fbpx

Søk hjelp til selvhjelp og få et mye bedre liv! 


Lær hvordan du kan hjelpe deg selv til et bedre liv v.h.a. bevisstgjøring og tanketrening!

Ikke la negative tanker og indre uro stjele energien og livskrafta di! 

Ikke kast bort tida di på noe som tar fra deg livsgleden!

Har du tenkt over at en person stinn av negative tanker og følelser, aldri vil kunne få et like godt liv som en person som er grunnleggende positiv og autentisk? 

Heldigvis er det fullt mulig å endre tankegangen og fokuset vårt og gå fra et liv dominert av problemer og vanskeligheter til et mye bedre liv enn det du har nå. Med litt hjelp til selvhjelp er du på god vei :-)

Dette er tilbudene mine som hjelper deg å hjelpe deg selv:

Samtalepartner

Uansett hva slags utfordringer du står midt oppe i, vil en inspirerende- og bevisstgjørende samtale hjelpe deg å rydde i egne tanker og hjelpe deg å se på ting som er viktige for deg i et nytt perspektiv. Samtale med en bevisst og fokusert samtalepartner kan korte ned på varigheten til utfordringen du står i og gi deg et bedre liv umiddelbart

LES MER...

Tanketrening

Dette er et individuelt tanketreningsprogram som lærer deg hvordan du må bruke tankekrafta di for å kunne skape et bedre liv. Et liv der tankene dine styres av andres meninger og hva som skjer i omgivelsene, er ikke et godt liv. Du kan øke bevisstheten din om hvordan du faktisk tenker, og trene tankene dine til å fokusere på det DU vil, og få god kontroll over livet ditt

LES MER...

Mentor

Et godt liv handler om å skape det man vil i livet sitt. Med et negativt tankesett kan dette være svært krevende. Vil du forsikre deg om at du når målene dine? Det smarteste du kan gjøre er å skaffe deg en mentor. Det kan utgjøre forskjellen mellom fiasko og suksess. Det er tankegangen din som avgjør om du lykkes eller ikke. Å velge en tanketrener som mentor er et smart valg

LES MER... 

tanketrener Åse Koppergård

Hei, jeg heter Åse ...

og etter at jeg hjalp meg selv ut av et langt liv med psykiske problemer, har jeg gjort noen viktige erfaringer om hvordan vi kan hjelpe oss selv til et bedre liv.

Nøkkelen ligger i å øke vår bevissthet om egen tankegang og hvordan vi bruker tankekrafta vår. 

Utfordringene ligger i det faktum at

 • det er meget krevende å bli bevisst det man ikke har bevissthet om 
 • vi egentlig aldri har lært hvordan tankens kraft bør brukes for å få de resultatene vi ønsker oss i livet

Det var først etter at jeg forstod at jeg brukte tankekrafta mi feil, at jeg klarte å hjelpe meg selv til et mye bedre liv. Men jeg brukte veldig lang tid fordi jeg stort sett utførte endringsarbeidet helt alene.

Dersom du strever med noe i livet ditt, er det i seg selv et bevis på at du har mye å vinne på øke bevisstheten din om hva du faktisk tenker, hva som styrer denne tankegangen og så trene opp en annen tankegang. Jeg oppdaget i min egen prosess at det var en rekke feller som det var veldig lett å gå i...

Derfor ønsker jeg å bruke erfaringene mine til å hjelpe mennesker som er opptatt av å skape seg et bedre liv, slik at det blir lettere og raskere for dem å oppnå det de vil  – enten dette gjelder deres private eller profesjonelle liv

Besøk gjerne tanketrenerbloggen!

Hjelp til selvhjelp

Klikk på overskriftene så åpnes informasjonen

MIN VISJON, MISJON OG INTENSJON

Min visjon

Et rausere samfunn der vi først og fremst tror på OSS SELV og HVERANDRE – et romsligere samfunn der det er plass til hver og en av oss sånn som vi er  – et inkluderende samfunn der alle har et godt liv

innenforskap

Min misjon

Å hjelpe mennesker til å

 • leve sin egen sannhet
 • eie sin egen stemme
 • komme i kontakt med sin egen sjel
 • uttrykke seg selv på sin egen måte
 • gjøre det som får livsgleden i dem til å sprute
fri for begrensninger

Min intensjon

Jeg vil inspirere deg til å forløse mer av det som bor i deg. Jeg vil hjelpe deg å oppdage mer av drivkrafta og kreativiteten din og hvordan du kan leve resten av livet ditt på grunnlag av DINE verdier og på DINE betingelser m.a.o. et godt liv

(Det er ikke et godt liv å la frykten for hva andre måtte tenke og mene om den du er og det du gjør, få styre valgene og atferden din, er det vel?)

min intensjon

VISSTE DU AT ...

 1. 1
  ... opp mot 80% av alle besøk hos fastlegene er relatert til stress? Og at veldig få får tilbud om stressmestringskurs. Er ikke det rart sett i et folkehelseperspektiv? 
 2. 2
  ... stress er en følge av at du er utrygg på deg selv og situasjonen og derfor går på akkord med hvem du egentlig er og/eller hva du egentlig vil?
 3. 3
  ... tankene våre er elektriske impulser som forteller kroppen hva den skal føle?
 4. 4
  ... følelsene våre er elektromagnetisk energi som trekker til seg eller blir tiltrukket av annen energi av samme kvalitet?
 5. 5
  ... kroppen vår er omgitt av et elektromagnetisk felt som utvider seg og trekker seg sammen avhengig av hva vi tenker og føler?
 6. 6
  ... forskere har målt energifeltet rundt kroppen vår og funnet at det kan strekke seg minst 3 meter ut fra kroppen?
 7. 7
  ... det er mulig å "omprogrammere" oss selv til å produsere nye elektriske impulser i hjernen som etter hvert vil kunne manifestere seg som varige endringer i livet vårt?

HVORFOR VIL HJELP TIL SELVHJELP GI DEG ET BEDRE LIV?

Hvorfor hjelp til selvhjelp vil gi deg et bedre liv

Fordi det bare er DU som kan skape fundamentale endringer i din energistruktur, d.v.s. i din personlighet, hvilket er nødvendig om du skal lykkes med å skape et VARIG bedre liv for deg selv

 • Fordi når du er marinert i negative tanker, kan det være vanskelig å finne ut hvordan du kommer deg ut av dette tankemoduset
 • Fordi det som styrer tankegangen din for det meste befinner seg utenfor din bevisste oppmerksomhet 
 • Fordi hvis du ikke har kunnskap om menneskets energistruktur og hvordan du jobber på energiplanet, trenger du å skaffe deg denne kunnskapen, om du ikke skal bli så frustrert at du gir opp å skape et bedre liv for deg selv

Hvis du er frustrert og føler deg tiltrukket av tanken på at du kan designe ditt eget liv slik som du vil at det skal være, ja da må du rett og slett ta grep

Hos meg finner du kunnskap, inspirasjon, veiledning, hjelp og oppmuntring. Jeg vil se deg og forstå deg så godt det lar seg gjøre fra det perspektivet som livet mitt har gitt meg. HER kan du lese mer om min bakgrunn

Jeg aksepterer deg for den du er og veileder deg inn i en bedre forståelse av hvordan vi mennesker er "skrudd sammen" og viser deg hvordan du kan bruke denne kunnskapen til å skape et bedre liv for deg selv.

HVA ER BEVISSTGJØRING OG HVORFOR ER DET VIKTIG?

Den bevisstheten som du har til enhver tid formes av

 • familiekulturen du vokste opp i
 • hva du har lært deg å tro på som sant, riktig og viktig
 • erfaringene dine fra særlig barndommen, men også senere i livet
 • de miljøene du har vært en daglig del av opp gjennom livet ditt
 • utdanningen din
 • selvsnakket ditt

Når du vil ha et bedre liv, er det nødvendig å få bevissthet om det du har lært å tro på som sant og riktig, fordi noe av dette hindrer deg i å skape det gode livet du drømmer om

Rundt 35-års-alderen har vi gjort så mange ting så mange ganger at de har blitt en ubevisst vane og 95% av hvem vi er, er i virkeligheten ubevisste tanker, automatiske vaner, emosjonelle reaksjoner, tro, oppfatninger og holdninger som for en stor del fungerer bak i kulissene av vår bevissthet. Følgelig handler bevisstgjøringsprosessen din om å bli bevisst hva du er ubevisst om deg selv, hvilket starter endringsprosessen din.                                                             --- dr. Joe Dispenza

M.a.o.

Dersom du ønsker bedre kontroll med hva som skjer i livet ditt og hvordan du reagerer på det, så går veien gjennom bevisstgjøring av egne tankevaner, virkelighetsoppfatninger og atferd. 

Å samtale med noen som lytter aktivt og interessert til det du har å si, gir en veldig god opplevelse og er i seg selv svært bevisstgjørende. Det er fordi det hjelper deg å slappe av i samtalen, hvilket bidrar til at du åpner opp for kilden til innsikt inne i deg. Energien din flyter uten motstand og dermed kommer svarene du trenger, til deg. 

Når vi har en samtalepartner som er mer oppslukt av sin egen virkelighetsforståelse og å få bekreftelser på denne, kommer det et stressmoment inn i samtalen som forstyrrer og hindrer denne naturlige energiflyten. Derfor er ikke alle samtaler bevisstgjørende.

HVA ER TANKETRENING?

retter fokuset mot den krafta som skaper livet ditt, i stedet for å fokusere på livshistorien din eller se etter årsaker i omgivelsene dine. Tanketrening handler om

 • at DU er ok, men at du GJØR noe på det indre og ytre planet som gir deg resultater du ikke er fornøyd med
 • å forstå de mekanismene som styrer tankene dine
 • å identifisere tanker og følelser som gir deg uønskede resultater og opplevelser
 • å finne ut hvordan du må tenke for å skape det du vil oppleve
 • å trene på den nye tankegangen til den er automatisert hos deg og oppleves like naturlig som det du er vant med å tenke nå

HVORFOR ER ENDRING SÅ VANSKELIG?

I din bestreben etter å få et bedre liv har du sikkert oppdaget at å gjøre endringer på det personlige planet, kan være svært krevende til tider. Det er fordi tankegangen din er styrt av elementer som for en stor del er utenfor din bevisste oppmerksomhet. Derfor vil hjelp og støtte fra en kompetent samtalepartner med egne erfaringer – og som dessuten har  taushetsplikt, være til god hjelp for deg

Det ligger i vår natur å ville ha balanse i livet vårt, t.o.m. om den balansen vi har laget oss er usunn og på lengre sikt vil skape enda større problemer for oss. Dette kan f.eks. være artrose i forskjellige varianter, redusert hukommelse og mange andre plager som vi lenge har trodd skyldes alderen. Men det er ikke alderen i seg selv som skaper problemene. Grunnen til at slike plager kommer med alderen er fordi vi over lang tid har praktisert en tankegang som sender feil signaler til cellene. Til slutt materialiserer dette seg i vår fysiske kropp.

De fleste av oss forbinder god helse med et godt liv. Og siden det nå er godt forskningsmessig belegg for at hvordan vi tenker og føler har avgjørende konsekvenser for helsa vår, vil det derfor betale seg senere i livet om man så tidlig som mulig lærer seg å forvalte sin egen energi og tankekraft på en god måte. Men det er aldri for sent å få bedre helse. T.o.m. ved høy alder er det mulig å bli frisk av de aller fleste sykdommer, når vi bare lærer oss hvordan vi transformerer bevisstheten vår!

Å gå inn for å endre på tankevaner og atferd vil for en periode skape ubalanse i den energistrukturen som vi har pr nå. Vi må nemlig ut av komfortsonen vår og det oppleves både utrygt og ukomfortabelt. Det er imidlertid ikke farlig, men det skaper følelser som får oss til å vegre oss for endring. Disse følelsene er imidlertid forbigående om vi repeterer det nye lenge nok.

Men disse følelsene er grunnen til at de fleste av oss stritter imot endringer – helt til de blir tvingende nødvendig. Ofte må vi derfor ha en «wake up call» som f.eks. sykdom, andre dramatiske hendelser eller et så høyt frustrasjonsnivå at vi ikke orker mer av det som er, før vi er villige til å endre på noe i livet vårt.

Det er imidlertid ikke nødvendig med dramatikk og frustrasjon for at vi skal klare å gjennomføre nødvendige endringer. Vilje samt ny kunnskap og god støtte underveis vil gjøre det endringsarbeidet du har behov for nå, til en mye mindre utfordring enn det du kanskje forestiller deg at det vil bli.

Ønsket om å skape et bedre liv, krever en endring som starter inne i oss. Og den må være sannferdig i forhold til egne, reelle behov. Det betyr at vi trenger å skaffe oss kunnskap om hva vi FAKTISK tenker, føler og fokuserer på i forskjellige situasjoner. Det får vi gjennom bevisstgjøring.

Å hoppe på alle slags metoder som andre har hatt suksess med, er ingen garanti for at metoden gir DEG de samme resultatene. Vi er alle forskjellige. Vi har ulike verdier, livserfaringer og drømmer. Derfor virker ikke alt likt på alle. Det er m.a.o. ikke noe feil med DEG bare fordi du ikke får like gode resultater med en teknikk eller metode som andre får. 

Jeg er ikke tilhenger av å bruke én bestemt metode eller tekninikk i mitt arbeid med mine kunder. Jeg tror det skaper mye bedre resultater at jeg er åpen for kundens individualitet og LYTTER til det du har å si, samt at jeg stiller spørsmål. Dette vil sende tankene dine inn i nye spor og hjelper deg å utvikle en ny bevissthet om deg selv og ditt indre liv – noe som er helt nødvendig for at du skal klare å skape et bedre liv som ikke bare er et blaff, men som varer.

Jeg har gått veien før deg. Jeg har gjort alle feilene – óg jeg har lært av dem. Gjennom innhenting av kunnskap og prøving og feiling siden 2006, har jeg oppdaget hva som må til og hvilke strategier som fungerer og hvilke som ikke gjør det for å lykkes med å skape et bedre liv. DU kan profittere på det arbeidet jeg har gjort.

NY OG OPPLØFTENDE KUNNSKAP

1

En voksende mengde med overbevisende vitenskapelig bevis gir oss en ny forståelse av hva helse egentlig er: det handler ikke så mye om fravær av sykdom, som det handler om

 • evnen til å opprettholde en følelse av sammenheng – d.v.s. at man opplever at livet er forståelig, håndterbart og meningsfullt
 • evnen til å fungere i møte med endringer i seg selv og i omgivelsene

Det som avgjør hvor gode eller dårlige vi er til dette, henger sammen med det miljøet vi vokste opp i, og særlig hva hovedpersonene i livet vårt de første 6-7 årene gjorde og sa og hvordan de forholdt seg til oss. Dette fikk en fundamental betydning for hvordan våre oppfatninger av virkeligheten ble formet.

2

Personligheten vår er ikke noe vi er født med. Grunnlaget for personligheten vår dannes de 6-7 første leveårene våre og utvikles opp gjennom hele livet. Forskerne har oppdaget at for de aller fleste slutter videreutviklingen omtrent ved 35-års alderen. Derfra og ut repeterer og forsterker de fleste av oss de vanene som nå er en vesentlig del av personligheten (d.v..s. energistrukturen) vår.

Dette skjer ikke p.g.a. en universell lovmessighet. Det skjer fordi vi ikke kjenner til den nye kunnskapen om vår skaperkraft og hvordan vi forvalter den.

3

Vitenskapen har de senere årene lært oss at hjernen vår er plastisk og kan endres helt til vår siste dag på jorden. Vi blir m.a.o. ikke for gamle til å endre hva vi tenker om noe. Vi kan lære så lenge vi lever. Hvis noen prøver å fortelle deg noe annet, har de ganske enkelt ikke fått med seg den nye kunnskapen.

For å skape nye erfaringer i livet vårt, er det nødvendig å begynne å tenke og reagere på ting på en annen måte enn det vi vanemessig gjør. Vi må m.a.o. endre de delene av personligheten vår som er ansvarlig for de erfaringene og opplevelsene vi ikke liker. 

4

Vi mennesker er energivesener som lever i et energiunivers. Energi hersker over materien og energi er hele tiden i bevegelse. Dette er faktisk rundt 100 år gammel kunnskap som kvantefysikerne gav oss. 

Kvantefysikk handler om hvordan sinn og
materie relaterer seg til hverandre

Livet er ikke noe som skjer med oss, men gjennom oss

Vi er IKKE et offer for ytre omstendigheter. I den grad vi er ofre for noe, så er det vår egen kunnskapsmangel og mangel på bevissthet om vårt indre liv, og hvordan vi forvalter vår egen energi.

Vi er skapende vesener som skaper med intensjonene våre og fokuset vårt. Vi skaper hele tiden uavhengig av om vi er klar over det eller ikke

5

Det har de senere tiårene oppstått flere nye forskningsgrener: 

 • Nevro-vitenskapen
  Et forskningsfelt som i dag omfatter studier av molekylære, cellulære, evolusjonære, anatomiske, beregningsorienterte og medisinske aspekter av nervesystemet.
 • Nevro-kardiologien; 
  Et helt nytt forskningsfelt som studerer broen mellom hjernen og hjertet
 • Nevro-endokrinologien; 
  Studien av hvordan hjernen regulerer kroppens hormonsystem
 • Psyko-nevro-immunologien; 
  Handler om studien av hvordan hjernen, nervesystemet og immunforsvaret påvirker hverandre
 • Epigenetikken; 
  Et nytt forskningsfelt som handler om studien av hvordan miljøet påvirker genuttrykk og hvordan vår tro påvirker miljøet til genene


Disse nye forskningsfeltene bidrar til å endre vårt syn radikalt på hva som er mulig her i verden:

Det meste av det som vi tror er umulig, viser seg å være mulig. Følgelig har vi mye å hente på å endre mye av det vi har lært å tro på som sannheter.  

Egentlig er det lite som er universelle sannheter som gjelder alle til enhver tid. Det vi kaller "sannhet" er som regel relatert til våre egne erfaringer som i sin tur er relatert til det vi har lært å tro. 

6

Det som hindrer eller åpner vår evne til å se muligheter, er det vi har lært oss til å TRO om oss selv, om andre, og om livet i sin alminnelighet. Det vi tror, d.v.s. virkelighetsoppfatningene våre, danner den energistrukturen som vi kaller personlighet. Når det vi tror begrenser mulighetene våre, blokkerer vi energiflyten vår. 

Disse blokkeringene manifesterer seg i livene våre som problemer og sykdom. Den beste måten å løse dette på er å foreta endringer på energiplanet. Når vi endrer det vi tror, verdsetter, tenker og fokuserer på, er vi kapable til å skape «mirakler» i livene våre. En av de fremste forskerne her i verden på dette området er dr. Joe Dispenza. 

7

Vi mennesker er skapende vesener som skaper med intensjonene våre og fokuset vårt. Vi har derfor mulighet til å designe vårt eget liv gjennom hvordan vi forvalter skaperkrafta vår. Uten god bevissthet om hvordan vi gjør dette, vil livet fortone seg for oss som noe som «bare skjer». 

Vi har derfor lett for å tro at det vi opplever, forårsakes av det som skjer med oss og rundt oss. I realiteten er det hvordan vi fortolker det som skjer, som skaper livsopplevelsen vår. Hvordan vi fortolker ting som skjer, bestemmes av det vi har lært å TRO. Dette er en indre prosess som for en stor del foregår utenfor vår bevisste oppmerksomhet.

Opp mot 90-95% av vår indre atferd – d.v.s. hvordan det vi tror påvirker tankegangen vår, fortolkningene våre og valgene vi tar – er automatisert og foregår utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Mesteparten av livet vårt styres m.a.o. fra det som vi kaller underbevisstheten vår. 

Det er mulig å øke bevisstheten om vårt eget indre liv og derigjennom få stadig sterkere kontroll med det vi skaper i livene våre

PRISER

Prisinformasjon om hvert enkelt av mine tilbud, finnes også under overskriften OFTE STILTE SPØRSMÅL nederst på de respektive produktsidene 

Rabatter

Info om dette gis under de respektive tilbudene

Kr 990,- pr. samtale. Denne prisen gjelder ut 2020. F.o.m. 1. januar 2021 økes prisen til kr. 1.190,- pr samtale 

Kr 1.190,- pr. mnd. i minst ett år. F.o.m. 1.januar 2021 øker prisen til kr. 2.490,- pr. mnd.

Avtales i hvert enkelt tilfelle

Spesialpriser

Studenter, trygdede og andre med en svak økonomi gis spesialpriser som avtales i  hvert enkelt tilfelle

Garantier

Hvis dette gis, finner du info om dette under 'Ofte stilte spørsmål' på de respektive produktsidene

GRATIS

På dette web-området finner du også mye god informasjon som er gratis. Det betyr ikke at informasjonen har mindre verdi. Informasjon som du får gratis av meg er testet ut i praksis i mitt eget liv. Jeg VET at den funker når man først forstår hvordan man bruker informasjonen. Derfor kan du lære mye og få god hjelp om du utforsker dette web-området.

HUMANITÆRT ARBEID

Samtidig som mine kunder hjelper seg selv, hjelper de også fattige, kasteløse og underpriviligerte kvinner i Nepal. 10% av all omsetningen min gis til et lite, lokalt kvinneprosjekt like utenfor den nest største byen, Pokhara. Du kan lese om kvinneprosjektet Aasha her.

Hjelp meg å hjelpe fattige kvinner i Nepal å få et bedre liv

Jeg støtter et kvinneprosjekt i Nepal; Aasha, der formålet er å lære dalitt-kvinner, d.v.s. kasteløse kvinner, utenfor den nest største byen Pokhara å forsørge seg selv gjennom produksjon og salg av egne produkter, slik at de kan skape et bedre liv for seg og familien sin. 

LES MER

>