissthet om energisystemet ditt og hvordan det virker, og forstår bedre hva som dypest sett må til for å lykkes med det som er viktig for deg, vil det gi deg mer energi og pågangsmot til å håndtere de fleste utfordringene som du støter på i livet. Den kunnskapen du trenger, er en kunnskap som plasserer DEG i førersetet i ditt liv.


De fleste har en tendens til å la andres virkelighetsoppfatninger og verdier få altfor stor innflytelse over egne valg, t.o.m. når valgene de tar ikke føles gode for dem. Når vi på denne måten lar usikkerheten vår hindre oss i å velge det som føles best for oss, vil dette føre til frustrasjon, misnøye, depresjon og etter hvert til sykdom.

10 grunner til at du strever

Jeg har laget et dokument der du kan lære mer om hvorfor du strever. Du skal t.o.m. få det gratis av meg. Klikk på knappen og den vil ta deg til en ny side der du fyller inn navn og epost-adresse. I løpet av kort tid vil "10 grunner til at du strever" finne veien til innboksen din.

NY OG OPPLØFTENDE KUNNSKAP

1

En voksende mengde med overbevisende vitenskapelig bevis gir oss en ny forståelse av hva helse egentlig er: det handler ikke så mye om fravær av sykdom, som det handler om

 • evnen til å opprettholde en følelse av sammenheng – d.v.s. at man opplever at livet er forståelig, håndterbart og meningsfullt
 • evnen til å fungere i møte med endringer i seg selv og i omgivelsene

Det som avgjør hvor gode eller dårlige vi er til dette, henger sammen med det miljøet vi vokste opp i, og særlig hva hovedpersonene i livet vårt de første 6-7 årene gjorde og sa og hvordan de forholdt seg til oss. Dette formet våre oppfatninger av virkeligheten.

2

Personligheten vår er ikke noe vi er født med. Grunnlaget for personligheten vår dannes de 6-7 første leveårene våre og utvikles opp gjennom hele livet. Forskerne har oppdaget at for de aller fleste slutter videreutviklingen omtrent ved 35-års alderen. Derfra og ut repeterer og forsterker de fleste av oss de vanene som nå er en vesentlig del av personligheten (energistrukturen) vår.

Dette skjer ikke p.g.a. en universell lovmessighet. Det skjer fordi vi ikke kjenner til den nye kunnskapen om vår skaperkraft og hvordan vi forvalter den.

3

Vitenskapen har de senere årene lært oss at hjernen vår er plastisk og kan endres helt til vår siste dag på jorden. Vi blir m.a.o. ikke for gamle til å endre noe i livene våre. Vi kan lære så lenge vi lever. Hvis noen prøver å fortelle deg noe annet, er de rett og slett kunnskapsløse.


For å skape nye erfaringer i livet vårt, er det nødvendig å begynne å tenke og reagere på ting på en annen måte enn det vi vanemessig gjør. Vi må m.a.o. endre de delene av personligheten vår som er ansvarlig for de erfaringene og opplevelsene vi ikke liker. 

4

Vi mennesker er energivesener som lever i et energiunivers. Energi hersker over materien og energi er hele tiden i bevegelse. Dette er faktisk rundt 100 år gammel kunnskap som kvantefysikerne gav oss. 


Kvantefysikk handler om hvordan sinn og
materie relaterer seg til hverandre

Livet er ikke noe som skjer med oss

men gjennom oss


Vi er ikke et offer for ytre omstendigheter. I den grad vi er ofre for noe, så er det vår egen kunnskapsmangel og mangel på bevissthet om vårt indre liv, og hvordan vi forvalter vår egen energi.

Vi er skapende vesener som skaper med intensjonene våre og fokuset vårt.

5

Det har de senere tiårene oppstått flere nye forskningsgrener: 

 • Nevro-vitenskapen
  Et forskningsfelt som i dag omfatter studier av molekylære, cellulære, evolusjonære, anatomiske, beregningsorienterte og medisinske aspekter av nervesystemet.
 • Nevro-kardiologien; 
  Et helt nytt forskningsfelt som studerer broen mellom hjernen og hjertet
 • Nevro-endokrinologien; 
  Studien av hvordan hjernen regulerer kroppens hormonsystem
 • Psyko-nevro-immunologien; 
  Handler om studien av hvordan hjernen, nervesystemet og immunforsvaret påvirker hverandre
 • Epigenetikken; 
  Et nytt forskningsfelt som handler om studien av hvordan miljøet påvirker genuttrykk og hvordan vår tro påvirker miljøet til genene


Disse nye forskningsfeltene bidrar til å endre vårt syn radikalt på hva som er mulig her i verden:

Det meste av det vi tror er umulig, viser seg å være mulig. Følgelig har vi mye å hente på å endre mye av det vi har lært å tro på som sannheter.  


Egentlig er det lite som er universelle sannheter som gjelder alle til enhver tid. Det vi kaller "sannhet" er som regel relatert til våre egne erfaringer som i sin tur er relatert til det vi har lært å tro. 

6

Det som hindrer eller åpner vår evne til å se muligheter, er det vi har lært oss til å TRO om oss selv, om andre, og om livet i sin alminnelighet. Det vi tror, d.v.s. virkelighetsoppfatningene våre, danner den energistrukturen som vi kaller personlighet. Når det vi tror begrenser mulighetene våre, blokkerer vi energiflyten vår. 

Disse blokkeringene manifesterer seg i livene våre som problemer og sykdom. Den beste måten å løse dette på er å foreta endringer på energiplanet. Når vi endrer det vi tror, verdsetter, tenker og fokuserer på, er vi kapable til å skape «mirakler» i livene våre. En av de fremste forskerne her i verden på dette området er dr. Joe Dispenza. 

7

Vi mennesker er skapende vesener som skaper med intensjonene våre og fokuset vårt. Vi har derfor mulighet til å designe vårt eget liv gjennom hvordan vi forvalter skaperkrafta vår. Uten god bevissthet om hvordan vi gjør dette, vil livet fortone seg for oss som noe som «bare skjer». 

Vi har derfor lett for å tro at det vi opplever, forårsakes av det som skjer med oss og rundt oss. I realiteten er det hvordan vi fortolker det som skjer, som skaper livsopplevelsen vår. Hvordan vi fortolker ting som skjer, bestemmes av det vi har lært å TRO. Dette er en indre prosess som for en stor del foregår utenfor vår bevisste oppmerksomhet.

Opp mot 90-95% av vår indre atferd – d.v.s. hvordan det vi tror påvirker påvirker tankegangen vår, fortolkningene våre og valgene vi tar – er automatisert og foregår utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Mesteparten av livet vårt styres m.a.o. fra det som vi kaller underbevisstheten vår. 

Det er mulig å øke bevisstheten om vårt eget indre liv og derigjennom få stadig sterkere kontroll med det vi skaper i livene våre

HVA ER TANKETRENING?

Tanketrening

retter fokuset mot den krafta som skaper livet ditt, i stedet for å fokusere på livshistorien din eller se etter årsaker i omgivelsene dine. Tanketrening handler om

 • at DU er ok, men at du GJØR noe på det indre og ytre planet som gir deg resultater du ikke er fornøyd med
 • å forstå de mekanismene som styrer tankene dine
 • å identifisere tanker og følelser som gir deg uønskede resultater og opplevelser
 • å finne ut hvordan du må tenke for å skape det du vil oppleve
 • å trene på den nye tankegangen til den er automatisert hos deg og oppleves like naturlig som det du er vant med å tenke nå

HVEM VIL HA NYTTE AV MINE TILBUD?

Dersom du kjenner deg igjen i ett eller flere av punktene nedenfor, vil du ha stort utbytte av å innlede et samarbeid:

 • Hvis du savner en større mening med livet ditt ...
 • Hvis du møter mye motgang i livet ...
 • Hvis du sliter med tanker og følelser som drenerer energien din og kanskje t.o.m. tar fra deg livslysten …
 • Hvis du lett havner i konflikter med andre ...
 • Hvis du arbeider hardt og likevel ikke får de resultatene du drømmer om eller er blitt forespeilet ...
 • Hvis du ikke har den velstanden eller det sosiale livet som du lengter etter ...
 • Hvis flytsonen (d.v.s. der hvor livet er lett og uanstrengt og morsomt å leve) bare er noe du har hørt om og aldri erfart ...

Sannheten er at de aller fleste vil ha stor nytte og glede av å øke egen bevissthet om den mentaliteten som praktiseres og endre det som ikke fungerer slik vi har lært oss å tro at det skal, rett og slett fordi vi lever i en tankekultur som er stinn av frykt og begrensninger. 


Denne begrensende tankegangen som vi har lært, er noe de fleste av oss har fått inn med "morsmelka" og som resten av livet har hjulpet oss å «marinere» oss ytterligere i. Dette betyr at tanker som hindrer oss å skape det livet vi har lyst til å leve, er dypt forankret i det som befinner seg utenfor vår bevisste oppmerksomhet.


Av den grunn er "omprogrammering" av vårt eget energisystem noe som kan være svært krevende å utføre på egenhånd. Å gjøre dette under kyndig veiledning av noen som har gått veien før deg, vil imidlertid gjøre endringsprosessen mindre frustrerende.


Her snakker jeg ut av egen erfaring. Jeg VET hvor krevende det kan oppleves til tider å se seg selv slik som man egentlig er. Vi har nemlig er sterk tendens til å "sukre pillen" for oss selv og rettferdiggjøre vår egen tankegang og atferd. Det er dette som er tidkrevende; å se seg selv.


Men gjennom et samarbeid med en som vil deg vel og som forstår gjennom egen erfaring hvor vondt det kan være å se egen problematiske tankegang og atferd, og som derfor stiller deg spørsmål som hjelper deg å se ting fra flere perspektiver enn dine egne. En som hjelper deg å se din egen atferd som en mulighet snarere enn et problem. Da vil nemlig endringsarbeidet ditt oppleves mye mindre smertefullt óg tidkrevende. 

Du kan m.a.o. profittere på min hardt tilkjempede kunnskap, innsikt og erfaring!

7 GRUNNER TIL Å VURDERE MINE TILBUD

1

Du er sjefen i samarbeidet

Selv om jeg kanskje vet noe som du ikke vet om tankens kraft og energi, så er det DU som er sjefen i ditt liv. Det er du som tar beslutningene. Min jobb er å veilede deg fram til de beslutningene som gir deg livslyst, pågangsmot og indre harmoni

2

Jeg hjelper deg å omdanne problemene dine til muligheter for vekst og utvikling

3

Jeg nedvurderer deg ikke ved å synes synd på deg, selv om det du står i kan oppleves tøft. I stedet hjelper jeg deg til å se på det du står i med et annet blikk, samtidig som jeg viser medfølelse, aksept og respekt for at du opplever det du faktisk gjør

4

Endringsarbeid på det personlige planet handler om å komme til ny bevissthet. Jeg vet hvordan du kan klare det, fordi jeg har gått veien før deg. Jeg har ikke bare lest en bok eller gått et kurs. Jeg har erfart det jeg lærer bort. Jeg vet av egen erfaring hvor krevende det kan være. OG jeg vet at å øke bevisstheten ER veien ut av utfordringene. 

Hvordan du vil gå fram for å utvide din bevissthet er opp til deg, men jeg kan gi deg tips og råd basert på det jeg vet og det jeg har erfart

5

Jeg har et positivt menneskesyn og tror at ALLE mennesker har det i seg som de trenger for å mestre det som er viktig for dem. Jeg ser derfor på oss som likeverdige mennesker uavhengig av hva som er din situasjon eller posisjon i samfunnet

6

Jeg er ærlig med deg. Jeg sier det som det er, hvis jeg mener du er på ville veier. Jeg pakker det ikke inn slik at det blir vanskelig for deg å forstå hva jeg mener. Men jeg sier det selvfølgelig i et vennlig, aksepterende og respekterende tonefall

7

Jeg forstår ganske godt de rammebetingelsene som gjelder for energi og bevissthet. Jeg hjelper deg derfor å bruke energien og krafta di i samsvar med dette, slik at veien din blir enklere å gå. Jeg følger dessuten godt med på den nye forskningen som har gitt oss et nytt menneskesyn, og bruker denne nye kunnskapen aktivt i mitt arbeid både med meg selv og med kundene mine. Jeg ser kritisk på min egen praksis og korrigerer hele tiden, når jeg oppdager at dette er nødvendig

BESTILL EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE STRATEGISAMTALE NÅ

Før du tar beslutning om å inngå et samarbeid med meg, har vi først en strategisamtale over telefon (ca. 20 min) ​

I løpet av denne samtalen avklarer vi hva som er ditt behov og hva jeg kan hjelpe deg med og hvordan

Det beste er om du forbereder deg til denne samtalen basert på informasjonen nedenfor:


I løpet av samtalen ...

 • får du en erfaring med meg som din mulige samarbeidspartner  
 • legger du fram hva du vil med et eventuelt samarbeid, m.a.o. målet ditt
 • deler du med meg hva du opplever som står mellom deg og målet ditt, m.a.o. hva som hindrer deg å nå målet
 • får du svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha før du tar din beslutning
 • får du svar på hva et eventuelt samarbeid vil koste deg i kroner og innsats, samt hvordan samarbeidet vil forløpe
 • utsettes du IKKE for kjøpepress. "Jeg er ikke interessert likevel" er en fullt ut akseptabel konklusjon. I så fall skilles vi selvfølgelig som venner

Send SMS til  932 67 393

med følgende melding:  Ønsker strategisamtale + navnet ditt

Jeg svarer deg så fort jeg kan

Hjelp meg å hjelpe fattige kvinner i Nepal

Jeg støtter et kvinneprosjekt i Nepal; Aasha, der formålet er å lære dalitt-kvinner, d.v.s. kasteløse kvinner, utenfor den nest største byen Pokhara å forsørge seg selv gjennom produksjon og salg av egne produkter. 

LES MER

>